Ekoškola 2022/2023

Jezírko - osazování rostlin

Osazování rostlin

Jezírko - brigáda

Ve středu 17. května jsme konečně mohli uskutečnit brigádu na vytvoření jezírka. „Aprílové“ počasí se umoudřilo, takže v 16 hodin jsme mohli po dlouhém plánování odstartovat pracovní část. Přišlo hodně rodičů i dětí, nářadí bylo dostatek a přinesené dobroty k práci velmi chutnaly. Velké poděkování patří všem, kteří pracovali, pekli, fotili anebo jen radili. Byli to: p. Boštík (zajištění geotextilie a jezírkové folie a také velmi cenné rady), rodiče s dětmi: Kalousovi, Krejčí, Barešovi, Kučerovi, Holanovi, Čermákovi, Horníkovi, Grošovi, Jandovi, Stierankovi, Burianovi, Jiránkovi, Kastnerovi, Benešovi, děti: Slaninovi, Švecovi, Máchovi a Holečkovi.

Moc děkujeme.

A jak nám to šlo se můžete podívat ve fotogalerii.

Jezírko - příprava

Během měsíce dubna jsme při pracovních činnostech vybrali písek z doskočiště a ekoškoláci vytyčili pravděpodobnou velikost jezírka. Potom jsme za pomoci některých rodičů a zaměstnanců školy zorganizovali převoz kamení na školní zahradu a první úpravu jezírka bagrem. Moc děkujeme. Pokračujeme podle plánu, takže dále změříme velikost jezírka, zakoupíme jezírkovou folii, zajistíme rostliny a můžeme uskutečnit brigádu.

Banánový den

Ve středu 19. dubna probíhal na naší škole Banánový den. Ekotýmáci vše dobře připravili a zorganizovali. Nejprve vytvořili plán, jak bude celá akce probíhat. Do každé třídy udělali letáčky, které připomínali tuto akci a připravili diplomy a odměny. V tento den měli všichni žáci školy i se svými vyučujícími splnit dvě podmínky: přijít oblečení v něčem žlutém a ještě něco „banánového“ přinést. Mohli mít například banán nebo něco banánového ke svačince, recept na nějakou dobrotu z banánu nebo banán jako plyšáka. Fantazii se meze nekladou. Ekotýmáci pak vše vyhodnotili. Na prvním místě se umístil 1. a 2. ročník, na druhém místě 3. ročník, na třetím místě 5. ročník a na čtvrtém místě 4. ročník. Jednotlivé ročníky dostaly diplom a sladkou odměnu. Nakonec jsme dostali i banán k obědu. Ve fotogalerii můžete vidět, jak se nám úkol podařilo splnit.

Ekotým představuje Jezírko

V letošním školním roce jsme si v programu Ekoškola vybrali téma Biodiverzita. Tento termín znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, takže i v okolí naší školy. Lidskou činností však způsobujeme ohrožení řady druhů, a tím i úbytek biodiverzity. V přírodě totiž vše tvoří provázaný celek. Vyhynutí jedné, pro nás třeba bezvýznamné rostliny, může v důsledku vést k úhynu brouků, ptáků i savců v dané lokalitě. Zachování biodiverzity je proto v našem vlastním zájmu. S ekotýmem jsme nejprve zmapovali naší školní zahradu a zpracovali jsme analýzu podle pracovních listů. Úkoly jsme pak rozdělili pro mladší a straší ročníky. Starší zjišťovali podmínky naší školní zahrady (orientace, terén, zadržování vody v půdě, povětrnostní podmínky, kam svítí slunce,..), mladší pak zjišťovali rozmanitost druhů rostlin a živočichů na naší zahradě. Vše jsme pak vyhodnotili při přírodovědě. Při další schůzce ekotýmu jsme si pomocí obrázků s popisky vytvořili jakousi „živou síť“. Každý měl obrázek s popiskem, po určitém čase nám svůj druh představil vlastními slovy a zkoušel se propojit s někým s dalších živočichů nebo rostlin. Perfektně jsme vymysleli, jak se navzájem dané druhy potřebují. Pak už následoval rozbor naší školní zahrady a jejích rostlinných a živočišných druhů. Po debatě jsme zjistili, co by se na naší zahradě dalo změnit a na závěr vybrali to, na čem budeme pracovat. Hlasováním jsme si jednoznačně zvolili předělat nefunkční doskočiště na jezírko.

Po velkých přípravách, vytvoření plánu činností a výtvarného návrhu, jsme náš záměr představili školské radě. Po diskusi nám p. Holan slíbil, že návrh přednese na jednání zastupitelstva obce.

… a protože jsme dostali zelenou, můžeme začít podle našeho plánu.

Složení Ekotýmu ve školním roce 2022/2023

 • ředitelka školy: Věra Burianová
 • koordinátor projektu: Markéta Sedláčková
 • žáci:
  • 1. roč.: Maty Krejčí, Bertík Kalous, Emička Horníková, Lottynka Rabelová, Adélka Holanová
  • 2. roč.: Vaneska Benešová
  • 3. roč.: Tomík Vondra, Barunka Jandová, Adélka Horníková, Štěpánek Červinka, Mareček Holan
  • 4. roč.: Lucka Grošová, Maruška Slaninová
  • 5. roč.: Pepa Slanina, Lukáš Vondra
 • provozní zaměstnanci: Jitka Schimanová

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0