Učíme se v přírodě - Dublovice

V úterý 17. září došlo konečně na závěrečnou akci naší zahrady v projektu Učíme se v přírodě - Dublovice . Při společné práci žáků školy, jejich rodičů, učitelů i ostatních občanů obce, kteří měli chuť pomoci, byly osázeny a upraveny tři „zelené ostrůvky“ naší učebny v přírodě. Dokonce i počasí se umoudřilo a na toto odpoledne nám zasvítilo sluníčko, které je v těchto deštivých dnech vzácností. Daná místa byla osázena, upravena mulčovací kůrou a byly zde vytvořeny cestičky pro žáky. Celý projekt je určen žákům a i oni na něm odvedli kus práce. Nutno říci, že k úspěšnosti celé této akce přispěl právě velký počet zúčastněných, za co jim touto cestou chceme velmi poděkovat. I proto se celá konečná fáze stačila realizovat právě v toto jedno odpoledne. Také spolupráce se všemi zúčastněnými, zahradníkem, zřizovatelem školy, byla důležitá pro úspěšnou realizaci. Nyní už zbývá nově vzniklou zahradu začít využívat nejen ve vzdělávacím procesu, ale i k pořádání některých společných akcí s rodiči.

Tento projekt je však pouze začátkem, a tedy prvním článkem našeho záměru vybudovat přírodní učebnu. I nadále se budeme snažit v tomto směru pokračovat a například i společnou prací s žáky ve výuce nebo formou setkání s rodiči, realizovat některé další prvky naší zahrady.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0