Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 3 z 14 »

20.09.18 - Sběr papíru

Sběr papíru bude probíhat ve dnech 24. 9. - 2. 10. 2018.

04.09.18 - Připravujeme:

03.09.18 - Září 2018

3.září 2018 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 za účasti starosty obce, pana Ing. Otakara Jeřichy.

Do 1. ročníku jsme přivítali 8 prvňáčků.

V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 40 žáků.

V mateřské škole je zapsáno 46 dětí ve dvou smíšených třídách.

Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, všichni zaměstnanci a vaříme také pro cizí strávníky.

A máme tu začátek nového školního roku…

Ať je rokem úspěšným pro všechny. Přejeme si také hodně radosti a dobré nálady.

Tak ať se všem daří!

03.09.18 - DIVADELNÍ KROUŽEK ZŠ Dublovice

Divadelní kroužek bude v tomto školním roce pracovat od října každé úterý od 16.00 hodin.
(přihlásit se tedy mohou i bývalí žáci ZŠ Dublovice u pí. učitelky G. Falcové)

24.08.18 - Zahájení školního roku

Tak už máte prázdnin dost? Těšíte se do školy? Nebo se těší jenom rodiče? Ať je to tak či tak, dva měsíce sladkých a horkých prázdnin jsou pryč a škola pomalu, ale jistě klepe na dveře.

Zde jsou základní informace spojené se zahájením školního roku 2018/2019.

Všichni žáci naší školy začínají v pondělí 3.9.2018 v 08:00 hodin v budově školy, ve „velké“ třídě v 1. patře. Ještě dodáváme, že výuka potrvá v pondělí 3.9.2018 pouze jednu vyučovací hodinu, od úterý se bude učit podle rozvrhu, který žáci obdrží. Odpolední vyučování v tomto týdnu nebude.

Školní družina je 3.9.2018 v provozu jen do 12:00 hodin. Prosím, nahlaste, pokud budete mít v tento den o družinu zájem. Následující den je již v běžném provozu a to od 11:30 – 16:00 hodin. Přihlášku dostanou děti hned 3.9. a je třeba ji obratem vyplněnou odevzdat do školy.

Mateřská škola zahajuje svůj provoz také 3. září 2018 a to od 6:30. Již od prvního dne je provoz MŠ neomezený, tedy od 6:30 do 16:00 hodin.

Školní jídelna začíná vařit od 27.8.2018 pro cizí strávníky. Nezapomeňte na včasné zaplacení stravného pro Vaše děti na měsíc září, které je v hotovosti a platí se u vedoucí školní jídelny.

Milé děti a rodiče,
užijte si ještě poslední prázdninové dny, než vypukne ten každodenní maratón ranního vstávání a vypravování se do školy…

Těšíme se na Vás!

24.08.18 - MILÍ PRVŇÁČCI, VÍTÁME VÁS VE ŠKOLE

28.06.18 - Červenec 2018

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem, kteří přišli na „Letní slavnost“ 26.6.2018 na školní zahradu. Děkujeme za návštěvu panu starostovi, rodičům, dětem, byli tu i babičky a dědečkové, bývalí žáci naší školy a ostatní přátelé známí i neznámí. A bylo nám všem spolu dobře. Předškoláci se už těší do 1. třídy a páťáci se s dublovickou školou rozloučili. Počasí nám přálo a všechna vystoupení se náramně povedla. Recitovaly se básně, zpívaly písně, hrálo se divadlo…. Děti se pobavily na diskotéce a ti, co vydrželi až do konce, zhlédli film Bajkeři.

Bylo co jíst a pít a tak to má být...

Děkujeme za pomoc zaměstnancům obce Dublovice, panu Svobodovi za elektroinstalaci, panu Hochmaulovi za ozvučení. Bez jejich pomoci bychom vše nezvládli. Mnohokrát děkujeme.

SBĚRY: Děkujeme vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA: je v provozu do 13.7.2018. Od 16.7. do 31.8. 2018 je provoz přerušen.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: provoz je přerušen od 23.7. do 24.8.2018 a opět se vaří od 27.8. 2018.

Začátek školního roku 2018/2019: 3. září 2018

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za velmi kvalitně odvedenou práci v tomto školním roce a přeji jim krásnou dovolenou.

I Vám všem přeji léto plné sluníčka a odpočinku. Dětem pak o prázdninách mnoho krásných zážitků.

Věra Burianová, ředitelka školy

« Stránka 3 z 14 »