Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 3 z 20 »

03.10.19 - Říjen 2019

 • Od října zahajují svou činnost zájmové kroužky: keramický, divadelní, sportovní, výtvarný.
 • Děti z mateřské školy začnou navštěvovat saunu.
 • 10.10. – MŠ – Ochrana fauny Hrachov - Začíná cyklus výukových programů „Z pohádky do pohádky“. Pro nejmenší – „Krteček a kamarádi“, pro starší pak „Přírodě na stopě“, „Z ptačí perspektivy“.
 • blíží se nám DRAKIÁDA - stavte draky, akce se uskuteční opět NA KAMENECH!!! Předpokládané datum je ve středu 16.10.2019 od 16:00 hodin. Pokud bude nevhodné počasí, termín přesuneme.
 • 29. a 30.10. – podzimní prázdniny pro žáky ZŠ. MŠ a školní jídelna jsou v tyto dny v provozu. Vzhledem k tomu, že není zájem ze strany rodičů o umístění dětí do školní družiny v době podzimních prázdnin, bude provoz v ŠD přerušen.


 • EKOŠKOLA

  Opět jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola.

  Podrobnější informace najdete na našich stránkách.

  SBĚRY

  Naše škola se zapojuje do sběru různých surovin, ať je to papír, pet víčka, použitý rostlinný olej, elektrozařízení, baterie - vše podrobně najdete opět na našich stránkách.

  JSME ZAPOJENI V TĚCHTO PROJEKTECH:
 • „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ – všechny děti dostávají každý týden zdarma mléko, ovoce nebo zeleninu.
 • „Šablony II“ – tento projekt navazuje na Šablony I a hradíme z něj např. platy školních asistentů jak v MŠ tak v ZŠ, zakoupili jsme výpočetní techniku pro naše žáky a další aktivity nás čekají.
 • „Sportuj ve škole“ – tímto projektem chceme podpořit pohybové aktivity našich dětí a ty zdarma mohou navštěvovat sportovní kroužek.
 • „Dobrá škola II“ – podporuje digitální kompetence učitelů a váže se k němu i nákup počítačů.
 • MAP – hlavní myšlenka projektu je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ ve spolupráci se zřizovateli a dalšími aktéry v území ve vzdělávání.

 • Zastupitelstvo obce Dublovice schválilo na svém zasedání v září výjimku z nižšího počtu žáků v ZŠ a z vyššího počtu dětí v MŠ v jedné třídě.

  Zároveň schválilo navýšení rozpočtu na rok 2019 na provoz o 200 000,- Kč.

  Byl také schválen záměr koupě skříněk a krytů topení ve druhé třídě Mateřské školy Dublovice v celkové výši 218 050,- Kč.

  Děkujeme.

  Věra Burianová

  01.10.19 - Sedlčanská T-ballová liga 1.10.2019

  Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili podzimního kola T-ballové ligy V Sedlčanech. Vyhráli se všemi soupeři. Hrálo se však ještě páté finálové utkání se žáky 1. ZŠ Sedlčany. Naši statečně bojovali, ale zcela se zopakovala situace z loňského roku a náš tým nakonec skončil na výborném druhém místě.

  Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

  Věra Burianová


  01.10.19 - Vítání podzimu

  Děti z naší mateřské školy spolu s prvňáčky přivítali podzim.

  Žáci 1. ročníku vyrobili pro děti z MŠ krásné podzimníčky. Vyznačili jim barevnými fáborky cestu až Na kameny a postupně schovali také úkoly o podzimu. Pak schovali poklad a nakonec sami sebe. Děti z mateřské školy úkoly bravůrně splnily, poklad našly a našly i prvňáčky. Společně si opekli vuřty a zahráli hry. Písničkami a básničkami přivítali krásné období v roce - podzim. S dětmi z mateřské školy přišli i někteří rodiče. A sluníčko nás všechny obdařilo svými hřejivými paprsky. Všem bylo hezky a společně jsme strávili pěkné dopoledne.

  Věra Burianová

  19.09.19 - Sběr papíru

  Sběr papíru - svázaný papír noste do školy do 1.10.2019.

  13.09.19 - BESIP - Dopravní hřiště - Příbram

  V tento den se všechny děti z naší školy vydaly přistavěným autobusem do Příbrami na dopravní hřiště. Ve třídě s nástěnnýmí obrazy a fungujícím semaforem se děti učily o dopravních značkách a základních pravidlech silničního provozu pro chodce a cyklisty. Tyto znalosti pak využily na dopravním hřišti. Vzhledem zvyšující se hustotě dopravy je velmi důležité a potřebné vyzkoušet si znalost pravidel na dopravním hřišti. Hřiště tak pomáhá malým chodcům a cyklistům naučit se základnímu správnému chování v provozu. A ti starší, kteří splnili testy a jízdy na dopravním hřišti, dostaly průkaz malého cyklisty. Gratulujeme.

  Věra Burianová

  04.09.19 - Báseň

  Milí prvňáčci,

  Doufáme, že se vám tu bude líbit
  a nebudete po bonbónech slídit.

  Jsme tu pro vás vždy,
  ať se děje cokoliv.
  Jedině, co neumíme,
  dělat za vás úkoly.
  Psát vás taky naučíme,
  s matikou vám poradíme.

  Všichni jsme tu kamarádi,
  učitelky máme rádi.
  Vaří se tu špagety,
  nejí se tu krevety.
  A ty naše učitelky,
  to jsou tamty mladé holky!

  Jan Moravec, 5. třída

  03.09.19 - Září 2019

  Základní škola

  2. září 2019 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 za účasti rodičů našich dětí, pana Ing. Otakara Jeřichy starosty obce a dalších hostů.

  Do 1. ročníku jsme přivítali 8 prvňáčků.

  V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 42 žáků + jedna žákyně se vzdělává dle § 38, plní povinnou školní docházku v zahraničí.

 • 1. ročník (8 žáků): tř. učitelka: V. Burianová
 • 2. ročník (8 žáků): tř. učitelka: G. Falcová
 • 3. + 4. ročník (14 + 1 žáků): tř. učitelka: M. Sedláčková
 • 5. ročník (12 žáků): tř. učitelka: A. Pohnánová
  • asistent pedagoga: M. Žižková
  • školní asistent: O. Bartoňová

  I v tomto školním roce bude ve třídách pomáhat školní asistent, který je financován z projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Dublovice – Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání.

  Školní družina

  Školní družina: O. Bartoňová, A. Humhalová

  V tomto školním roce nově otevíráme ranní družinu a to již od 6:00 hodin.

  Vyhovujeme tak požadavkům některých rodičů. Ranní družinu povede Anna Humhalová.

  Školnice: O. Procházková, uklízečka: J. Schimanová

  Mateřská škola

  V mateřské škole je v tomto školním roce zapsáno 47 dětí ve dvou smíšených třídách.

  Mění se provoz mateřské školy. Nově bude MŠ v provozu od 6:00 – 16:30 hodin.

  Školní asistent: I. Jeřichová

  Nově bude v mateřské škole pracovat školní asistent, který bude pomáhat při práci s dětmi. Finanční prostředky na tuto pozici jsme získali z projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Dublovice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Školnice, uklízečka: M. Čiháková

  Nově nastupuje jako školnice MŠ - Marcela Čiháková

  Školní jídelna

  Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a vaříme také pro cizí strávníky.

  Nový zaměstnanec je také ve školní jídelně. Jako pomocná kuchařka nastoupila Věra Bruncková.

  Připravujeme tyto akce na měsíc září:

  Škola není jen budova. Jsou to především lidé, žáci a jejich vyučující a také ti, kteří se starají o to, abychom se ve škole cítili dobře.

  Děkuji všem zaměstnancům naší školy za přípravu nového školního roku 2019/2020 a přeji všem hodně úspěchů a radosti.

  Věra Burianová

  « Stránka 3 z 20 »