Přírodovědný kroužek 2014/2015

Motýlárium

Přírodovědný kroužek se sešel opět ve čtvrtek, tentokrát 9. dubna. Byli jsme znovu na naší školní zahradě, vysadili jsme na záhonek ke stodole dvě sazeničky břečťanu a dosypali jsme záhonek mulčovací kůrou. Protože bylo velmi pěkně, využili jsme naše zahradní sezení a pokusili se vytvořit návrh na Motýlárium, které plánuje vybudovat Ochrana fauny ČR ze starých skleníků při záchranné stanici volně žijících živočichů ve Voticích. Jde o výtvarnou soutěž a pokud se nám podaří návrhy zdárně dokončit, této soutěže se zúčastníme.

Na školní zahradě II.

Ve čtvrtek 26. 3. jsme s přírodovědným kroužkem na naší školní zahradě dokončili naše společné dílo – tunel z vrbových proutků. Původně jsme plánovali, že bude trochu delší, bohužel už jsme neměli další proutky. I tak si myslím, že se nám dílo podařilo, jak se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. Stihli jsme ještě připravit malinký záhonek u stodoly, který jsme olemovali také vrbovým proutím a plánujeme při příštím setkání vysadit některé popínavé rostliny.

Fotografie naleznete zde.

Na školní zahradě

Po delší pauze, zaviněné velkou nemocností dětí, jsme se sešli s přírodovědným kroužkem ve čtvrtek 19. března. Strávili jsme ho na naší školní zahradě. Trochu jsme poupravili stávající záhonky po zimě a začali jsme s novou stavbou. Bude to tunel z vrbového proutí, který by měl dětem sloužit jako prolézačka, schovka nebo cokoliv jiného. Zatím jsme stihli jen začáteční rozměřovací práce a malý kousek stavby. Počasí bylo úplně nádherné, takže jsme si to pro tentokrát výborně užili a příště, pokud bude vhodné počasí, budeme pokračovat.

Vycházka na konec zimy

19. února jsme se vypravili na vycházku. Bylo sice slunečné počasí, ale přesto ještě chladno, takže nám to připadalo, jako asi poslední zimní výprava.Šli jsme kolem rybníka Kvasetína, cestou k Chramostům a pak přes louky zpět do Dublovic ke škole. Zahlédli jsme i několik živočichů a snažili jsme se, tak jako jindy, celou vycházku zdokumentovat do naší fotogalerie.

18.12.2014 - "Zdobení" vánočního stromku pro zvířátka v lese.
15.1.2015 - Vycházka k Musíku - rybník v zimě.
22.1.2015 - Ptačí budky - vyvěšování ptačích budek na školní zahradě.

Přírodovědný kvíz

Při setkání přírodovědného kroužku ve čtvrtek 11. prosince jsme uskutečnili přírodovědný kvíz. První část probíhala výběrem odpovědí na počítači a v druhé části již žáci odpovídali na různé otázky. Soutěžili ve dvojicích nebo jako jednotlivci. Všem se v tématech rostlin, živočichů a životního prostředí docela dařilo, ale dozvěděli si některé zajímavé informace, které neznali.

Také jsme dokončili naše logo, které se opravdu povedlo. Hlavně je skupinovou prací všech členů přírodovědného kroužku, protože každý přispěl svým lístkem na společný strom.

Herbář

20. listopadu nám počasí trochu znemožnilo jít na další vycházku do přírody, a proto jsme využili materiály (listy), které jsme nasbírali při minulých setkáních. Žáci se pustili do vytváření herbáře, který musíme ještě někdy příště dokončit.

Fotografie naleznete zde.

Vycházka k Vrbsku

Vrbsko bylo naším dalším cílem. Na tuto vycházku jsme se vydali 6. listopadu, tentokrát v plném počtu. Měli jsme hned několik úkolů. U Vrbska to byl „ekosystém rybník“ a jeho hlavní znaky, které jsme společně našli, ale během cesty jsme opět také fotografovali. Jednak jsme se zaměřili tentokrát na živočichy, které cestou potkáme nebo najdeme a naším dalším úkolem bylo vyfotit „cokoliv“ ve vzduchu. Živočichů jsme našli poměrně dost, i když se někteří nevyskytovali ve volné přírodě, ale to nebylo podmínkou. Dokonce vznikly i obrázky „ve vzduchu“. Tak se jmenuje i fotografická soutěž, do které bychom se rádi zapojili, pokud se nám podaří nějakou zajímavou fotografii pořídit.Počasí bylo sice zamračené, ale nebyla taková zima, jako při minulé vycházce, takže bylo celé odpoledne velmi příjemné.

Krásy podzimu

Žáci přírodovědného kroužku ve čtvrtek 23. 10. 2014 opět vyrazili do přírody. Tentokrát jsme s sebou vzali foťáky a snažili jsme se podzimní přírodu zachytit. Počasí proti minulému setkání se pořádně změnilo, a tak jsme dnes málem ani nešli ven. Nakonec jsme se do chladnějšího a větrného počasí vypravili. Šli jsme lesem až „Na kameny“ a potom ještě cestou ke Kvasetínu. Poznávali jsme stromy i některé další rostliny. To, co se nám zdálo zajímavé, jsme vyfotili. A že bylo na co koukat. Cestou jsme také nasbírali několik velmi pěkně zbarvených listů, které jsme dali vylisovat a ještě je v budoucnu použijeme.

1. „výprava“ přírodovědného kroužku

Ve čtvrtek 9. října se uskutečnila naše první výprava, která se týkala určování sladkovodních bezobratlých živočichů. Jen škoda, že nás kvůli nemocem bylo docela málo, pouze 4 děvčata (Markétka V., Natálka H., Rózka M. a Lucinka K.). Nicméně zaujetí a radost z pozorování nám to nesebralo. Došly jsme k rybníku Kvasetínu a pomocí připraveného náčiní jsme začaly „lovit“. Zdálo by se, že nic neuvidíme, ale protože jsme měli i lupy, pozorování bylo spousta. K dispozici měla děvčata klíče k určování těchto živočichů, který je určen pro mladší žáky, a proto jsme se také téměř vždy dostaly k pojmenování nalezeného živočicha. Přálo nám i počasí, bylo nádherné a slunečné počasí, takže vše bylo velice příjemné. Jednoho živočicha (plovatku) si dokonce děvčata vzala s sebou do školy. Druhý den se svým úlovkem pochlubila kamarádům a odpoledne byl tento exemplář opět vrácen do svého prostředí, do rybníka. Další výprava nás čeká 23. října a už teď se moc těšíme.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0