Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 22 z 27 »

20.10.2017 - Drakiáda

V úterý 17.10. se konal „NA KAMENECH“ další ročník drakiády. Sešlo se zde kolem 60 dětí a rodičů. Po přivítání dostaly všechny děti bonbóny. Ten, kdo si přinesl vlastnoručně vyrobeného draka, byl odměněn sladkou odměnou. Než začaly děti pouštět draky, zahrály si pohybovou hru v lese. Hledaly a skládaly obrázky draků jako puzzle. A potom hurá pouštět. Letos bohužel bylo celkem bezvětří, ale sluníčko svítilo jako v létě. A tak podzimní odpoledne se vydařilo a draci za vydatného běhu také vzlétli ke sluníčku. Kdo už byl unavený, šel opékat špekáčky a chléb. Tak draci, za rok zase na shledanou!

06.10.2017 - Dravci a sovy

V pátek 6. 10. se žáci základní školy i děti z mateřské školy zúčastnili naučného programu environmentálního vzdělávání „Dravci a sovy“. Program probíhal na školní zahradě a zaujal úplně všechny. Viděli jsme několik exemplářů ptačích lovců, seznámili jsme se s jejich životem a upřesnili jsme si některé pověry a mýty, které se o nich tradují, např. že sova přes den nevidí. Dozvěděli jsme se základní údaje o tom, kde který pták žije, čím se živí a mnoho dalších zajímavostí z jejich života. Celý výklad byl velmi srozumitelný a zábavný, někteří si také vyzkoušeli bezprostřední kontakt s dravcem (přílet na ruku nebo zastávku na hlavě). Jak se nám program líbil, můžete vidět ve fotogalerii.

04.10.2017 - Vytrvalostní běh

Ve středu 4. 10. 2017 se naší žáci zúčastnili vytrvalostního běhu na stadionu Taverny v Sedlčanech. Po vydatném úterním lijáku se počasí umoudřilo, na závodníky z deseti okolních škol vysvitlo i sluníčko. Naše děti bojovaly v několika kategoriích - běh 500m (Zuzana Hochmaulová, Barbora Vitulová) , běh 800m (Filip Švec, Jan Rýdl,Barbora Žižková) a běh 1000m (Daniel Vondra, David Mondryk, Matěj Mašek). Všem zástupcům naší školy děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

26.09.2017 - Říjen 2017

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZA ROK 2016/17 - SBĚR PAPÍRU – RELMA DOBŘÍŠ
Cena za nejlepší průměr na jednoho žáka: 3. MÍSTO: ZŠ Dublovice

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají ve sběru papíru!


20.9. – proběhlo vítání podzimu

Ve středu 20. září děti z naší mateřské školy spolu s prvňáčky přivítali podzim.

Žáci 1. ročníku vyrobili pro děti z MŠ krásné okénko do podzimu a ráno jim svoje dárky předali. Pak se vydali vyznačit cestu barevnými fáborky, která vedla až Na kameny. Schovávali dětem z MŠ lístečky s úkoly o podzimu, pak i poklad a sami sebe. Úkoly děti splnily, poklad s medailemi a s lízátky našly a našly i prvňáčky. Společně si opekli vuřty a zahráli si hry. Písničkami a básničkami přivítali krásné období v roce - podzim. I sluníčko nás obdařilo svými paprsky. Všem bylo hezky a společně jsme strávili pěkné dopoledne.

říjen 2017:

EKOŠKOLA

Zapojili jsme se do mezinárodního programu Ekoškola, kdy „ekoškoláci“ ovlivňují svoji školu a tím se učí ovlivňovat i svět kolem sebe. Hlavním cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí. Taková Ekoškola má svůj Ekotým, který nad vším bedlivě bdí a změny organizuje. Cílem školy je získat mezinárodní titul Ekoškola.

SBĚRY

Naše škola se zapojuje do sběru různých surovin, ať je to papír, pet víčka, hliník, rostlinný olej, elektrozařízení, baterie, pomerančová a citronová kůra, byliny - vše podrobně najdete opět na našich stránkách.

18.09.2017 - Oznámení

V pátek 29.9.2017 podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlásila ředitelka školy

ředitelské volno pro žáky ZŠ Dublovice z organizačních důvodů.

V tento den bude také přerušen provoz ve školní družině, v mateřské škole a ve školní jídelně.

Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy

11.09.2017 - Sběry ve školním roce 2017/2018


Bližší informace - p. uč. Markéta Sedláčková.

05.09.2017 - Září 2017

4. září 2017 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 za účasti starosty obce, pana Ing. Otakara Jeřichy.

Do 1. ročníku jsme přivítali 8 prvňáčků.

V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 46 žáků.

Školní družina: O. Bartoňová

Školnice: O. Procházková, uklízečka: J. Schimanová

V mateřské škole je zapsáno 44 dětí ve dvou smíšených třídách.

Školnice: I. Jeřichová (zástup za Z. Doležalovou), uklízečka: M. Čiháková

Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, všichni zaměstnanci a vaříme také pro cizí strávníky.

Vedoucí ŠJ: I. Stieranková (zástup za P. Zoubkovou), hlavní kuchařka: E. Wágnerová, kuchařky: J. Čermáková, M. Čiháková

Připravujeme:

Tak a máme tu zase ten krásný začátek. Na začátku je přeci všechno tak nové a báječné.

Přejeme si, aby nový školní rok bylzajímavý a úspěšný pro všechny naše žáky, učitele i ostatní zaměstnance školy. Abychom chodili do naší školy rádi, těšili se na sebe, na společnou práci a na společná setkání.

Tak ať se všem daří!

« Stránka 22 z 27 »