Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 2 z 18 »

03.09.19 - Září 2019

Základní škola

2. září 2019 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 za účasti rodičů našich dětí, pana Ing. Otakara Jeřichy starosty obce a dalších hostů.

Do 1. ročníku jsme přivítali 8 prvňáčků.

V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 42 žáků + jedna žákyně se vzdělává dle § 38, plní povinnou školní docházku v zahraničí.

 • 1. ročník (8 žáků): tř. učitelka: V. Burianová
 • 2. ročník (8 žáků): tř. učitelka: G. Falcová
 • 3. + 4. ročník (14 + 1 žáků): tř. učitelka: M. Sedláčková
 • 5. ročník (12 žáků): tř. učitelka: A. Pohnánová
  • asistent pedagoga: M. Žižková
  • školní asistent: O. Bartoňová

  I v tomto školním roce bude ve třídách pomáhat školní asistent, který je financován z projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Dublovice – Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání.

  Školní družina

  Školní družina: O. Bartoňová, A. Humhalová

  V tomto školním roce nově otevíráme ranní družinu a to již od 6:00 hodin.

  Vyhovujeme tak požadavkům některých rodičů. Ranní družinu povede Anna Humhalová.

  Školnice: O. Procházková, uklízečka: J. Schimanová

  Mateřská škola

  V mateřské škole je v tomto školním roce zapsáno 47 dětí ve dvou smíšených třídách.

  Mění se provoz mateřské školy. Nově bude MŠ v provozu od 6:00 – 16:30 hodin.

  Školní asistent: I. Jeřichová

  Nově bude v mateřské škole pracovat školní asistent, který bude pomáhat při práci s dětmi. Finanční prostředky na tuto pozici jsme získali z projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Dublovice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Školnice, uklízečka: M. Čiháková

  Nově nastupuje jako školnice MŠ - Marcela Čiháková

  Školní jídelna

  Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a vaříme také pro cizí strávníky.

  Nový zaměstnanec je také ve školní jídelně. Jako pomocná kuchařka nastoupila Věra Bruncková.

  Připravujeme tyto akce na měsíc září:

  Škola není jen budova. Jsou to především lidé, žáci a jejich vyučující a také ti, kteří se starají o to, abychom se ve škole cítili dobře.

  Děkuji všem zaměstnancům naší školy za přípravu nového školního roku 2019/2020 a přeji všem hodně úspěchů a radosti.

  Věra Burianová

  28.08.19 - Informace

  27.08.19 - Začátek školního roku

  TAK UŽ SE TO BLÍŽÍ!!!

  Vážení rodiče, milí žáci,

  slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 a přivítání nových prvňáčků proběhne pro všechny žáky, jejich rodiče a další hosty 2.9.2019 v naší škole (1. patro) od 8:00 hodin.

  Moc se na Vás těšíme!

  11.07.19 - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO pro žáky ZŠ a MŠ

  Z důvodu vzrůstajících cen potravin a zachování kvality i podmínek spotřebního koše a nutričního doporučení, dochází od 1.9.2019 ke změně cen stravného ve školní jídelně Dublovice.
  Nové ceny

  01.07.19 - červenec 2019

  PODĚKOVÁNÍ:

  Děkujeme všem dětem, rodičům, prarodičům, pánům místostarostům obce Dublovice Čedíkovi a Hájkovi, bývalým žákům naší školy a všem ostatním hostům, kteří přišli na „Letní slavnost“ 26.6.2019 na školní zahradu.

  Výborně jsme se společně bavili, i když to bylo opravdu žhavé odpoledne a všichni si zaslouží pochvalu za statečnost.

  Předškoláci se svým milým vystoupením rozloučili s mateřskou školou a už se těší na prázdniny a pak do 1. třídy.

  S dublovickou školou se rozloučili páťáci svým působivým vystoupením a my jim přejeme v té další etapě jejich života hodně úspěchů na nové škole, hodně štěstí a prima nové kamarády.

  Vyhodnotili jsme nejlepší sportovce a umělce a ti nám také zarecitovali a zazpívali.

  Mohli jsme také zhlédnout velmi zdařilé listování pro dospělejší diváky s názvem „Normální debil“ v podání starších děvčat, mezi nimiž jsou také naše bývalé žákyně.

  A nemohlo chybět divadlo. Letos si divadelní kroužek pod vedením paní učitelky Gábiny Falcové připravil hudební komedii „Utržené sluchátko“.

  Všichni divadelníci hráli výborně, i když sluníčko pálilo jako čert.

  A po divadle přišla diskotéka a děti neúnavně tančily do večerních hodin.

  Všechno se snědlo a všechno vypilo, vždyť žízeň byla veliká…

  Děkujeme za pomoc zaměstnancům obce Dublovice, panu Hochmaulovi za ozvučení a hudbu. Bez jejich pomoci bychom vše nezvládli. Mnohokrát děkujeme.


  SBĚRY:
  Děkujeme Vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

  MATEŘSKÁ ŠKOLA:
  je v provozu do 12.7.2019. Od 15.7. do 31.8. 2019 je provoz přerušen.

  ŠKOLNÍ JÍDELNA:
  provoz je přerušen od 22.7. do 23.8.2019 a opět se vaří od 26.8. 2019.

  Začátek školního roku 2019/2020: 2. září 2019

  Děkuji všem zaměstnancům naší školy za odvedenou práci v tomto školním roce a přeji jim krásnou dovolenou, která nebude rychle utíkat, aby všichni dokázali nabrat potřebné síly, elán a tvůrčí optimizmus do další práce.

  I Vám všem ostatním přeji léto, jak má být, příjemnou dovolenou a dětem pak o prázdninách mnoho senzačních zážitků.

  Věra Burianová, ředitelka školy

  21.06.19 - 26.6. – „Letní slavnost“ od 17:00 hodin na školní zahradě!

  PROGRAM:

  Čeká Vás příjemné posezení, milá vystoupení, vzájemná setkání a samozřejmě i dobré jídlo a pití. Udělejte si hezké odpoledne a večer se svými blízkými a přijďte na oslavy přicházejícího léta na školní zahradu ZŠ a MŠ Dublovice. Těšíme se na vás.

  19.06.19 - Zdravé odpoledne

  Žáci Ekotýmu připravili na úterý 18. června „Zdravé odpoledne“. Celou akci perfektně naplánovali a podle plánu postupovali. Protože jsme loňský školní rok zrealizovali záhonky na naší školní zahradě, dostali jsme nápad udělat ochutnávku zdravých pomazánek. Žáci přesně vše naplánovali, při pracovních činnostech umyli lavice a stoly na školní zahradě, s družinou je připravili na místo. Také připravili lístečky na hodnocení pomazánek. Ochutnávka byla vynikající a všichni, kdo se zúčastnili, si moc pochutnali. Jedinou kaňkou byla velmi malá účast, což děti trochu mrzelo. Vše proběhlo formou soutěže a výherci byli odměněni sladkou odměnou. Chtěla bych touto cestou pochválit celý Ekotým za přípravu této akce a poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Těším se na další podobné. Na fotky z ochutnávky se můžete podívat ve fotogalerii.

  « Stránka 2 z 18 »