Ekoškola 2021/2022

Oddycháč – máme hotovo!

Na závěr dovolte malé srovnání, které je vidět na fotce. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se na této proměně podíleli, stálo to za to.

Brigáda „Oddycháč“

„Oddycháč“ – prostor mezi školou a tělocvičnou. Celý školní rok náš Ekotým pracuje na vytvoření místa pro relaxaci, oddych, přestávky, družinu,… Nyní již finišujeme, a tak jsme naplánovali brigádu pro rodiče a dobrovolníky s cílem přidělat některé z prvků, které na místě budou a které zakoupila škola. V úterý 24. 5. nám počasí moc nepřálo, ale přesně v 16 hod. přestalo pršet, a tak se mohlo začít. Zámková dlažba je hotová, za což děkujeme obci Dublovice, za realizaci pak p. Hájkovi a p. Vondrovi. Mohli jsme tedy začít přimontovávat lezeckou stěnu, tabuli a basketbalový koš, a také sestavit dětské pískoviště. Veliké díky patří všem, kteří přišli, přinesli si nářadí a i za nepřízně počasí (občas nám dost pršelo na hlavy) nám pomohli. Byli to rodiče: p. Zdeněk Kopka, p. Michal Stieranka, p. Pavel Vondra a p. Jaruška Vondrová, p. David Burian, p. Jiří Horník, p. Míša Žižková. Nechyběly ale ani děti: Mareček Stieranka, Matyáš Stuchlík, Vašík Žižka, Adélka a Emička Horníkovy. Všem ještě jednou moc děkujeme. Ještě nám chybí lavička, kterou pro nás vyrábí p. Jiránek a stůl na stolní tenis, který umístíme až nakonec. Mlhovač, který máme připravený pro teplé letní dny, naistalujeme s dětmi a případně podle místa doplníme některými jednoduchými prvky, jako je např. skákací panák. Náš oddycháč se začíná rýsovat a všichni už se těšíme, až ho budeme moci využívat.

Markéta Sedláčková

Rajčatový den

Na středu 4. května naplánovali žáci ekotýmu Rajčatový den. Vše dobře připravili a zorganizovali. Nejprve vytvořili plán, jak bude celá akce probíhat, připravili diplomy a odměny. V tento den měli všichni žáci školy i se svými vyučujícími přijít v červené barvě oblečení, mohli mít například rajče ke svačince, recept na nějakou dobrotu z rajčete nebo rajče jako plyšáka. Fantazii se meze nekladou. Ekotýmáci pak vše vyhodnotili. Výsledkem u všech ročníků bylo, že nikdo nezapomněl. To tedy znamená, že všichni žáci i učitelé školy úkol splnili. Jednotlivé ročníky dostaly diplom a čokoládovou odměnu. Paní kuchařky na požádání dětí z Ekotýmu uvařily k obědu těstovinový salát se zeleninou, tedy i s rajčaty. Ve fotogalerii můžete vidět, jak se nám úkol podařilo splnit.

Markéta Sedláčková

Ekotým představuje Oddycháč

V letošním školním roce jsme si v programu Ekoškola vybrali téma Prostředí školy. Žáci se v tomto tématu zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků atd. Počítají, kolik mají rostlin, a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí. Náš první úkol byla analýza silných a slabých stránek prostředí naší školy. Tento průzkum jsme zpracovali pomocí pracovních listů, které jsme rozdali do jednotlivých tříd. Společně jsme prozkoumali, co se nám ve škole líbí a nelíbí, co a jak na nás působí a jak to můžeme ovlivnit. Jako velmi příjemné nám vyšly učebny jednotlivých tříd, kde se žáci cítí dobře a líbí se jim. Naopak jako nepříjemné místo, které ve škole máme, vyplynul malý prostor mezi školou a tělocvičnou.

Ekotým tedy naplánoval další postup. Nakreslili jsme si půdorys tohoto prostoru a jednotlivé třídy se pokusili vymyslet úpravu tak, aby se jim líbila. Když se návrhy dostaly zpátky do Ekotýmu, bylo téměř jasno, že žáci školy by si přáli tento malý prostor přeměnit na odpočinkové místo, které by bylo využitelné např. o přestávkách. A začala práce ekoškoláků: prostor nazvali Oddycháč a vypracovali jeden návrh, který splňoval alespoň některé požadavky z každé třídy.

Poté vymysleli podrobnou cestu k realizaci a konečnému řešení. Jednotlivé prvky našli na internetu, prostudovali je, oslovili paní ředitelku a např. rodiče s žádostí o pomoc, nakreslili obrázky. Zatím posledním krokem bylo představení návrhu na školské radě, které se nápad moc líbil. Protože bude potřeba v první řadě udělat podlahu tohoto venkovního prostoru, požádali žáci na setkání školské rady o pomoc Obec Dublovice.

Mezitím se Ekotým věnuje průběžně ještě dalším problémům – jak se cítíme ve škole a zda je pro žáky či návštěvníky školy snadné se v naší škole orientovat, péče o rostliny a zvířátka ve třídách nebo znovu uvedení do provozu domácího vermikompostéru.

Složení Ekotýmu ve školním roce 2021/2022

 • ředitelka školy: Věra Burianová
 • koordinátor projektu: Markéta Sedláčková
 • žáci:
  • 1. roč.: Terezka Jiránková, Tomík Kozohorský
  • 2. roč.: Tomík Vondra, Barunka Jandová, Adélka Horníková, Štěpánek Červinka
  • 3. roč.: Lucka Grošová
  • 4. roč.: Pepa Slanina, Honza Bruncko
  • 5. roč.: Vašík Žižka, Matyáš Stuchlík, Matěj Kuthan, Míša Rýdl, David Vylít
 • provozní zaměstnanci: Jitka Schimanová
 • zástupce rodičů: Jaroslava Vondrová

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0