30.3.2017 se v 1. ZŠ v Sedlčanech konalo oblastní kolo v recitaci ve 3 kategoriích.
Zúčastnili se i žáci naší školy, kteří postoupili ze školního kola.
Je třeba všechny pochválit za odvahu a recitaci krásných básniček.
U poroty nejlépe uspěla Lucie Kršňáková z 5. ročníku, která ve své kategorii obsadila 2. místo a Matěj Fára, také z 5. ročníku, si odnesl čestné uznání.
Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme oceněným.

Diplomy

Foto si můžete prohlédnout na: www.1zs-sedlcany.cz

A přišlo jaro….všechno se zazelenalo, ptáčkové krásně zpívají, sluníčko hřeje… Děti a paní učitelky z MŠ, někteří rodiče a prvňáčci 29.3.2017 společně přivítali jaro.

Stejně jako na podzim děti z první třídy s paní učitelkou připravily trasu s úkoly, schovaly poklad i sebe a čekaly, až vše děti z MŠ splní a najdou.

Pak všichni společně zpívali, říkali básničky a opékali buřty.

Nakonec spálili Smrtku, kterou si v mateřské škole vyrobili.

Snad se podařilo zimu vyhnat a předat vládu dalšímu ročnímu období, které všeprobouzí k novému životu. Radujte se a užívejte si všech krás jara.

Naši žáci se ve čtvrtek 16.3. 2017 zúčastnili soutěžní přehlídky v mluveném slově v kategorii soubory. Soutěž probíhala v Městské knihovně v Sedlčanech. Naší žáci, i když byli téměř všichni nemocní, získali obě hlavní ceny.

Blahopřejeme:

Starší soubor (Hynek Heger, Eliška Hegerová, Erika Hochmaulová, Klára Bruncková) s listováním „Dobrodružství Billa Madlafouska“ získal hlavní cenu odborné poroty.

Mladší žáci (Josef Stuchlík, Denisa Hlaváčková, Inka Potočová, Barbora Žižková, Anna Magdalena Kosová, Martina Hrbková, Matyáš Hrstka a Mikuláš Holeček) s listováním „Deník malého Poseroutky“ získali cenu diváků.

Diplom

Od 14.3.2017 začínáme se Školou nanečisto.

V úterý 14.3., 21.3., 28.3. a 4.4. od 9:00 hodin do 9:45 hodin přijdou předškoláci k nám do školy na jednu vyučovací hodinu. Navštíví tak postupně všechny třídy ZŠ, od nejmladších prvňáčků po nejstarší žáky naší školy a budou zapojeni do vyučování.

Cílem těchto setkání je, aby se děti před zápisem do školy blíže seznámily s prostředím školy, s budoucími pedagogy a kamarády a vyzkoušely si, jaké to je být ŠKOLÁKEM.

Zveme i rodiče, přijďte se podívat, jak se Vaše dítě zapojuje do jednotlivých činností a jak se mu daří.

 • 1. setkání – 14.3. – Hrajeme si s písmenky
 • 2. setkání – 21.3. – Všechno hravě spočítáme
 • 3. setkání – 28.3. – Z pohádky do pohádky
 • 4. setkání – 4.4. – Pracujeme interaktivně

11.4. – Zápis do 1. ročníku od 14:00 hodin do 17:00 hodin v budově školy.

Těšíme se na vás!

Věra Burianová

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem rodičům a našim důchodcům, kteří přispěli do tomboly na Dětský maškarní karneval.

 • 27.2. – 3.3. – Jarní prázdniny pro žáky ZŠ.
  Vzhledem k tomu, že byl velmi nízký zájem o předškolní vzdělávání, byl provoz v MŠ v tomto týdnu přerušen. V provozu zůstala školní jídelna, která vaří pro cizí strávníky.
 • 9.3. – uvidí děti MŠ a žáci ZŠ v divadle v Sedlčanech muzikál Tři bratři. Podle stejnojmenné filmové předlohy nastudovali žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany.
 • 16.3. – ZŠ – Růže pro Marii Š. - soutěž souborů v oboru mluveného slova v Městské knihovně v Sedlčanech. Budeme držet našemu souboru palce, v loňském roce obdržel 1. místo.
 • 17.3. – MŠ, ZŠ - Mobilní dopravní hřiště
  Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží také dopravní výchova ve škole. Vhodným místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, je bezpochyby dopravní hřiště. Protože je pro nás obtížné se na dopravní hřiště dostat, přijede tedy za námi… a to již poněkolikáté.
 • 17.3. – Matematický klokan – ZŠ – mezinárodně koordinovaná soutěž v matematice.
  Soutěž se poprvé konala v ČR v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
 • 30.3. - ZŠ - Sedlčanská růže – soutěž v recitaci jednotlivců v 1. ZŠ Sedlčany. I mezi našimi malými recitátory se vždy objeví někdo na prvních místech, tak budeme věřit, že tomu bude i letos.
  Hodně štěstí.
 • MŠ a 1. ročník ZŠ – Vítání jara – termín bude upřesněn podle počasí.

 • 10.2. – prvňáčci se zúčastní preventivního programu „Veselé zoubky“.
  Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.
  Proč právě „Veselé zoubky“?
  Zdá se to neuvěřitelné, ale zubní kaz patří i ve třetím tisíciletí k celosvětově nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Právě ve věku od 6 let si děti vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Chceme přispět k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o své zoubky dobře starat.
  K dětem patří šťastný úsměv, k němu náleží zdravé zuby. Oboje pomůže zajistit dm preventivní program „Veselé zoubky“.
 • 21.2. – přijede k nám pan Zdeněk Zaoral s preventivním programem „Chování a šikana“ pro žáky ZŠ. Pro děti MŠ to bude povídání o správném a nesprávném chování. Součástí programu bude také vystoupení cvičeného psa Sorbona.
  Pan Zaoral nabídne řešení, jak se v takovém případě chovat, na koho se obrátit. V různých modelových situacích si malí posluchači vyzkouší vhodné reakce v případě napadení. Přednášející použije i vlastní příklady ze své praxe.
  Prevence šikany je na místě především tam, kde k ní dosud nedochází. Velmi nám záleží na tom, aby se všichni na naší škole cítili dobře a bezpečně.
  Prevence na naší škole spočívá hlavně v tom, že učitel důsledně sleduje strategii založenou na podpoře outsiderů. Záměrně si všímá dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných, méně chápavých, méně výřečných, méně sympatických, izolovaných. Využívá každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčem vyniknout, zapojil je do společné činnosti. Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany u nás je příjemná atmosféra ve škole, ve třídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. A to v prostředí, kde jsou vztahy založeny na partnerství, umožňují mít jiný názor, umožňují vzájemné přijetí, kooperaci, pomáhání si, porozumění.
 • 21.2. - Dětský maškarní karneval – POZOR ZMĚNA!!! v hostinci „NA NOVÝ“ od 16: 00 hodin.
  Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na tradiční dětský maškarní karneval. Čeká na Vás spousta zábavy, legrace, písniček a samozřejmě také tombola.

  Děkujeme předem všem za příspěvky do dětské tomboly.

 • 23.2. – sportování s DABOU v tělocvičně – 3.-5. ročník
 • 27.2.- 3. 3. - jarní prázdniny pro žáky ZŠ
  MŠ a ŠJ jsou v provozu.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0