Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 1 z 26 »

30.06.20 - Konec školního roku

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za odvedenou práci v tomto školním roce, i když se od března život v naší škole výrazně změnil. Provoz školy se nezastavil a kladl na všechny pracovníky nároky, kterým jsme museli čelit. Všem tedy patří můj upřímný obdiv a poděkovaní. Troufám si napsat, že jsme vše společně zvládli. Přeji jim i Vám všem ostatním pevné zdraví, krásné léto, příjemnou dovolenou, aby všichni dokázali nabrat potřebné síly do další práce. Dětem pak o prázdninách mnoho překrásných zážitků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
je v provozu do 10.7.2020. Od 13.7. do 31.8. 2020 je provoz přerušen.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
provoz je přerušen od 20.7. do 21.8.2020 a opět se vaří od 24.8. 2020.

Začátek školního roku 2020/2021: úterý 1. září 2020

Věra Burianová, ředitelka školy

29.06.20 - Rozloučení s pátou třídou

23.06.20 - Přihláška do školní družiny

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s prosbou, zda byste do pátku 26.6.2020 nahlásili, zda Vaše dítě bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat družinu. Zatím nepotřebujeme vědet v které dny a v jakém čase, ale pouze jen ano či ne. Informace předejte třídním učitelkám Vašich dětí.

Přihlášku si pak stáhněte zde.

Vyplňte ji, prosím, a pošlete do školy 1. týden v září 2020. Nezapomeňte si také pozorně přečíst Vnitřní řád školní družiny (najdete v dokumentech).

Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny a super prázdniny.

Věra Burianová

18.06.20 - ŠJ - odhlášení, vyúčtování

Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů
Odhlášení obědů na 29.6. a 30.6.2020 z důvodu vyúčtování je možné do 26.6.2020 do 7:00 hod.

Oběd na 30.6.2020 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.


Vyúčtování přeplatků stravného
Rodičům, kteří platí stravné trvalým příkazem, se v červenci přeplatek vrací zpět na účet rodičů.

Přeplatky stravného, které byly placeny v hotovosti, si prosím, dne 30.6.2020 vyzvedněte v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 7:00 do 12:30 hod.

15.06.20 - Závěr školního roku

08.06.20 - Domek v lese

Asi každý z nás toužil mít svoje tajné místo. Místo, které je jenom jeho. Místo, kde má svoje pravidla, a proto snad každé dítě miluje nejrůznější bunkry a schovky, kde se může ukrýt před okolním světem. Pokračování...

« Stránka 1 z 26 »