Ekoškola 2017/2018

Brigáda 24.4.2018

V Ekoškole se zabýváme tématem Menu pro změnu. Začali jsme řešit problém vlastních výpěstků. Na naší školní zahradě nemáme žádné záhonky pro vypěstování sezónních druhů zeleniny, a proto jsme se rozhodli je vybudovat. Hned v lednu jsme s Ekotýmem naplánovali činnosti, rozdali jsme si úkoly. „Ekotýmáci“ vymysleli, jak by záhonky měli vypadat, vybrali vyvýšené záhonky, takže také zjistili u truhlářů finanční stránku. Žáci 2. ročníku při prvouce vybrali vhodné místo na naší zahradě, třeťáci v hodinách matematiky záhonky vyměřili. 4. a 5. ročník má v plánu při výtvarné výchově vytvořit plakátky na připravovanou brigádu, páťáci při informatice připraví pozvánky pro zájemce. Pokud vše dopadne podle plánu, chtěli bychom brigádu uskutečnit 24. 4., ale tento termín ještě upřesníme. Všichni, kdo máte zájem nám pomoci, jste srdečně zváni.

Setkání Ekotýmu 14. 11. 2017

Dnes jsme společně dokončili první část Analýzy naší školy, která se týkala školní jídelny. Když jsme odpověděli na všechny otázky, rozdělili jsme se do 3 skupin. Posoudili jsme, zda jsou odpovědi pro nás kladem nebo naopak záporem. Udělili jsme palec nahoru – palec dolů, podle toho, jak se jednotlivé skupiny rozhodly.

Pak jsme nad těmito tématy diskutovali všichni společně. Závěr z dnešního setkání je několik věcí, které bychom se mohli snažit změnit:

 • 1. po obědě nám zbývá jídlo
 • 2. nemáme na školní zahradě žádné záhonky, na kterých bychom mohli pěstovat sezónní potraviny
 • 3. nepřipravujeme obědy z BIO potravin
 • 4. nemůžeme si na obědě vybrat z více druhů jídel, např. bezmasé

Zástupci ze tříd mají za úkol s tímto seznámit všechny žáky ze své třídy a dohodnout se, jakou otázkou bychom se měli dát zabývat.Do příště také žáci 5. ročníku při hodinách matematiky vyhodnotí dotazník Analýza domácností. Výsledky vyhodnotíme na příští schůzce, vybereme jedno téma, kterým se budeme dál zabývat a začneme s Plánem činností.

Setkání Ekotýmu 31. 10. 2017

Druhé naše setkání proběhlo v duchu Analýzy. Opět jsme dostali dopis od sedláka, kde nás prosí o vysvětlení některých otázek: Odkud bereme jídlo? Kde jíme? Kdo pěstuje ovoce a zeleninu, které jíme? A co vlastně jíme? Jsme s tím spokojeni?... Doufám, že právě my jsme ten správný Ekotým, který zjistí všechny potřebné informace.

K analýze jsme využili otázky, jejichž odpovědi musíme do příště zjistit. Všechny otázky jsme společně probrali, vysvětlili jsme si je a rozdělili mezi sebe.


  Takže:
 • - do příště mají téměř všichni z Ekotýmu na starost otázku z Analýzy školní jídelny naší školy, zjistit odpověď u p. Stierankové (nejlépe o dopoledních přestávkách 7. – 10. 11.) otázku má každý nalepenou ve svém notýsku Ekoškoly
 • - doma s rodiči vyplnit dotazník Analýza domácnosti a přinést do školy (DOTAZNÍK je možné stáhnout zde)
 • - pověření členové Ekotýmu předají informace o dotaznících ve svých třídách

Složení Ekotýmu ve školním roce 2017/2018

 • ředitelka školy: Věra Burianová
 • koordinátor projektu: Markéta Sedláčková
 • žáci:
  • 1. roč.: Davídek Vylít
  • 2. roč.: Eliška Pínová, Vaneska Vitulová, Anička Malendová, Klárka Stieranková, Honzík Kršňák, Šimon Harvánek
  • 3. roč.: Filip Švec, Adam Louda, Honza Rýdl
  • 4. roč.: Julča Zelenková, Bětka Měchurová, Daniel Vondra, Tomáš Beneš, Víťa Vitula, David Mondryk
  • 5. roč.: Mikuláš Holeček, Štěpán Zoubek
 • rodiče: Alena Kršňáková, Simona Vitulová, Jarka Vondrová
 • provozní zaměstnanci: Jitka Schimanová

1. setkání Ekotýmu – ROLE V EKOTÝMU

17. října se poprvé uskutečnilo setkání Ekotýmu naší školy. Účast byla veliká, tak doufám, že nám to takto vydrží i nadále. Na této schůzce jsme si společně pověděli, o co se následující půl rok budeme zajímat a učinili jsme pro to první potřebné kroky. Jako úvodní jsme si zvolili téma Menu pro změnu, kroky k zodpovědné spotřebě potravin, jednoduše řečeno jídlo. Ovšem jednoduché to úplně nebude, protože podle definice je znění asi takto: „Zodpovědná spotřeba potravin znamená rozhodovat se vědomě a poznávat nejen propojenost mezi našimi potravinami a životním prostředím, ale i politické, sociální, kulturní a ekonomické souvislosti našich rozhodnutí. Ta by měla vést ke zvýšení kvality života nás samotných i všech obyvatel planety Země“. Jsem ráda, že se do tohoto projektu zapojili i někteří rodiče a pomohou nám tak s řešením tohoto problému v rámci naší základní školy.

Způsoby produkce, distribuce a spotřeby potravin mají obrovský vliv nejen na naše zdraví, ale i na čerpání přírodních zdrojů, potažmo klima planety a biodiverzitu. Určují kvalitu života lidí ve všech částech světa. Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Zodpovědnou volbou potravin můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? Tím, že budeme jíst s vědomím, že to, co vkládáme na náš talíř, by mělo být prospěšné nejen nám samotným, ale i světu kolem nás. I drobné změny v našem jídelníčku můžou mnohé změnit.

Náš Ekotým se bude v tomto tématu „spojovat“ prostřednictvím dopisů se sedlákem z minulosti, který kdysi v místech, kde je dnes škola, měl své hospodářství. V zrcadle do budoucnosti, které zdědil po předcích, vidí, co se děje v těchto místech dnes. Pomocí dopisů zjišťuje, co se stalo a kde lidé ze školy a okolí berou dnes potraviny. Takto nás kontaktoval i na našem prvním setkání. Abychom mu mohli odpovědět na jeho otázky, musíme jako tým zjistit spoustu informací. Protože týmová spolupráce vyžaduje zapojení všech členů a jejich role mohou mít zásadní význam pro celkový úspěch týmu, museli jsme si tyto role vhodně rozdělit. Uvědomili jsme si každý svoje přednosti, abychom mohli přebrat zodpovědnost za činnost týmu. Zahráli jsme si aktivitu Koulovaná (na seznámení členů týmu) a pak už následovalo Rolování Ekotýmu (rozdělování rolí). Nakonec měl každý z týmu přiřazenu nějakou roli a souhlasil s ní. Máme tedy šéfkuchaře (vedoucí osoba týmu), zásobovače (vyhledávač informací), ztužovače (tmelič týmu), kuchaře (experimentátor – chrlič nápadů), provozní (třídič nápadů), recenzenty (informátor), fotografy (dokumentátor) a zapisovatele. Poté, co byly role rozděleny, každý žák si vytvořil svoji vizitku a nelepil ji do speciálního notýsku na úkoly a potřebné informace pro členy Ekotýmu. Na příště nám ještě zbývá vytvořit nástěnku rolí, abychom tímto způsobem dali vědět sedlákovi a všem ostatním v naší škole, jak jsme s tímto tématem začali.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0