Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 1 z 20 »

22.01.20 - VZPoura úrazům

Všichni byli nadšeni besedou "VZPoura úrazům", která proběhla 21.2.2020 na naší škole pro děti od 5 do 11 let. Paní učitelky si nesmírně cenily toho, že obsah byl přizpůsoben věku dítěte, byl zcela srozumitelný a měl velký přínos pro všechny zúčastněné. Děti byly nadšené, pozorně poslouchaly, a nebo se zapojily do připravených aktivit. Dle jejich vyjádření se jim tento program velmi líbil a věříme, že se přítomným ambasadorům za pomoci vlastního příběhu povedlo děti motivovat ještě k větší zodpovědnosti za svoje zdraví i ostatních lidí v jejich okolí.

Věra Burianová

14.01.20 - Lyžařský kurz - Monínec - 6.1.-10.1.2020

V tomto týdnu jezdily děti z naší MŠ a žáci 1. ročníku ZŠ do lyžařské školy na Monínec. Je třeba vyzdvihnout výbornou organizaci celého kurzu a dokonalý servis pro malé lyžaře. Děti byly rozděleny do skupin podle toho, jaké zkušenosti s lyžováním již mají a jednotliví instriktoři se všem maximálně věnovali. V pátek uměl každý sjet pomocí obloučků malou sjezdovku a zastavit. Ti zdatnější jezdili na náročnějších svazích a zdokonalili si tak své dovednosti. Za odměnu všichni dostali medaili a diplom. Za dětmi také přišel i maskot kurzu - OSLÍK.

Příští rok určitě zase pojedeme.

Věra Burianová

13.01.20 - Sběr papíru

Sběr papíru - svázaný papír noste do školy v týdnu 20. - 24. 1. 2020.

07.01.20 - Leden 2020

Ať je ten nový rok 2020 klidný a úspěšný!!!

To Vám z celého srdce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

16.12.19 - HRÁTKY S HUDBOU – projektový den ve školní družině

Ve středu 4.12. jsme měli ve školní družině projektový den nazvaný: "Hrátky s hudbou".

Navštívil nás Filip Vavřička, se kterým jsme si užili celé odpoledne. Filip je mladý, sympatický muž. Je absolvent Konzervatoře v Plzni, obor elektronické klávesové nástroje. Učí v ZUŠ v Plzni, k dětem má blízký vztah . Děti z naší školy ho znají, protože se často podílí na vánočních besídkách.

S Filipem jsme si zazpívali vánoční koledy, při kterých nás doprovodil na klávesové nástroje. Naučili jsme se noty nejen poznávat, ale i vytleskávat. Při výtvarné technice s voskovkami a vodovými barvami jsme objevili houslový klíč a přemýšleli jsme společně, kde se používá. Skládali jsme Puzzle, na kterých byly obrázky hudebních nástrojů, ty jsme pak pojmenovali a vzpomínali jaké další známe.

Při vánočních koledách jsme si nejen zazpívali, ale děti při nich hrály na Orffovy nástroje. Bylo to hezké odpoledne, které nás naladilo na blížící se vánoční svátky.

O. Bartoňová

09.12.19 - Vánoční besídky

11.12. – MŠ – „Vánoční besídka“

Všichni z mateřské školy Vás srdečně zvou na „Vánoční posezení s besídkou“ – „Ježíšek posílá dárky“ a to od 15:00 hodin.

12.12. – ZŠ - „Vánoční besídka“

Přijďte k nám do školy na vánoční besídku našich žáků< od 16:00 hodin do tělocvičny školy!!! Následuje vánoční jarmark a vánoční kavárna s mnoha dobrotami.
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás!

« Stránka 1 z 20 »