Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 1 z 29 »

25.11.2020 - Změny v organizaci výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 19. 11. 2020 se od pondělí 30. 11. 2020 vrací k prezenční výuce všichni žáci 1. stupně ZŠ.

Žáci se budou učit dle rozvrhu, který bude téměř nezměněn. Podrobnosti najdete v týdenním plánu.

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Není zakázána „hodina tělocviku“, je doporučena např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem.

Zákaz zpěvu a sportovních činností neplatí pro mateřské školy.

Z organizačních důvodů odpadá odpolední vyučování dne 30.11.2020 pro žáky 4. a 5. ročníku. Děkujeme za pochopení.

Pro přihlášené děti z 1. - 3. ročníku ZŠ je zajištěna také školní družina. Budou vytvořeny dvě skupiny. První skupinu budou tvořit žáci 1. ročníku a druhou skupinu pak žáci 2. a 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že žáci 2. a 3. ročníku jsou spojeni na výuku některých předmětů, budou také spolu i v družině.

Děti z různých tříd se jinak nesmějí potkávat s ostatními dětmi v tzv. mezitřídních skupinách (školní skupiny musí být homogenní).

Družina pro 1. ročník bude v provozu do 16:00 hodin (v družině), pro žáky 2. a 3. ročníku do 15:30 hodin (ve třídě 2. ročníku).

Pro žáky 4. a 5. ročníku nejsme schopni z personálních důvodů družinu zajistit. Děkujeme za pochopení.

Ale pro všechny žáky ranní družiny je zajištěn dohled od 7:00 hodin ráno a to tak, aby byla dodržena všechna nařízení.

Povinné budou "roušky" po celý den. Prosíme proto, aby jich žáci měli několik na výměnu.

Ti, kdo měli půjčené notebooky, je vrátí dne 30.11.2020 do školy. Děkujeme.

Školní jídelna bude v provozu, obědy budou automaticky přihlášeny pro všechny žáky.

Provoz MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Děkujeme Vám všem rodičům za dosavadní skvělou spolupráci a přejeme Vám i Vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví, sílu a dobrou náladu!

Moc se těšíme na návrat všech našich (vašich) dětí do školy!

Krásné dny všem!

Věra Burianová, ředitelka školy

12.11.2020 - Změny v organizaci výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,
v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 11.11.2020 se ve středu dne 18. 11. 2020 vrací k povinné prezenční výuce ve škole žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se nadále budou učit distančně.

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude rozvrh hodin téměř zachován.

1. ročník bude mít vyučování každý den dle rozvrhu do 11:35, pak následuje oběd a v 12:00 hodin budou děti odcházet do školní družiny.
Provoz školní družiny bude pro žáky 1. ročníku do 16:00 hodin.

2. ročník se učí dle daného rozvrhu, na oběd budou děti chodit každý den v 12:30 hodin. Pak se přemístí zpět do své třídy, kde bude probíhat školní družina.
Provoz školní družiny je pro žáky 2. ročníku do 15:30 hodin.

Do hodin TV a HV se bude přesunovat i výuka jiných předmětů (např. ČJ, Aj, Prv), také budou děti chodit na vycházky.

Ranní družina bude od 7:00 hodin.

Povinné budou "roušky" po celý den. Prosíme proto, aby jich žáci měli několik na výměnu.

Ti, kdo měli půjčené notebooky, je vrátí dne 18.11.2020 do školy. Děkujeme.

Předpokládaný návrat dalších žáků do školy bude záležet na rozhodnutí vlády a MŠMT.

Školní jídelna bude v provozu. Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku budou přihlášeny.

Provoz MŠ pokračuje ve stejném režimu jako dosud.

Na děti se moc těšíme a opět mi dovolte, Vážení rodiče, abych ocenila výbornou spolupráci při distanční výuce. Děkujeme.

Věra Burianová, ředitelka školy

10.11.2020 - Konec sběru vysloužilých elektrospotřebičů

V naší škole již nesbíráme staré vysloužilé elektrospotřebiče. Pokud potřebujete, můžete je odevzdat na sběrném místě Obecního úřadu Dublovice.

30.10.2020 - Prodloužení distančního vzdělávání, zpátky k monitorům!

V pondělí 2.11. se žáci do školy k prezenční výuce NEVRÁTÍ. Povídat si budeme opět přes monitory. Jsme připraveni. Budeme pokračovat v nastavených pravidlech, podle daného rozvrhu.

Každý den (cca 2 vyučovací hodiny) probíhají meety (videokonference) v každém ročníku podle rozvrhu. Další práci si pak žák organizuje sám (či s pomocí rodičů – nižší ročníky) podle informací od svých paní učitelek na meetech a podle týdenních plánů. Další materiály, informace a úkoly paní učitelky vkládají do Google Classroom, kde je děti vypracovávají.

A jak to jde? No ráj asi vypadá jinak, ale spíš pozitivní zprávy.

 • Všichni se snaží(me).
 • Technika nijak zásadně neselhává.
 • Uznání pro děti – fakt se snaží.
 • Poděkování rodičům těch nejmenších – bez Vás to opravdu nejde.
 • Máme pozitivní zpětnou vazbu od rodičů. Děkujeme.
 • Aby vše fungovalo, zapůjčili jsme 15 notebooků dětem domů, protože je nezbytné, aby všechny děti měly tuto techniku k dispozici během distanční výuky.

  Školní družina také není v provozu.

  Mateřská škola je naopak v provozu bez omezení.

  Školní jídelna – vaří pro cizí strávníky, děti z MŠ a zaměstnance školy.

  Máme výdejní okénko, stejně jako na jaře a obědy si mohou cizí strávníci, ale i žáci školy odebírat v jídlonosičích nebo v menuboxech.

  Zatím jsou všechny ostatní aktivity pozastaveny a akce na listopad jsou buď úplně zrušeny, nebo přesunuty.

  Věříme, že pokračování distanční výuky opět společně zvládneme.

  Přejeme hodně zdraví a štěstí do vašich domovů!

  Věra Burianová, ředitelka školy

  26.10.2020 - Ošetřovné při uzavření škol - nové informace

  22.10.2020 - Distanční výuka

  DISTANČNÍ VÝUKA probíhá podle nastavených pravidel, stejně tak meety pro jednotlivé ročníky. Máme jedno prostředí, kde probíhá online vzdělávání a komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči.

  Další práci si žák organizuje sám (či s pomocí rodičů – nižší ročníky) podle informací od svých paní učitelek na meetech a podle týdenních plánů. Další materiály, úkoly a informace paní učitelky vkládají do Google Classroom.

  Věříme, že společně zvládneme distanční výuku tak, aby žáci zvládli učivo, ale zároveň abychom je nepřetěžovali.

  Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci.

  Znovu připomínáme, že účast žáků na distanční výuce je povinná, případnou neúčast na meetu či odhlášení z meetu omlouvají rodiče třídní učitelce nebo vyučující daného předmětu. Při meetu používáme kameru a mikrofon dle pokynů paní učitelky. Je zakázáno nahrávat meet a ostatní účastníky bez jejich vědomí a souhlasu.

  Vážení rodiče, budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu k současnému průběhu distanční výuky (mailem, telefonicky, na meetech), která je jiná, než na jaře předcházejícího školního roku. Děkujeme.

  Ještě připomínáme, že v týdnu od 26.-30.10.2020 nebude probíhat distanční výuka
  (volné dny, svátek, podzimní prázdniny).

  Vážení rodiče, sledujte stránky školy, kde Vás budeme informovat o tom, jakým způsobem bude probíhat výuka od 2.11.2020. Záleží ovšem na rozhodnutí vlády a MŠMT. Děkujeme za pochopení.

  Věřím, že vše společně zvládneme.

  Věra Burianová, ředitelka školy

  « Stránka 1 z 29 »