Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 2 z 14 »

30.11.18 - Prosinec 2018

Vánoční prázdniny ZŠ: od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019.

Vyučování začíná ve čtvrtek 3.1. 2019

Mateřská škola, školní družina i školní jídelna přerušují provoz od 22.12.2018 do 2.1.2019 a zahájí provoz také 3.1.2019.

Ať první svíčka adventní rozžehne ve vašich srdcích lásku a klid, které vás budou provázet celým předvánočním časem, o Vánocích i po celý další rok…

Přejeme Vám všem klidný adventní čas a krásné Vánoce.

Free Stock Photo: FreePhotos.com

16.11.18 - Beseda s panem Tomášem Mošničkou z Dublovic

14.11. navštívil naši školu rodák z Dublovic pan Tomáš Mošnička. Vyprávěl dětem svůj životní příběh. Mluvil o svém handicapu, o tom, co rád dělá a o úspěších, kterých silnou vůlí dosáhl.

"Úraz změnil můj pohled na životní hodnoty. Ale vzpomínka na "zdravý" život není smutná. Najdete-li v sobě sílu budovat si nový život i s handicapem, úspěchů si víc ceníte", říka Tomáš Mošnička.

Je prvním handbikerem, který dokázal vyhrát ČP na silnici a horských kolech během jedné sezóny.

09.11.18 - Svatý Martin 2018

Ve čtvrtek 8. listopadu v naší škole probíhal projekt „SVATÝ MARTIN“.

Žáci jednotlivých tříd zpracovávali zadaná témata, a tak tedy hledali pranostiky, říkanky a pověsti, které se k tomuto období vztahovaly. Prvňáčci si vyrobili papírové koníky, naučili se říkadla a písničky. Druhý ročník nás seznámil s pranostikami a tradicemi. Třeťáci legendu namalovali a vyprávěli, čtvrťáci nás seznámili s rozdílem mezi křesťanstvím a pohanstvím. Pátý ročník připravil dramatizaci pověsti o Martinovi. Poslední vyučovací hodinu proběhla v tělocvičně prezentace celého projektu.

Odpoledne paní kuchařky za pomoci žáků pátého ročníku upekly skvělé rohlíčky, kterými jsme obdarovali všechny návštěvníky akce, která začala v 16 hodin v tělocvičně. Předvedli jsme rodičům i další veřejnosti výsledek svého celodenního projektu.

Po skončení prezentace se všichni shromáždili před školou a průvod pomalu vyrazil hledat Martina a jeho poklad. Za hlasitého bubnování a zpěvu jsme na kraji lesa mohli spatřit Martina v červeném plášti na svém koni. Děti našly poklad během chviličky a každý dostal svůj podíl sladkostí. Martin asi opět letos na bílém koni nepřijede!

01.11.18 - Listopad 2018

 • 1.11. - MŠ – začíná cyklus 4 přednášek pro rodiče v rámci projektu Rozvíjíme vzdělávání v ZŠ a MŠ Dublovice, který je financován z evropských fondů.
  Cíl: Napomoci tomu, aby dítě bylo šťastné.

  Často se setkáváme s dětmi, které mají problém, něco je tíží, kterým jsou hezké dny „bezstarostného dětství“ komplikovány a znesnadňovány. Uznávaná lektorka Mgr. Martina Černá k nám přijede 1. listopadu a od 16:00 hodin v MŠ začne 1. téma: „Jak nastavit hranice a neříkat NE…“
  Těšíme se na Vás a jsou srdečně zváni i rodiče starších dětí, pokud je toto téma zaujalo.
 • Dny se krátí, světla ubývá a tmy přibývá. V přírodě doznívá podzimní čas a blíží se zima.
 • 8.11. - v ZŠ a MŠ proběhne dopoledne již tradiční projekt „Svatý Martin“, který vyvrcholí odpoledním průvodem. V 16:00 hodin v TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY můžete nejdříve vidět prezentaci dopoledního projektu. Děti představí, na čem pracovaly. Budete moci ochutnat i martinské rohlíčky, které pečou naše paní kuchařky. A pak průvod bude procházet od školy směrem Na Kameny, kam přijede sv. Martin na koni, kde ho všichni přivítáme. A možná nám zase někde zanechá sladkou odměnu….
  Pojďte s námi oslavit svátek Svatého Martina!
 • 11.11. – vystoupení dětí na slavnosti, která je pořádána ku příležitosti 100. výročí vzniku Československa. (v 11:30 hodin u obchodu).
 • 14.11. – beseda s panem Tomášem Mošničkou z Dublovic od 10:45 hodin ve škole.
 • 19.11. – divadelní vystoupení v Příbrami – Český Honza – pro žáky ZŠ a starší děti MŠ.
 • 21.11. – proběhnou rodičovské schůzky v ZŠ.
 • 23.11. – Předvánoční posezení klubu seniorů – kulturní vystoupení dětí ze ZŠ.
Každý pátek dopoledne děti z MŠ navštěvují saunu.

22.10.18 - Drakiáda 2018

Ve středu 17.10. se konala „na Kamenech“ již tradiční drakiáda. Sešlo se kolem 90 dětí, rodičů i prarodičů. Po přivítání všech příchozích byly děti odměněny malou sladkostí. A ty, které přišly s vlastnoručně vyrobeným drakem, dostaly navíc ještě sušenku. Potom jsme si zahráli pohybovou hru v lese, při které jsme hledali slova a z nich pak vymýšleli příběh o drakovi. A nyní hurá pouštět. Letos bohužel opět nafoukalo a drakům se létat moc nechtělo. Ale přece jenom se někteří za vydatné pomoci a hlavně běhu tatínků nakonec vznesli a mávali nám z výšky. O to více chutnaly opečené špekáčky a chléb. Odpoledne se vydařilo, i když nefoukalo. Bylo to příjemné setkání, děti se vyběhaly, dospělí si popovídali.

Tak draci, za rok zase na shledanou!

01.10.18 - Říjen 2018

 • od 1. října zahajují svou činnost zájmové kroužky: keramický, divadelní, sportovní, výtvarný
 • 4.10. – výlet do Prahy. Žáci ZŠ a předškoláci MŠ zhlédnou program v planetáriu a v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa navštívíme Pražský hrad
 • 5.10. – přerušen provoz v MŠ z organizačních důvodů. (obhajoby závěrečných prací - logopedický asistent)
 • od 13.10. budou děti z MŠ navštěvovat saunu.
 • 16.10. – divadelní představení pro děti MŠ a žáky ZŠ – Poklad Kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí nesmí na moře! Přijedou výborní herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové.
 • blíží se nám Drakiáda - stavte draky, akce se uskuteční během měsíce října a datum ještě upřesníme dle počasí (pravděpodobně 17. nebo 18. října od 16:00 hodin Na Kamenech).
 • 29. a 30.10. – podzimní prázdniny pro žáky ZŠ. MŠ a školní jídelna v provozu. Provoz bude přerušen v ŠD.

27.09.18 - T-ball 26.9.2018

Ve středu 26. 9. 2018 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili podzimního kola T-ballové ligy V Sedlčanech. V turnaji se utkali se soupeři ze ZŠ Kosova Hora, ZŠ Chlum, ZŠ Jesenice a 1. ZŠ Sedlčany. V pátěm, finálovém utkání se nezalekli soupeře 1. ZŠ Sedlčany, statečně bojovali, ale více štěstí bylo na druhé straně. Náš tým získal druhé místo.

Všem našim hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

« Stránka 2 z 14 »