Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 21 z 25 »

25.08.17 - Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Tak už střiháte metr? A je to metr radosti nebo smutku? Ať už je to, jak chce, začátek školního roku se zkrátka a dobře blíží. Tady jsou základní informace spojené se zahájením školního roku 2017/2018.

Všichni žáci naší školy začínají v pondělí 4.9.2017 v 08:00 hodin v prostoru před školou, pokud bude příznivé počasí, jinak se přesuneme do budovy školy.

A aby byly informace úplné, dodáváme, že výuka potrvá v pondělí 4.9.2017 pouze jednu vyučovací hodinu, od úterý se bude učit podle rozvrhu, který žáci obdrží. Tento týden nebude ještě odpolední vyučování.

Školní družina je 4.9. v provozu jen do 12:00 hodin, následující den již v běžném provozu a to od 11:35 – 16:00 hodin. Rozmyslete si, jak Vaše děti budou chodit do školní družiny. Přihlášku dostanou hned 4.9. a je třeba ji nejpozději 6.9. přinést vyplněnou.

Mateřská škola zahajuje svůj provoz také 4. září 2017 a to od 6:30. Již od prvního dne je provoz MŠ neomezený, tedy od 6:30 do 16:00 hodin.

Školní jídelna začíná vařit od 28.8.2017 pro cizí strávníky. Vzpomeňte však na včasné zaplacení obědů pro Vaše děti na měsíc září, které je v hotovosti a platí se u vedoucí školní jídelny.

Desatero pro prvňáčky i rodiče

29.06.17 - Závěr školního roku

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem, kteří přišli na „Letní slavnost“ 27.6.2017 na školní zahradu. Jsme přímo nadšeni z toho, že tu bylo tolik hostů. Rodiče s dětmi, babičky, dědečkové, přátelé naší školy známí i neznámí, přišel i pan starosta. A bylo úžasné pozorovat, jak se všichni výborně baví. Počasí nám přálo, vystoupení se náramně povedla, některá byla až dojemná. Při loučení páťáků se objevily i slzičky. Bylo co jíst a pít a ještě by se bývalo jedlo a pilo…

Všichni se snažili připravit slavnost co nejlépe, ale bez další pomoci bychom to sami nezvládli. A proto velké poděkování patří především zaměstnancům obce Dublovice, obci Příčovy za zapůjčení sestav, panu Svobodovi za elektroinstalaci, panu Hochmaulovi za ozvučení. Mnohokrát děkujeme.

Rádi bychom poděkovali za pomoc při vybudování nového doskočiště a ohniště na školní zahradě. Obci Dublovice, která nám nechala doskočiště vyhloubit při příležitosti výkopových prací právě na naší školní zahradě, dále panu Kršňákovi a panu Hájkovi, kteří dodali potřebný materiál i s povrchovou úpravou. Ti nám také na jaře nově natřeli náš stávající zahradní nábytek. Velký dík patří i těm, kteří na brigádu na školní zahradu přišli a pomohli. Byli to: Kršňákovi s Honzíkem a Luckou, paní Hegerová s Hynkem, paní Vitulová s Vítkem, paní Švecová s Matějem, pan Bareš se Zuzankou, pan Maceška s Péťou, paní Pínová, pan Rýdl, Tomáš Beneš a Matěj Fára, který nám dodal oblázky a kůru na záhonky.

SBĚRY:

Děkujeme vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

je v provozu do 14.7.2017
Od 17.7. do 1.9. 2017 je provoz přerušen. Provoz je také přerušen7.7.2017.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

provoz je přerušen od 24.7. do 25.8.2017 a opět se vaří od 28.8. 2017. Provoz je přerušen i 7.7.2017.

Začátek školního roku 2017/2018: 4. září 2017

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za velmi kvalitní, náročnou a obětavou práci a přeji jim krásnou dovolenou.

I Vám všem přeji nádherné léto, hodně sluníčka a odpočinku. Dětem pak příjemné prázdniny a mnoho krásných zážitků.
Věra Burianová, ředitelka školy

23.06.17 - Stanování na školní zahradě

Ve středu 21. června žáci 3. a 5. ročníku přespali ve stanech na školní zahradě. Myslím, že akce se vydařila po všech stránkách. Měli jsme krásné počasí, užili jsme si prima odpoledne plné her a soutěží, opekli jsme si dobroty na ohni, zazpívali jsme si u nového ohniště písničky a pěkně se vyspali ve stanech. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem rodičům za pomoc při stavění stanů a také za všechny dobroty, které nám na tuto akci připravili. Moc nám chutnalo!

Markéta Sedláčková
Fotogalerie

21.06.17 - Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny při ZŠ a MŠ Dublovice bude od 24.7.2017 do 25.8.2017 přerušen.

Provoz bude opět zahájen 28.8.2017.

16.06.17 - Poděkování

Ve čtvrtek 15. června odpoledne jsme na naší školní zahradě opět vytvořili něco nového. Původně jsem myslela, že můj „záměr“ nevyjde, ale za vydatné pomoci ostatních se vše perfektně podařilo. Již delší dobu byl můj plán vytvořit nové doskočiště pro skok do písku a ohniště. Obojí se povedlo za pomoci Obce Dublovice, která nám nechala doskočiště vyhloubit při příležitosti výkopových prací právě na naší školní zahradě. Dále za pomoci pana Kršňáka a pana Hájka, kteří dodali potřebný materiál i s povrchovou úpravou. Kromě toho, že na zahradě vznikly tyto nové prvky, jsme také vypleli všechny stávající záhonky a pěkně je upravili. Proto velký dík patří i těm, kteří na brigádu ve čtvrtek přišli a pomohli. Byli to: Kršňákovi s Honzíkem a Luckou, paní Hegerová s Hynkem, paní Vitulová s Vítkem, paní Švecová s Matějem, pan Bareš se Zuzankou, pan Maceška s Péťou, paní Pínová, pan Rýdl, Tomáš Beneš a Matěj Fára, který nám dodal oblázky a kůru na záhonky.

Jak se nám práce dařila, se můžete podívat ve fotogalerii.

Ještě jednou všem moc díky.

15.06.17 - Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů

Odhlášení obědů na 29.6. a 30.6.2017 z důvodu vyúčtování je možné pouze do 28.6.2017 do 7:00 hod.

Oběd na 30.6.2017 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.

12.06.17 - Premiéra hudební pohádky KRÁLOVSTVÍ VOD

Království vod

« Stránka 21 z 25 »