Prohlášení o přístupnosti

Stránky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Návštěvníkům stránek nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadňovat a nebo omezovat.

Technologie webu

Struktura obsahu i layoutu je vytvořena v jazyce HTML5, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS3). Obsah lze zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Některé informace jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, a to zejména ve formátu PDF, DOCX a XLSX.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které při používání tohoto webu narazíte, můžete poslat na adresu technického správce serveru admin@zsdublovice.cz.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0