Základní škola - menu

Výuka - týdenní plán

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Projekt WOSAWOSA

26. března 2013 byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci 2. globálního grantu CZ.1.07/1.1.32 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Název projektu: WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0041
Název příjemce: Sdružení obcí Sedlčanska
Datum zahájení projektu: 1. dubna 2013
Datum ukončení projektu: 31. prosince 2014
Celkové náklady projektu: Kč 9.892.499,34

Do projektu je zapojeno 9 základních škol Sdružení obcí Sedlčanska – Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec a jedna obec mimo region Sedlčanska, která je zároveň partnerem bez finanční spoluúčasti ZŠ Nečín.

Projekt má jednoho partnera s finanční spoluúčastí a tím je O.S. Místo pro život HON.

V rámci projektu proběhnou dvě výběrová řízení - nákup fotoaparátů a dataprojektorů s plátny (max. cena zakázky 154.000 Kč), nákup notebooků (předpokládaná hodnota 2.250.000 Kč) zajistí firma EVORD p. Hrdina.