Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Ekoškola 2018/2019

Složení Ekotýmu ve školním roce 2018/2019V letošním školním roce pokračoval Ekotým v práci na téma: Menu pro změnu. Protože se nám loňský školní rok podařilo vybudovat na zahradě záhonky, letos jsme v tomto tématu chtěli pokračovat. Chtěli bychom použít vypěstovanou zeleninu v naší školní kuchyni, a tak se nám podařilo zhotovit celou školní kuchařku s názvem Školní pochoutky. Také se část Ekotýmu zúčastnila Semináře dobré praxe v ZŠ Milín, kde jsme si vyzkoušeli plánování. Podařilo se nám naplánovat a zrealizovat školní akci Zdravé odpoledne, kde jsme ochutnávali a hodnotili doma vytvořené pomazánky.ZDRAVÉ ODPOLEDNE