Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 15 z 25 »

24.08.18 - Zahájení školního roku

Tak už máte prázdnin dost? Těšíte se do školy? Nebo se těší jenom rodiče? Ať je to tak či tak, dva měsíce sladkých a horkých prázdnin jsou pryč a škola pomalu, ale jistě klepe na dveře.

Zde jsou základní informace spojené se zahájením školního roku 2018/2019.

Všichni žáci naší školy začínají v pondělí 3.9.2018 v 08:00 hodin v budově školy, ve „velké“ třídě v 1. patře. Ještě dodáváme, že výuka potrvá v pondělí 3.9.2018 pouze jednu vyučovací hodinu, od úterý se bude učit podle rozvrhu, který žáci obdrží. Odpolední vyučování v tomto týdnu nebude.

Školní družina je 3.9.2018 v provozu jen do 12:00 hodin. Prosím, nahlaste, pokud budete mít v tento den o družinu zájem. Následující den je již v běžném provozu a to od 11:30 – 16:00 hodin. Přihlášku dostanou děti hned 3.9. a je třeba ji obratem vyplněnou odevzdat do školy.

Mateřská škola zahajuje svůj provoz také 3. září 2018 a to od 6:30. Již od prvního dne je provoz MŠ neomezený, tedy od 6:30 do 16:00 hodin.

Školní jídelna začíná vařit od 27.8.2018 pro cizí strávníky. Nezapomeňte na včasné zaplacení stravného pro Vaše děti na měsíc září, které je v hotovosti a platí se u vedoucí školní jídelny.

Milé děti a rodiče,
užijte si ještě poslední prázdninové dny, než vypukne ten každodenní maratón ranního vstávání a vypravování se do školy…

Těšíme se na Vás!

24.08.18 - MILÍ PRVŇÁČCI, VÍTÁME VÁS VE ŠKOLE

28.06.18 - Červenec 2018

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem, kteří přišli na „Letní slavnost“ 26.6.2018 na školní zahradu. Děkujeme za návštěvu panu starostovi, rodičům, dětem, byli tu i babičky a dědečkové, bývalí žáci naší školy a ostatní přátelé známí i neznámí. A bylo nám všem spolu dobře. Předškoláci se už těší do 1. třídy a páťáci se s dublovickou školou rozloučili. Počasí nám přálo a všechna vystoupení se náramně povedla. Recitovaly se básně, zpívaly písně, hrálo se divadlo…. Děti se pobavily na diskotéce a ti, co vydrželi až do konce, zhlédli film Bajkeři.

Bylo co jíst a pít a tak to má být...

Děkujeme za pomoc zaměstnancům obce Dublovice, panu Svobodovi za elektroinstalaci, panu Hochmaulovi za ozvučení. Bez jejich pomoci bychom vše nezvládli. Mnohokrát děkujeme.

SBĚRY: Děkujeme vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA: je v provozu do 13.7.2018. Od 16.7. do 31.8. 2018 je provoz přerušen.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: provoz je přerušen od 23.7. do 24.8.2018 a opět se vaří od 27.8. 2018.

Začátek školního roku 2018/2019: 3. září 2018

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za velmi kvalitně odvedenou práci v tomto školním roce a přeji jim krásnou dovolenou.

I Vám všem přeji léto plné sluníčka a odpočinku. Dětem pak o prázdninách mnoho krásných zážitků.

Věra Burianová, ředitelka školy

18.06.18 - Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů

Odhlášení obědů na 28.6. a 29.6.2018 z důvodu vyúčtování je možné pouze do 27.6.2018 do 7:00hod.
Oběd na 29.6.2018 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.

18.06.18 - (NE)SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Hudební pohádková komedie, kterou jsme celý školní rok pilně nacvičovali, měla premiéru ve středu 13. června v KDJS v Sedlčanech, kde jsme hráli dvě představení pro školy. Odezva byla velice krásná a naše bláznivá komedie se líbila nejen dětem, ale i učitelům. Tímto tlumočím jejich velkou pochvalu. Ráda bych poděkovala všem rodičům i prarodičům za pomoc s dopravou, ale i v zákulisí divadelního představení.

Premiéru pro veřejnost jsme odehráli v pátek 15. června na letní scéně Váchova špejcharu, v Drážkově. Plné hlediště báječně naladěných diváků, kteří se skvěle bavili, byla velká odměna pro naše malé herce, kteří hráli jako o život. Někteří z nich předvedli, dalo by se říci, životní výkony a všichni jsme na ně náležitě pyšní. Jít do toho na dvě stě procent, bavit více než hodinu diváky a užít si celý večer naplno, tak to je opravdové divadlo.

Děkuji všem rodičům, kteří nás podporují, pomáhají, napečou dobroty a především kdykoli a s čímkoli pomohou. Velmi si vážím přátelské atmosféry a pomoci.

Milí herci a herečky, udělali jste mi obrovskou radost a ta veliká celoroční dřina za ten potlesk přece stála! Díky!

04.06.18 - Červen 2018

Přejeme vám všem krásné léto, které bude podle vašich představ. Dětem přejeme krásné, prosluněné , koupací, odpočinkové a hezkými zážitky naplněné prázdniny a vám rodičům pěknou dovolenou.

Všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

25.05.18 - Sedlčanská T-ballová liga 23.5.2018

V letošním školním roce neproběhlo podzimní kolo sedlčanské T-ballové ligy. O to víc jsme se těšíli na jaro. Při tělesné výchově jsme občas T-ball trochu potrénovali v tělocvičně i na hřišti.

Ve středu 23. 5. jsme vyrazili do Sedlčan na jarní kolo T-ballové ligy v kategorii MICRO ( 1. - 3. třída). Svoje síly jsme poměřili s týmy ZŠ Kosova Hora, ZŠ Chlum a 1. ZŠ Sedlčany. Vzákladním kole jsme vyhráli všechny tři zápasy, stali se vítězi ve skupině. Ve finálovém zápase jsme se setkali se ZŠ Chlum. Naše síly byly vyrovnané, soupeř byl aktivní, musíme ocenit jeho herní schopnosti.

O to více jsme byli napjatí při vyhlašování výsledků. Náš jásot zazněl ve chvíli, kdy jsme uslyšeli, že na druhém místě je ZŠ Chlum. A pak už jsme si vychutnali vyhlášení prvního místa pro náš tým.

Následující den se konal turnaj pro kategorii mini (4. – 5. tř.) Naši starší žáci se utkali s týmy stejných škol a vybojovali třetí místo.

Děkujeme všem žákům z obou týmů za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
« Stránka 15 z 25 »