Přírodovědný kroužek 2015/2016

Poslední setkání v tomto školním roce

31. května se naposledy v tomto školním roce sešel přírodovědný kroužek. Počasí nám nepřálo, sice bylo docela teplo, ale blížila se bouřka. Šli jsme vyfotit naše stromy do naší sbírky, tentokrát v létě, i když pravé léto ještě není. Nad hlavami nám hřmělo už docela dost, tak jsme další vycházku přerušili a šli jsme do školy dokončit výběr fotek do soutěže Jaro kolem nás. Ve zbytku času jsme si uspořádali malý přírodovědný kvíz. Otázky do něj jsme si vymýšleli sobě navzájem. Byla to docela legrace, výborná zábava a poučení v jednom.

Lov

Při schůzce přírodovědného kroužku v úterý 3. května nás krásné počasí vylákalo do přírody. Vybavili jsme se důležitými pomůckami (atlasy rostlin a živočichů, klíče k určování drobných půdních živočichů, kelímky, průhledné kelímky s víčkem, lupy, čtvrtky, pastelky, …) a vydali jsme se na „lov“ na naší školní zahradu. Hledali jsme (a poznávali) kvetoucí rostliny a také drobné bezobratlé živočichy. Ty jsme chytali do plastových kelímků, které mají víčko. Abychom je lépe viděli, pozorovali jsme je lupou. A protože jsme správní přírodovědci, po důkladném prohlédnutí jsme je vrátili zpět do přírody. Pak jsme se pokusili je nakreslit. Nasbírané rostlinky jsme rozdělili do kelímků s vodou a přidělili jsme jim popisky. Vystavili jsme je na chodbě ve škole, kde se můžou naši spolužáci podle nich učit.

Jaro

V úterý 19. dubna jsme se pokusili splnit fotografování našich vybraných stromů v dalším ročním období, tedy na jaře. Opět si někteří nedokázali vzpomenout, jaký strom vlastně fotili, ale nakonec jsme to společnými silami dali dohromady. Vyfotili jsme strom i těm, kteří zrovna ten den ve škole chyběli. Celou vycházku jsme také hledali různé zajímavé „úkazy jara“, rostliny, živočichy, všechno to, co k jaru patří a nám se líbilo. Jak je vidět ve fotogalerii, docela se nám to povedlo.

Na školní zahradě

V úterý 5. dubna bylo nádherné počasí, svítilo sluníčko a byl téměř letní den. Využili jsme toho a šli jsme na školní zahradu. Zčásti jsme se pustili do úpravy záhonů a ostatních ploch po zimě, upravili jsme některé cestičky z kamínků, vytrhali přebytečnou trávu a zastřihli některé keře. Také jsme opět vyndali náš zahradní nábytek a umístili jsme ho na zahradu. Zbyl nám i čas na společné hry. Vyzkoušeli jsme svojí trpělivost a hlavně spolupráci, zahráli jsme si na hlídače svého stromu. To nás moc bavilo, zjistili jsme totiž důležitost našich smyslů. Doba kroužku nám rychle utekla, proslunili jsme se a malým dílem i přispěli k jarní úpravě zahrady.

Jaro v Dublovicích

V úterý 22. března jsme se konečně s přírodovědným kroužkem vydali ven, do přírody. Fotografovali jsme přírodu na jaře, první květiny, ale i zvířata, která jsme při naší procházce potkali. Nejprve jsme prošli vsí a potom lesem až Na Kameny, dále ke Kvasetínu a zpět ke škole. Naše záběry si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Tajemství vody

V úterý 8. března jsme s přírodovědným kroužkem zůstali ve škole, protože počasí nám nedovolilo jít ven. Využili jsme toto odpoledne k pokusům s vodou. Ve škole máme k dispozici kufřík „Tajemství vody“, který nám pomáhá k poznání celého vodního příběhu. Kolik z nás si uvědomuje při provádění nejjednodušších každodenních úkonů, jakým je např. otočení kohoutku, že voda znamená život, že její cesta je skutečné dobrodružství, že otázka její hojnosti je choulostivá? Lidé vodu používají čím dál více. Přitom vlivem znečištění se zásoby pitné vody ztenčují. Je třeba, aby každý pochopil „cenu vody“, toho drahokamu, kterým nesmíme ani plýtvat, ani ho znečišťovat. Po krátkém povídání jsme se pustili do pokusů. Využili jsme k tomu vzorky sněhu, které jsme nasbírali již na některém z minulých setkání. Zhodnotili jsme čistotu vody pouhým zrakem a pak jsme ji zkusili přefiltrovat. Vyzkoušeli jsme to přes štěrk, písek a aktivní uhlí. Zjistili jsme, že nejčistší vodu jsme získali filtrací přes aktivní uhlí. Potom jsme filtrovali vůni. Připravili jsme si pomerančovou vodou a zkusili opět přefiltrovat. Na závěr jsme vyzkoušeli také tvrdost vody indikačními papírky. Pokusy s vodou nás moc bavily a určitě se k nim ještě někdy vrátíme.

Naši domácí mazlíčci

Téma přírodovědného kroužku 23. února bylo - "Naši domácí mazlíčci". Žáci si mohli na kroužek donést své domácí mazlíčky a připravit si o nich krátké povídání pro ostatní. Bylo potřeba si dobře rozmyslet, zda zrovna dané zvířátko zvládne "návštěvu školy" a v případě, že by mazlíček byl příliš stresován, nechali ho raději doma. Uvítali jsme pejsky, křečky, králíka, kočku a pakobylky indické. Ten, kdo svého mazlíčka přinést nemohl, donesl alespoň fotografii. Do našich návštěvníků jsme zařadili i naší želvu Bublinku, kterou mají čtvrťáci již několik let ve třídě jako třídního mazlíčka. Povídání měli připraveno téměř všichni. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých poznatků a čas tohoto kroužku nám velmi rychle vypršel. Na naše hosty se můžete podívat ve fotogalerii.

Sádrové odlitky v přírodě

V úterý 9. února jsme se vydali zkusit vyrobit sádrové odlitky do přírody. Na podzim jsme si to vyzkoušeli ve škole a nyní jsme vyrazili do terénu. Bylo celkem teplo, chvílemi foukal dost silný vítr, ale vycházku jsme si náležitě užili, jak je vidět i z našich fotografií. Šli jsme cestou ke Kvasetínu a dále za něj. Hledali jsme vhodné stopy, které bychom mohli ze sádry zkusit odlít. Moc se nám nedařilo nějakou stopu najít. Našli jsme pouze stopu psa a tak jsme se pokusili o první odlitek. Ten se nám ale nakonec rozlámal, protože zřejmě ještě nebyl dost ztuhlý. Vyrobili jsme ještě další dva, otisk lidské boty a pneumatiky. To se nám celkem podařilo. Domluvili jsme se, že když už to dobře umíme, půjdeme to do přírody ještě někdy příště vyzkoušet. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Práce ve škole

V úterý 26. ledna jsme s přírodovědným kroužkem dodělali několik prací, které jsme začali při některém z minulých setkání. Měli jsme rozdělané logo našeho letošního kroužku, které se nám konečně podařilo dokončit. Společnými silami žáci domalovali „přírodovědné logo“, které oživili rostlinami a živočichy. Dále také namalovali ulity, které jsme posbírali při jedné z našich podzimních vycházek. Nabarvené ulity jsme samozřejmě nevraceli zpět do přírody, ale vystavili jsme je na chodbě u nás ve škole. O výsledku naší práce se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. Na úvod tohoto setkání jsme ale na chvíli přece jen vyběhli ven. Nasypali jsme zrní do krmítek a také jsme nasbírali vzorky zbylého sněhu, které jsme ještě našli. Nechali jsme se ve třídě roztát a přesvědčili jsme se, že opravdu voda z roztátého sněhu není tak čistá, jak se zdá. Vzorky jsme si nechali a zkusíme je příště, až nám počasí nedovolí jít ven, přefiltrovat.

Stopy ve sněhu

Při prvním setkání přírodovědného kroužku v novém roce, v úterý 5. ledna, jsme měli několik úkolů. Vydali jsme se na podobnou vycházku jako na podzim, abychom vyfotili stromy, které jsme si vybrali. Čekalo nás vyfotit je v dalším ročním období, tedy v zimě. Napadl i sníh, a proto jsme se chtěli stromy vyfotografovat v „zimním obleku“. Trochu problém byl (pro někoho) zapamatovat si od minule strom, který si vybral. Ale i to jsme po vzájemné poradě zvládli. Při této vycházce jsme také pozorovali stopy zvířat ve sněhu a snažili jsme se je poznat. Některé se nám také podařilo vyfotit. Při některém dalším setkání se chystáme stopy zvířat odlít ze sádry, jak jsme se to už na podzim naučili při přírodovědném kroužku ve škole.

Vánoční stromeček pro zvířata

Ještě před Vánoci, 15. prosince, jsme stihli zajít do lesa a připravit také vánoční překvapení pro zvířata. Kousek za obcí jsme ozdobili stromek pro živočichy v lese a na poli. Připravili jsme si pro ně jablka, mrkev, oříšky a kaštany. Zatím příroda moc jako v zimě nevypadá, ale přesto jsme si vycházku užili a snad také trochu přispěli dobré věci. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Sádrové odlitky

V úterý 2. prosince nám počasí nedovolilo jít ven, tak jsme tentokrát zůstali ve škole. Venku foukal vítr a pršelo celý den, tak jsme toho využili a vyzkoušeli jsme si ve škole sádrové odlitky předtím, než je vyrazíme tvořit někam do přírody. Nejprve jsme si připravili lavice s novinami a do plastových mističek jsme namačkali modelínu. Do ní jsme obtiskli např. škeble a pak už jsme zalili sádrou. Také jsme do modelíny zkusili vykrájet tvary vánočních symbolů a opět jsme je zalili. Do vánočních ozdobiček jsme ještě před ztuhnutím dali kancelářskou sponku, abychom je mohli na stromeček zavěsit.Už zaschlé odlitky jsme namalovali temperou. Myslím, že na poprvé nebyli výrobky špatné, ale ještě se máme co učit. Ve zbylém čase, když tuhla sádra, jsme vymýšleli „logo“ našeho letošního kroužku. Něco už se rýsuje, ale dokončíme ho někdy příště, až nás zase počasí zažene do školy. Na naší práci se můžete podívat do fotogalerie.

Jak žije strom

V úterý 24. listopadu jsme se sešli v tomto školním roce již počtvrté. Byla docela zima, ale alespoň krátké pozorování jsme zvládli. Naším cílem bylo zkoumání stromů, které v našem okolí rostou. Bylo nás dnes osm, takže jsme se snadno rozdělili do dvojic. Každá dvojice si vybrala strom v okolí naší školy. Úkolem bylo zjistit několik informací. Jako první jsme zkoušeli odhadnout výšku pozorovaného stromu. Jeden z dvojice podržel tužku v natažené paži svisle před sebou a postupoval od stromu tak daleko, až se kryla špička tužky a stromu, spodek tužky a pata stromu. Potom jsme otočili tužku do vodorovné polohy, spodní konec se stále kryl s patou stromu. Druhý z dvojice šel pomalu od stromu ve směru otočené tužky, dokud nebyl v zákrytu se špičkou tužky. Pak už stačilo změřit vzdálenost, kterou ušel. Výsledkem byla přibližná výška stromu. Také jsme podle grafů zkusili určit hmotnost stromu a celkovou hmotnost listí. K tomu jsme potřebovali změřit průměr kmenu. Další, co nás zajímalo, byla kůra stromu a listy. Pokusili jsme se o frotáž kůry, několik listů jsme nasbírali pro další práci ve škole a také nakreslili skutečný tvar listů. Načrtli jsme si celkový tvar stromu a ještě jsme prozkoumali, zda nenajdeme nějaké živé organismy. Pak už jsme se vydali zpátky do školy. Celé pozorování jsme dokončili ve třídě, dopsali jsme zjištěné informace, domalovali potřebné obrázky, také jsme zkusili frotáž listů. Nakonec nám vznikli velmi pěkné plakáty s mnoha informacemi. I přes chladnější počasí se nám „výzkum“ podařil.

Hurá ven!

3. listopadu jsme zažili opět velmi pěknou podzimní procházku. Bylo nádherně, teploty sice nižší, ale krásné sluníčko, které lákalo ven. Měli jsme také další úkol. Rádi bychom se zúčastnili fotografické soutěže pro žáky základní školy „hurá ven“, kterou vyhlašuje Ochrana fauny ČR o.p.s. Úkolem je vyfotit se na čtyřech různých fotografiích s objekty, které spojuje stejné počáteční písmeno. Na těchto čtyřech fotografiích musí být zastoupen savec (nebo pták), hmyz, bylina, dřevina a samozřejmě i někdo z nás. Zprvu se zadání zdálo být jednoduché, ale brzy jsme poznali, že to tak asi nebude. Na naší vycházce jsme opět pozorovali změny v podzimní přírodě, fotili zajímavosti, sledovali přírodu dalekohledy a k tomu jsme se snažili najít řešení fotografického úkolu. Něco se nám přeci jen podařilo, ale při některém dalším setkání budeme muset na tomto úkolu ještě zapracovat. Venku bylo opravdu velmi příjemně, škoda jen, že jsme ani dnes nebyli všichni, protože Hynek dnes ve škole kvůli nemoci chyběl. I pro něj jsme pořídili fotografie, které se nám povedly a jsou k prohlédnutí v naší fotogalerii. Škoda jen, že jsme v našem okolí pořídili i fotky zákoutí, která bychom raději v přírodě neviděli.

Podzimní vycházka

V úterý 20. října jsme vyšli na vyloženě podzimní přírodovědnou vycházku. Sešli jsme se téměř všichni, kromě Lucky K., která je bohužel nemocná. Počasí nebylo úplně ideální, ale nepršelo, a tak jsme i přes nižší teplotu vyrazili. Každý měl za úkol vybrat si během vycházky jeden strom, který budeme fotit po celý rok, během všech ročních období. To jsme splnili a první fotky z období podzimu máme připraveny. Šli jsme kolem Dublovic, zadem „Na kameny“ a přes pole a les až ke Kvasetínu. Cestou jsme také posbírali prázdné ulity, které jsme ve škole vyčistili. Při některém dalším setkání je ještě výtvarně využijeme. Opět jsme cestou „okomentovali“ vše, co jsme potkali a našli. Procvičili jsme poznávačku stromů, rostlin a poznali i několik živočichů. Naší první vycházku si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Čištění ptačích budek

6. října se v letošním školním roce sešel poprvé přírodovědný kroužek. Letos v novém složení – Tomáš B. ze 2. ročníku, Lucka K., Markétka V., Natálka H., Hynek H., Matěj F., Péťa M. a Adam H. ze 4. ročníku. Ještě nám kvůli nemoci chyběl Patrik H. z 1. ročníku.

Šli jsme na školní zahradu, kam jsme loni na podzim vyvěsili tři ptačí budky. Všechny jsme zkontrolovali a vyčistili. I když by se mohlo zdát čištění budek jako činnost kontraproduktivní nebo dokonce vůči obyvatelům budky záškodnická, vždyť si to tam chudáčci museli těžce nanosit,opak je pravdou.Je potřeba si uvědomit, že v ptačí budce se kupí kromě slámy, větviček, peří či chlupů použitých jako stavební materiál, takézbytky trusu a nestrávené zbytky potravy. Přestože většina ptáků je čistotných a hnízdo v budce průběžně uklízí (rodiče vynášejí trus a zbytky potravy pryč z budky) nedokážou ho samozřejmě vyčistit úplně. Ptačí budka se pak může stát prostředím, kde se množí a přežívají ptačí paraziti či zárodky různých nemocí, které můžou následně velmi oslabit mláďata vylíhlé v dalším roce. Navíc takové „špinavé“ hnízdo není atraktivní pro ptačí nájemníky v dalších letech a ti ho pak nemusí vůbec osídlit.Proto je čištění budek prospěšné pro samotné ptačí obyvatele a také zvyšuje pravděpodobnost obydlení v dalším roce.Nejlepší doba k čištění hnízda je podzim a zima. V tuto dobu se nemusíme vůbec bát, že bychom nějakého obyvatele vyplašili.Jsme rádi, že ptáčci všechny budky využili, a tak jsme je přichystali na další sezónu.

Ve zbývajícím čase jsme si zkusili ve dvojicích vyřešit tajenku, která se týkala právě ptáků. Z přichystaných karet s obrázkem a základními informacemi nám známých ptáků jsme získávali správné odpovědi do tajenky. Nakonec jsme vyřešenou tajenku společně zkontrolovali. Některé údaje jsme znali, ale dozvěděli jsme se také hodně nových a zajímavých věcí.

Fotografie naleznete zde.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0