Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 2 z 14 »

21.03.19 - Zápis dětí do 1. ročníku 2019

04.03.19 - Březen 2019

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do tomboly na Dětský maškarní karneval pěknými hodnotnými cenami a také našim dublovickým důchodcům za finanční částku 1 000,- korun.

 • 6.3. – Žáci 4. a 5. ročníku pojedou do KDJS v Sedlčanech na hudebně-dramatické vystoupení žáků ZUŠ – Objevená KYTICE.
 • 6.3. – „Škola nanečisto“

  Od 6.3.2019 začínáme se Školou nanečisto. Vždy ve středu od 9:00 hodin do 9:45 hodin přijdou předškoláci do základní školy na jednu vyučovací hodinu. Postupně navštíví všechny třídy ZŠ. Cílem těchto setkání je, aby se děti před zápisem do školy blíže seznámily s prostředím školy, s budoucími pedagogy a kamarády a vyzkoušely si, jaké to je být ŠKOLÁKEM.

  Zveme i rodiče, přijďte se podívat, jak se Vaše dítě zapojuje do jednotlivých činností a jak se mu daří.

 • 1. setkání – 6.3. – Hrajeme si s písmenky
 • 2. setkání – 20.3. – Z pohádky do pohádky
 • 3. setkání – 27.3. – Všechno hravě spočítáme
 • 4. setkání – 3.4. – Pracujeme interaktivně
 • Den otevřených dveří

  Vážení rodiče, přijďte k nám do školy, jste srdečně vítáni. Pokud nemůžete na Školu nanečisto, jsme Vám k dispozici v tyto dny i odpoledne. Školu je možné navštívit vždy od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

 • 11.3. – 15.3. – Jarní prázdniny pro žáky ZŠ.
  V provozu zůstává mateřská škola – omezený provoz (jedna třída) a školní jídelna.

 • 21.3. – ZŠ – „Růže pro Marii Š.“ - soutěž souborů v oboru mluveného slova v Městské knihovně v Sedlčanech.

 • 22.3. – Matematický klokan – ZŠ – mezinárodní matematická soutěž
  Soutěžící jsou rozděleni podle věku do kategorií a úlohy žáci řeší ve škole.

 • 22.3. – Žáci 4. ročníku pojedou do knihovny v Sedlčanech.

 • 27.3. – MŠ, ZŠ - mobilní dopravní hřiště
  S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají už děti předškolního věku v mateřských školách… Bezpečnost našich dětí na komunikacích zvyšujeme i tím, že si každý rok zveme mobilní dopravní hřiště. Děti se zde hravou formou učí, jak se bezpečně pohybovat v běžném provozu.

 • – děti z mateřské školy opět navštěvují každý pátek saunu.

 • MŠ a 1. ročník ZŠ – „Vítání jara“ – termín bude upřesněn podle počasí.

 • Na konci března čeká rodiče dětí MŠ poslední setkání s lektorkou Martinou Černou na téma: Řeč – její vývoj, prostředek komunikace. Termín bude upřesněn.

 • 4.4. – Divadlo pro školy Hradec Králové za dětmi MŠ i ZŠ přijede s vystoupením Pohádky z našeho statku.

 • 4.4.2019 – Zápis do 1. ročníku od 14:00 hodin do 17:00 hodin v budově školy.

  Blíží se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a my děkujeme všem rodičům, kteří se k nám se svými dětmi chystají.

  Škola je důležitou součástí života obce a těší nás, že si rodiče váží toho, že v naší obci škola je a využívají výhod, které nabízí.

  Děti tak plynule mohou pokračovat ve vzdělávání, které získaly v naší mateřské škole.

  Těšíme se na vás!

  01.02.19 - Únor 2019

  • 1.2. – pololetní prázdniny pro žáky ZŠ. MŠ a ŠJ jsou v provozu.
  • 4. – 8.2. – Týdenní intenzivní lyžařský kurz na Monínci pro předškoláky a žáky 1. ročníku ZŠ.
  • 10.2. – Zájezd na divadelní představení do Prahy – „Brouk v hlavě“ - pro zaměstnance školy a další zájemce.
  • 12.2.Beseda s rodiči na téma „Budeme mít školáka“ od 16:00 hodin v MŠ. Zveme všechny rodiče na společné setkání s ředitelkou ZŠ a předsedou školské rady. Seznámíme Vás se způsobem výuky na naší škole, metodami výchovně vzdělávací práce a zodpovíme Vaše dotazy.
  • 20.2. – „Maškarní karneval“ od 16:00 hodin u pana Krůty. Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na tradiční dětský maškarní karneval. Čeká na Vás spousta zábavy, legrace, písniček a samozřejmě také tombola. Děkujeme předem všem za příspěvky do dětské tomboly.
  • 27.2. – MŠ – Děti z mateřské školy pojedou na divadelní představení „Birlibánova podivuhodná cesta“ – Praha - divadlo Gong.
  • 28.2. – Další pokračování cyklu přednášek Martiny Černé pro rodiče dětí z mateřské školy a to od 16:00 hodin v MŠ.

  ŠKOLNÍ ZRALOST aneb
  JAK „PŘIPRAVIT“ PŘEDŠKOLÁKA

  Co můžeme udělat doma pro úspěšné vykročení do školy?

  • Přirozený vývoj a jeho podpora.
  • Kdy je na co vhodný čas?
  • Emoční inteligence a sociální dovednosti.
  • Vědomosti, dovednosti a zkušenosti potřebné při zahájení ZŠ.
  • Specifika různých škol.
  • Dozvíte se nápady pro rodiče v oblasti přípravy na úspěšný vstup do základní školy.
  • Jak si s dítětem hrát a zároveň ho rozvíjet?
  • Jak s dítětem pracovat a učit ho nové dovednosti?
  • Jak dítě motivovat a podporovat v pravou chvíli jeho přirozený vývoj?
  • Kdy, kde a co využít?


  JAK VYBRAT ŠKOLU PRO SVÉ DÍTĚ,
  aneb alternativa nebo státní školství?

  „Každé mé dítě navštěvovalo jiný typ školy a sama jsem učila na různých typech škol, ráda s vámi budu sdílet své zkušenosti a zážitky.“ Martina
  • přednosti, úskalí, výchova v rodině a soulad se školou atd.
  • jak souvisí hodnoty rodiny a výběr školy
  • co je klasika a co alternativa
  • co a komu vyhovuje a jak to poznáme
  • sdílení zkušeností ze strany rodiče i učitele

  23.01.19 - Pozvánka na besedu "Budeme mít školáka"

  Základní škola a Mateřská škola Dublovice

  srdečně zve rodiče předškoláků na

  BESEDU "Budeme mít školáka"

  12. 2. 2019, 16 h v MŠ

  Ředitelka školy Mgr. Věra Burianová Vás seznámí se způsobem výuky, s metodami výchovně vzdělávací práce a spolu s předsedou školské rady Mgr. Jaroslavem Holanem zodpoví Vaše dotazy.

  07.01.19 - Sběr papíru

  Sběr papíru bude probíhat ve dnech 14. 1. - 18. 1. 2019.
  03.01.19 - Leden 2019

  • 8.1. –ZŠ, MŠ – environmentální výchova – „ Tonda obal na cestách“.
   Výukový program o správném třídění odpadů.
  • 9.1. a 10.1. – ZŠ, MŠ – „ Zdravá 5“.
   Výukový program o správném stravování. „Když budeš jíst pravidelně 5x denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A celý den – od snídaně po večeři.“
  • 31.1. – žáci ZŠ dostanou pololetní vysvědčení, prvňáčci úplně to své první. Ale nepřeceňujme význam známek. Pro další učení a poznávání dítěte je důležité, aby bylo motivované i jinak a nejen známkou…
  • 1.2. – pololetní prázdniny pro žáky ZŠ. MŠ a ŠJ jsou v provozu, ŠD z organizačních důvodů v provozu není.

  Do roku 2019 Vám všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání.

  30.11.18 - Prosinec 2018

  • 2.12. – žáci naší školy vystoupí s krátkým kulturním programem při příležitosti rozsvícení stromku u obecního úřadu a to od 16:30 hodin.
  • 5.12. – „Mikulášská nadílka“
   Děti ve škole navštíví Mikuláš s čerty a s andělem. Byly hodné, co jim přinese?
  • 13.12.– MŠ – „Vánoční besídka“
   Všechny děti a zaměstnanci mateřské školy Vás srdečně zvou na vánoční besídku a posezení s bohatým občerstvením od 15:00 hod.v mateřské škole.
  • 18.12. – ZŠ - „Vánoční besídka“
   Přijměte pozvání na vánoční besídku žáků ZŠ od 16:00 hodin v tělocvičně školy!!! Následuje vánoční jarmark a vánoční kavárna s mnoha dobrotami – v budově školy. Vezměte s sebou pohodovou sváteční náladu, čeká nás milé překvapení.
  • 19.12. – Žáci ZŠ pojedou do Prahy do divadla Minaret na představení Putování do Betléma a poté navštíví Českou televizi, aby nahlédli do televizního zákulisí.
  • 21.12. – „Vánoce ve škole“ - návštěva kostela, rozdávání dárečků a další zvyky a tradice.
  Vánoční prázdniny ZŠ: od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019.

  Vyučování začíná ve čtvrtek 3.1. 2019

  Mateřská škola, školní družina i školní jídelna přerušují provoz od 22.12.2018 do 2.1.2019 a zahájí provoz také 3.1.2019.

  Ať první svíčka adventní rozžehne ve vašich srdcích lásku a klid, které vás budou provázet celým předvánočním časem, o Vánocích i po celý další rok…

  Přejeme Vám všem klidný adventní čas a krásné Vánoce.

  Free Stock Photo: FreePhotos.com

  « Stránka 2 z 14 »