Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Digitální věk ve školáchNázev projektu: Digitální věk ve školách
Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043
Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.
 
Realizační tým projektu:
Hlavní manažerka projektu: Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com
Finanční manažer projektu:   Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com
Věcná manažerka projektu:   Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com
 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram
 
Koordinátor: Mgr. Věra Burianová
Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51)  – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.
 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnouthlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.
 
Dílčí cíle projektu:
- zavést efektivní způsob vzdělávání formou bestpractice
- zavést ve školách roli "metodika ICT"
- na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce
- podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.
 
Klíčové aktivity projektu:     
1. Vzdělávání ředitelů
2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol
3. Metodik ICT ve škole
4. ICT - "co už máme"
5. ICT - "co chceme"
6. ICT - "oborové didaktiky"
7. Evaluace
 
Monitorovací indikátory:
- 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech
- 1183 úspěšně podpořených PP
- 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.
 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.