Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 2 z 29 »

14.10.2020 - Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020?

13.10.2020 - Od 14.října 2020 učíme v ZŠ distančně!


Mateřská škola je v provozu bez omezení.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12.10.2020 bude od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol ve výuce. Znamená to tedy, že od tohoto data přechází všichni žáci naší školy na distanční vzdělávání.

Toto vzdělávání je povinné. V případě neúčasti tedy platí obvyklý způsob omlouvání nepřítomnosti.

Budeme půjčovat notebooky domů během zítřejšího dopoledne a to podle toho, jak jste tuto potřebu nahlásili třídním učitelkám. Prosím, telefonicky si domluvte čas vyzvednutí.

Rozvrhy pro distanční výuku a další informace najdete v Google Classroome.

V týdnu od 26.10. do 30.10.2020 mají žáci 2 dny mimořádného volna a řádné podzimní prázdniny.

V tomto týdnu distanční výuka neprobíhá.

Předpokládaný návrat žáků do školy je plánován na pondělí 2.11.2020.

Školní družina není v provozu.

Školní jídelna

Obědy byly všem žákům odhlášeny, ale je možné si jídlo za dotovanou stravu znovu přihlásit u vedoucí školní jídelny a odebrat si ho do jídlonosičů (nebo za příplatek 8,- Kč do jednorázových obalů) a to u výdejního okénka u školní jídelny.

Doba pro výdej obědů je mezi 10:30 – 11:45 hodinou a 12:15-12:45 hodinou.

Věříme, že to společně s Vámi opět zvládneme co nejlépe.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví, sílu a neztrácejte dobrou náladu!

Věra Burianová, ředitelka školy
vera.burianova@centrum.cz
725 404 268

12.10.2020 - Vaření pro cizí strávníky od 14.10.2020

Od 14.10.2020 výdej obědů pro přihlášené strávníky oknem z budovy školy z jídelny mezi 10:30 – 11:45 hodinou a 12:15-12:45 hodinou.

Výdej je možný do jídlonosičů. Jednorázové obaly jsou za příplatek 8,-Kč.

Platba proběhne na konci měsíce dle pokynů vedoucí školní jídelny. Preferujeme bezhotovostní platbu na účet školy, po domluvě lze i v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Tel.: 702 160 604

Iveta Stieranková
vedoucí školní jídelny

08.10.2020 - COVID19 - OPATŘENÍ

(platná od 5.10.2020 do 18.10.2020)

vláda dne 30. 9. 2020 vyhlásila nouzový stav s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020. Ministerstvo školství a KHS Středočeského kraje v návaznosti na toto usnesení zveřejnily informace o konkrétních opatřeních, která jsou pro naši školu závazná a jsme povinni se jimi řídit.

Co zůstává v platnosti i nadále?
Pro všechny žáky i dospělé stále platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách školy. Rodiče a ostatní dospělé prosíme, aby vstupovali do školy jen ze závažných důvodů a vždy s rouškou.
Povinnost nosit roušku při výuce nemají žáci a pedagogové na 1. stupni ZŠ, nevztahuje se ani na mateřské školy.
K žádným dalším omezením nedochází ani ve školní družině.

Co se mění v naší škole?
Od pondělí 5. 10. 2020 vláda svým usnesením zakázala zpívat dětem v základní škole (výuka hudební vychovy pokračuje i nadále, ale bez zpěvu).
Tělesná výchova je pro žáky 1. stupně bez omezení, ale budeme se snažit, aby děti trávily co nejvíce času venku.
Kroužek keramiky bude přerušen – 9. 10. a 16. 10.2020. Ostatní kroužky beze změny.

Co ještě by měli vědět všichni žáci a rodiče?
Uvedená opatření jsou omezující, nicméně v tuto chvíli zřejmě nezbytná. Žádáme vás proto, abyste je vzali na vědomí a respektovali je.
Ve škole zajišťujeme podmínky pro dodržování nutných hygienických opatření.
Během velké přestávky, pokud to dovolí počasí, děti chodí ven.
Při výuce ve třídách se často tyto prostory větrají.

Roušky musí nosit i zaměstnanci v jiných prostorách vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry.

Buďte, prosím, vzájemně ohleduplní a respektující.

Děkuji.

Mgr. Věra Burianová ředitelka školy

30.09.2020 - Říjen 2020

Poděkování:

Děkujeme tímto Veronice Hejhalové za zhotovení a darování zvonu z keramiky pro žáky 1. ročníku.

EKOŠKOLA:

Opět jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola.

SBĚRY:

Naše škola se zapojuje do sběru různých druhotných surovin. Ať je to papír, pet víčka, rostlinný olej, elektrozařízení, baterie.

JSME ZAPOJENI V TĚCHTO PROJEKTECH:

29.09.2020 - Projekt ve školní družině ,,MOJE ZDRAVÍ“

24.9. jsme měli ve školní družině projekt, který se jmenoval "Moje zdraví". Žáci pracovali ve 4 skupinách. Každá skupina měla za úkol prohlédnout si připravené předměty (obvazy, náplasti, teploměr, dezinfekci, pinzety, tlakoměr, atd.) a napsat, kdo je asi při své práci používá. Zjistili jsme, že tyto předměty používá zdravotní sestra, která byla tento den naším hostem. Paní Blanka Pilíková pracuje v nemocnici Na Homolce v Praze.

Každá skupina dostala velký arch papíru a zapisovala, co vše dělá zdravotní sestra. Když jsme společně vyhodnotili myšlenky, zjistili jsme společná témata, kterými jsme se zabývali za asistence zdravotní sestry pí. Pilíkové. Každý žák se učil, jak správně si umýt ruce. Zjistili jsme, jaký je rozdíl mezi mytím a dezinfekcí rukou. Vyzkoušeli jsme si obvazovat poraněné části těla, dozvěděli jsme se o základech první pomoci. Dalším tématem bylo: Jak se správně chovat, abychom předešli úrazům u sebe i kamarádů. Jaké ochranné pomůcky bychom měli používat při sportech. Odpoledne ve školní družině bylo zajímavé a hlavně poučné, protože NAŠE ZDRAVÍ je to nejdůležitější, co máme.


O. Bartoňová

23.09.2020 - Informace

V pátek 25.9.2020 ředitelské volno není.

« Stránka 2 z 29 »