Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 1 z 19 »

14.11.19 - Projekt SVATÝ MARTIN očima žáků 5. třídy

 • Všechny třídy to měly moc hezké.
 • Kluci páťáci bubnovali.
 • Nejvíc mě bavil večerní průvod.
 • Poklad byl vidět až ze silnice.
 • Cestou při průvodu jsme zpívali a recitovali báseň.
 • Moc nám chutnaly rohlíčky.
 • Dopoledne jsme nacvičovali na svatého Martina.
 • V 11 hod. se na nás přišla podívat školka.
 • Odpoledne jsme naši práci představovali před rodiči.
 • Navečer jsme šli průvodem na louku. Tam na nás čekal Svatý Martin na koni a ukázal nám, kterým směrem je poklad.
 • Poklad jsme našli a bylo tam hodně sladkostí.
 • 1. třída: Jezdili na konících a zpívali.
 • 2. třída: Měli kousky pověstí.
 • 3. třída: Malovaná pověst.
 • 4. třída: Pohanství a křestanství.
 • 5. třída: Zahráli pověst o Svatém Martinovi.
 • Trénovali jsme velice dobře, i když jsme se hádali. A odpoledne se nám to moc povedlo a pak jsme šli lampionový průvod.
 • Ráno jsme nacvičovali pověst o sv. Martinovi. Čtvrtou hodinu jsme šli do tělocvičny a předváděli jsme pověst o sv. Martinovi školce a škole. Zakončili jsme to písní Už šeří se…
 • Po obědě jsme šli péct rohlíky. Plnili jsme je mákem a tvarohem. Když se upekly, mohli jsme je ochutnat. Byly moc dobré.
 • 07.11.19 - Listopad 2019

  V přírodě doznívá podzimní čas a blíží se zima. Dny se krátí a světla ubývá…

  Každý pátek dopoledne děti z MŠ navštěvují saunu.

  05.11.19 - INFORMACE OHLEDNĚ PLÁNOVANÉ STÁVKY

  Na naší škole nestávkujeme, ale důvody stávky plně podporujeme. Ve středu 6.11.2019 bude provoz školy zajištěn v plném rozsahu.

  Věra Burianová, ředitelka školy

  18.10.19 - DRAKIÁDA

  Ve středu 16.10. se konal „NA KAMENECH“ další ročník drakiády. Sešlo se zde kolem 70 dětí, rodičů i prarodičů. Letos nám počasí opravdu přálo, sluníčko svítilo a hlavně foukal vítr. Takže všechny děti hned po příchodu vyběhly na louku a začaly vypouštět draky vzhůru k nebi. Asi po hodině létání jsme se všichni sešli kolem ohniště. Po přivítání dostaly všechny děti bonbóny. Letos jsme neodměnili žádného, doma vyrobeného draka. Všichni draci byli koupení v obchodě. Po sladké odměně si děti ze školky i školy zahrály pohybovou hru v lese a potom tatínkové zapálili oheň. Všichni hladoví a vyběhaní začali opékat buřty. Když se začalo stmívat, začali jsme se všichni pomalu rozcházet ke svým domovům. Bylo to hezké odpoledne.
  Takže za rok s draky zase na shledanou!!!

  O. Bartoňová

  04.10.19 - PODĚKOVÁNÍ

  Vzhledem k tomu, že se bude zateplovat strop naší školy, bylo třeba vyklidit půdu. Spousta věcí, které již odsloužily, mnoho materiálu, který se zde léta uskladňoval, ale také věci, které se daly ještě zachránit.

  Velké poděkování patří Lukáši Hejhalovi, který velmi pomohl právě s vytříděním a záchranou některých kousků.

  Pak již všechen odpad postupně vyklidili zaměstnanci obce a při sobotní brigádě pak místní hasiči, rodiče a pomohly i děti.

  Vám všem patří velké poděkování.

  Věra Burianová

  03.10.19 - Říjen 2019

 • Od října zahajují svou činnost zájmové kroužky: keramický, divadelní, sportovní, výtvarný.
 • Děti z mateřské školy začnou navštěvovat saunu.
 • 10.10. – MŠ – Ochrana fauny Hrachov - Začíná cyklus výukových programů „Z pohádky do pohádky“. Pro nejmenší – „Krteček a kamarádi“, pro starší pak „Přírodě na stopě“, „Z ptačí perspektivy“.
 • blíží se nám DRAKIÁDA - stavte draky, akce se uskuteční opět NA KAMENECH!!! Předpokládané datum je ve středu 16.10.2019 od 16:00 hodin. Pokud bude nevhodné počasí, termín přesuneme.
 • 29. a 30.10. – podzimní prázdniny pro žáky ZŠ. MŠ a školní jídelna jsou v tyto dny v provozu. Vzhledem k tomu, že není zájem ze strany rodičů o umístění dětí do školní družiny v době podzimních prázdnin, bude provoz v ŠD přerušen.


 • EKOŠKOLA

  Opět jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola.

  Podrobnější informace najdete na našich stránkách.

  SBĚRY

  Naše škola se zapojuje do sběru různých surovin, ať je to papír, pet víčka, použitý rostlinný olej, elektrozařízení, baterie - vše podrobně najdete opět na našich stránkách.

  JSME ZAPOJENI V TĚCHTO PROJEKTECH:
 • „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ – všechny děti dostávají každý týden zdarma mléko, ovoce nebo zeleninu.
 • „Šablony II“ – tento projekt navazuje na Šablony I a hradíme z něj např. platy školních asistentů jak v MŠ tak v ZŠ, zakoupili jsme výpočetní techniku pro naše žáky a další aktivity nás čekají.
 • „Sportuj ve škole“ – tímto projektem chceme podpořit pohybové aktivity našich dětí a ty zdarma mohou navštěvovat sportovní kroužek.
 • „Dobrá škola II“ – podporuje digitální kompetence učitelů a váže se k němu i nákup počítačů.
 • MAP – hlavní myšlenka projektu je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ ve spolupráci se zřizovateli a dalšími aktéry v území ve vzdělávání.

 • Zastupitelstvo obce Dublovice schválilo na svém zasedání v září výjimku z nižšího počtu žáků v ZŠ a z vyššího počtu dětí v MŠ v jedné třídě.

  Zároveň schválilo navýšení rozpočtu na rok 2019 na provoz o 200 000,- Kč.

  Byl také schválen záměr koupě skříněk a krytů topení ve druhé třídě Mateřské školy Dublovice v celkové výši 218 050,- Kč.

  Děkujeme.

  Věra Burianová

  « Stránka 1 z 19 »