Přírodovědný kroužek 2016/2017

Hmyzí hotel

Ve středu 29. března jsme si naplánovali stavbu hmyzího hotelu na naší školní zahradě. Hmyzí hotely jsou v zahradě nejen zdobné, ale též praktické. Přilákají hmyz, který se postará o opylování, pomůže ale i v boji se škůdci. Vše ekologicky.Proč stavět hmyzu hotel? Proč lákat na zahradu hmyz a jaký? Hmyz nám pomáhá s likvidací škůdců, zvláště tehdy, pokud se chceme vyhnout chemickým přípravkům. Lidé si také mnohdy neuvědomují, že bez hmyzích opylovačů bychom se ani nedočkali velké úrody. Na naší školní zahradě můžeme hmyz využít pro pozorování. Tvůrčím nápadům a fantazii se v tomto případě meze nekladou. Na hmyzích domečcích je sympatické, že pro jejich realizaci toho moc nepotřebujeme. Stačí provázky, drátky, stébla rákosu, suchá tráva, šišky, nalámané klacíky, stará dutá cihla, ztrouchnivělý kmen stromu či prázdná makovice. Na vrtání děr do dřeva postačí běžná vrtačka. V nejnižších patrech se záhy ubytují například škvoři, v nejvyšších včely samotářky. Pomůcky jsme si připravili a dali se do práce. Jak se nám výsledná stavba podařila, se podívejte do naší fotogalerie.

Remízky

Kolik druhů dřevin je v remízku nebo při okraji polní cesty? Remízky jsou téměř kdekoli. Pokud budete chtít, remízky nebo jim podobné biotopy opravdu najdete. Jste u babičky a dědy, na chatě, na chalupě, na táboře, na výletě… bydlíte na sídlišti, ve městě, na vesnici. V krajině se stále setkáváme s rušením či pozvolným zánikem remízků i přes to, že jde o jeden z důležitých prvků krajiny. Hlavní příčinou je snaha získat vysoké výnosy z nekončících lánů. Dnes se však již zjišťuje, že to až taková výhra není. Díky erozi na místech zaniklých remízků totiž přicházíme nejen o úrodu, ale i o životodárný humus, který se i při slabém dešti nenávratně odplavuje. Naši předkové znali své okolí mnohem lépe. Trávili v krajině více času a uměli tak žít v souladu s ní. Remízky mají v krajině svůj význam, nejenže zadržují vodu a chrání půdu před erozí, ale poskytují též útočiště a zdroj potravy zvěři a ptactvu. My jsme se remízky vydali hledat při dalším setkání přírodovědného kroužku, který se „konečně“ uskutečnil. Kromě Hynka jsme byli všichni, a tak jsme vyrazili. Vzali jsme si s sebou atlas dřevin, pastelky, voskovky, papíry a samozřejmě foťáky. Pokusili jsme se určit stromy, které jsme v remízku našli, také jsme vytvořili jednoduchou frotáž kůry. Všechny stromy a keře jsme neurčili, ale alespoň jsme to zkusili. Příroda je tak bohatá! Podívejte se na naše záběry do fotogalerie.

Den stromů

19. října jsme na přírodovědném kroužku „oslavili“ Den stromů, který u nás připadá na 20. října. Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka. V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. Vznikl v USA ve státě Nebraska. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina "bez stromů". Až jeden z prvních osadníků v této oblasti - J. Sterling Morton začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v tomto americkém státě. A právě noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu - k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a poskytují stín před pálícím sluncem. Svým nadšením dokázal strhnout velké množství lidí a zrodil se tak "The ArborDay" – Den stromů.

My jsme se vydali na menší vycházku po okolí naší školy, některé zástupce stromů jsme vyfotografovali a nasbírali jsme listy. Ty jsme pak ve škole dali vylisovat a použijeme je při výrobě alba stromů při některém dalším setkání. Na naše „úlovky“ se můžete podívat ve fotogalerii.

Jsi dobrý přírodovědec?

Pří prvním setkání přírodovědného kroužku 12. října nás počasí přinutilo strávit tento čas ve škole. Venku bylo nevlídno, ale hlavně pršelo. Nám to ale nevadilo, protože jsme si „práci“ velmi užili. Na kroužek letos chodí bohužel jen 8 žáků, ale já doufám, že i tak to pro nás během celého roku bude zábava. Nejprve jsme trochu „vyvenčili“ naší želvu, vyčistili jsme jí příbytek a děti si s ní i malinko pohrály. Pak jsme se rozdělili do tří týmů, pro které si zástupci vybrali název. Jména týmů děti zvolily: Dřeváci, Šutráci, Lišáci. Tyto 3 týmy spolu soutěžily ve hře – Jsi dobrý přírodovědec? Žáci si formou hry procvičili pojmy z ekologie a z přírodovědy. Pojem na lístečku měli nakreslit, popsat slovy nebo předvést pantomimou. Nakonec podle bodů určili i vítěze, ale myslím, že důležité bylo, že se něco naučili i se pobavili.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0