Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 2 z 13 »

16.11.18 - Beseda s panem Tomášem Mošničkou z Dublovic

14.11. navštívil naši školu rodák z Dublovic pan Tomáš Mošnička. Vyprávěl dětem svůj životní příběh. Mluvil o svém handicapu, o tom, co rád dělá a o úspěších, kterých silnou vůlí dosáhl.

"Úraz změnil můj pohled na životní hodnoty. Ale vzpomínka na "zdravý" život není smutná. Najdete-li v sobě sílu budovat si nový život i s handicapem, úspěchů si víc ceníte", říka Tomáš Mošnička.

Je prvním handbikerem, který dokázal vyhrát ČP na silnici a horských kolech během jedné sezóny.

09.11.18 - Svatý Martin 2018

Ve čtvrtek 8. listopadu v naší škole probíhal projekt „SVATÝ MARTIN“.

Žáci jednotlivých tříd zpracovávali zadaná témata, a tak tedy hledali pranostiky, říkanky a pověsti, které se k tomuto období vztahovaly. Prvňáčci si vyrobili papírové koníky, naučili se říkadla a písničky. Druhý ročník nás seznámil s pranostikami a tradicemi. Třeťáci legendu namalovali a vyprávěli, čtvrťáci nás seznámili s rozdílem mezi křesťanstvím a pohanstvím. Pátý ročník připravil dramatizaci pověsti o Martinovi. Poslední vyučovací hodinu proběhla v tělocvičně prezentace celého projektu.

Odpoledne paní kuchařky za pomoci žáků pátého ročníku upekly skvělé rohlíčky, kterými jsme obdarovali všechny návštěvníky akce, která začala v 16 hodin v tělocvičně. Předvedli jsme rodičům i další veřejnosti výsledek svého celodenního projektu.

Po skončení prezentace se všichni shromáždili před školou a průvod pomalu vyrazil hledat Martina a jeho poklad. Za hlasitého bubnování a zpěvu jsme na kraji lesa mohli spatřit Martina v červeném plášti na svém koni. Děti našly poklad během chviličky a každý dostal svůj podíl sladkostí. Martin asi opět letos na bílém koni nepřijede!

01.11.18 - Listopad 2018

Každý pátek dopoledne děti z MŠ navštěvují saunu.

22.10.18 - Drakiáda 2018

Ve středu 17.10. se konala „na Kamenech“ již tradiční drakiáda. Sešlo se kolem 90 dětí, rodičů i prarodičů. Po přivítání všech příchozích byly děti odměněny malou sladkostí. A ty, které přišly s vlastnoručně vyrobeným drakem, dostaly navíc ještě sušenku. Potom jsme si zahráli pohybovou hru v lese, při které jsme hledali slova a z nich pak vymýšleli příběh o drakovi. A nyní hurá pouštět. Letos bohužel opět nafoukalo a drakům se létat moc nechtělo. Ale přece jenom se někteří za vydatné pomoci a hlavně běhu tatínků nakonec vznesli a mávali nám z výšky. O to více chutnaly opečené špekáčky a chléb. Odpoledne se vydařilo, i když nefoukalo. Bylo to příjemné setkání, děti se vyběhaly, dospělí si popovídali.

Tak draci, za rok zase na shledanou!

01.10.18 - Říjen 2018

27.09.18 - T-ball 26.9.2018

Ve středu 26. 9. 2018 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili podzimního kola T-ballové ligy V Sedlčanech. V turnaji se utkali se soupeři ze ZŠ Kosova Hora, ZŠ Chlum, ZŠ Jesenice a 1. ZŠ Sedlčany. V pátěm, finálovém utkání se nezalekli soupeře 1. ZŠ Sedlčany, statečně bojovali, ale více štěstí bylo na druhé straně. Náš tým získal druhé místo.

Všem našim hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

20.09.18 - Sběr papíru

Sběr papíru bude probíhat ve dnech 24. 9. - 2. 10. 2018.

« Stránka 2 z 13 »