Digitální věk ve školáchNázev projektu: Digitální věk ve školách
Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043
Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

Realizační tým projektu:

 • Hlavní manažerka projektu: Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com
 • Finanční manažer projektu:   Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com
 • Věcná manažerka projektu:   Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram

Koordinátor: Mgr. Věra Burianová
Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51)  – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnouthlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

Dílčí cíle projektu:

 • zavést efektivní způsob vzdělávání formou bestpractice
 • zavést ve školách roli "metodika ICT"
 • na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce
 • podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

Klíčové aktivity projektu:     

 1. Vzdělávání ředitelů
 2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol
 3. Metodik ICT ve škole
 4. ICT - "co už máme"
 5. ICT - "co chceme"
 6. ICT - "oborové didaktiky"
 7. Evaluace

Monitorovací indikátory:

 • 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech
 • 1183 úspěšně podpořených PP
 • 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0