Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 3 z 19 »

01.07.19 - červenec 2019

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem dětem, rodičům, prarodičům, pánům místostarostům obce Dublovice Čedíkovi a Hájkovi, bývalým žákům naší školy a všem ostatním hostům, kteří přišli na „Letní slavnost“ 26.6.2019 na školní zahradu.

Výborně jsme se společně bavili, i když to bylo opravdu žhavé odpoledne a všichni si zaslouží pochvalu za statečnost.

Předškoláci se svým milým vystoupením rozloučili s mateřskou školou a už se těší na prázdniny a pak do 1. třídy.

S dublovickou školou se rozloučili páťáci svým působivým vystoupením a my jim přejeme v té další etapě jejich života hodně úspěchů na nové škole, hodně štěstí a prima nové kamarády.

Vyhodnotili jsme nejlepší sportovce a umělce a ti nám také zarecitovali a zazpívali.

Mohli jsme také zhlédnout velmi zdařilé listování pro dospělejší diváky s názvem „Normální debil“ v podání starších děvčat, mezi nimiž jsou také naše bývalé žákyně.

A nemohlo chybět divadlo. Letos si divadelní kroužek pod vedením paní učitelky Gábiny Falcové připravil hudební komedii „Utržené sluchátko“.

Všichni divadelníci hráli výborně, i když sluníčko pálilo jako čert.

A po divadle přišla diskotéka a děti neúnavně tančily do večerních hodin.

Všechno se snědlo a všechno vypilo, vždyť žízeň byla veliká…

Děkujeme za pomoc zaměstnancům obce Dublovice, panu Hochmaulovi za ozvučení a hudbu. Bez jejich pomoci bychom vše nezvládli. Mnohokrát děkujeme.


SBĚRY:
Děkujeme Vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
je v provozu do 12.7.2019. Od 15.7. do 31.8. 2019 je provoz přerušen.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
provoz je přerušen od 22.7. do 23.8.2019 a opět se vaří od 26.8. 2019.

Začátek školního roku 2019/2020: 2. září 2019

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za odvedenou práci v tomto školním roce a přeji jim krásnou dovolenou, která nebude rychle utíkat, aby všichni dokázali nabrat potřebné síly, elán a tvůrčí optimizmus do další práce.

I Vám všem ostatním přeji léto, jak má být, příjemnou dovolenou a dětem pak o prázdninách mnoho senzačních zážitků.

Věra Burianová, ředitelka školy

21.06.19 - 26.6. – „Letní slavnost“ od 17:00 hodin na školní zahradě!

PROGRAM:

Čeká Vás příjemné posezení, milá vystoupení, vzájemná setkání a samozřejmě i dobré jídlo a pití. Udělejte si hezké odpoledne a večer se svými blízkými a přijďte na oslavy přicházejícího léta na školní zahradu ZŠ a MŠ Dublovice. Těšíme se na vás.

19.06.19 - Zdravé odpoledne

Žáci Ekotýmu připravili na úterý 18. června „Zdravé odpoledne“. Celou akci perfektně naplánovali a podle plánu postupovali. Protože jsme loňský školní rok zrealizovali záhonky na naší školní zahradě, dostali jsme nápad udělat ochutnávku zdravých pomazánek. Žáci přesně vše naplánovali, při pracovních činnostech umyli lavice a stoly na školní zahradě, s družinou je připravili na místo. Také připravili lístečky na hodnocení pomazánek. Ochutnávka byla vynikající a všichni, kdo se zúčastnili, si moc pochutnali. Jedinou kaňkou byla velmi malá účast, což děti trochu mrzelo. Vše proběhlo formou soutěže a výherci byli odměněni sladkou odměnou. Chtěla bych touto cestou pochválit celý Ekotým za přípravu této akce a poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Těším se na další podobné. Na fotky z ochutnávky se můžete podívat ve fotogalerii.

19.06.19 - Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů

Odhlášení obědů na 27.6. a 28.6.2019 z důvodu vyúčtování je možné pouze do 26.6.2019 do 7:00hod.

Oběd na 28.6.2019 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.

11.06.19 - Vyhodnocení dotazníku

Dotazník

10.06.19 - Kouzelné sluchátko - divadelní představení

Článek

07.06.19 - Atletický trojboj

Ve středu 5. 6. 2019 jsme se na stadionu Taverny zúčastnili atletického trojboje, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany. Sluníčko svítilo, nebe bylo bez mráčku. Možná i proto, se na hřišti sešlo asi 140 sportovců z osmi škol na Sedlčansku, aby poměřili svoji zdatnost v hodu míčkem, skoku do dálky a v běhu na 50 m. Naši závodníci (D. Freylichová, L. Vondra, A. Sirotek - 1.tř., M. Kuthan, V. Žižka – 2.tř., A. Freylichová, J. Kršňák – 3.tř., P. Hůlka, A. Louda, D. Štech – 4.tř., J. Zelenková, D. Vondra, D. Mondryk, T. Beneš – 5.tř.) výborně reprezentovali školu a vybojovali pěkná umístění.

V hodu míčkem získala 1. místo J. Zelenková (5.tř.), 2. místo obsadil P. Hůlka (4. tř.) a na 3. místě se umístili M. Kuthan (2.tř.) a Lukáš Vondra (1..tř. ). Ve skoku do dálky se dařilo D. Vondrovi (5.tř.) , který si skočil rovnou pro 1.místo. D. Vondra zabodoval i při sprintu na 50 m, odměnou mu bylo znovu 1. místo. Ve sprintu na 50 m byl úspěšný i M. Kuthan, který si doběhl pro 2. místo. Gratulujeme!

Všem našim sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

« Stránka 3 z 19 »