20.05.2022

MŠ - výlet do Farmaparku Soběhrdy

Dne 19.5.2022 jsme jeli na výlet do Farmaparku Soběhrdy. Jelikož je tento objekt ještě v těchto dnech v týdnu uzavřen pro veřejnost, mohli jsme si vše v klidu prohlédnout a užít. Děti zde viděly v ohradách velbloudy, kozy, chlupatá prasata, oslíky, krávy….a další drobnější živočichy.
13.05.2022

MŠ - výlet - Království železnic 11.5.2022

V tomto týdnu jsme byli na výletě v Praze v muzeu „Království železnic“. Viděli jsme spoustu modelů vláčků, které jsme si mohli pustit zeleným tlačítkem. Vláček projížděl nádražím, ale i krajinou s různými mosty, tunely a modely známých staveb z České republiky. Vše si můžete prohlédnout na našich fotkách. Mohli jsme nastoupit do tramvaje, vláčku, autobusu i vrtulníku, kde se z nás stávali řidiči. Zajezdili jsme si s formulemi. V rámci prohlídky je i seznámení s tříděním odpadu a návštěva „řádírny Tondy Obala“ = herna a to se nám líbilo. Ani jsme netušili, že jsme v muzeu strávili téměř tři hodiny. Výlet se nám moc líbil.
12.05.2022

Brigáda

Rádi bychom Vás pozvali na brigádu k dokončení našeho „Oddycháče“ – prostor mezi školou a tělocvičnou. Celý školní rok náš Ekotým spolu se všemi žáky školy pracuje na vytvoření místa pro relaxaci, oddych, přestávky, družinu,… Nyní již finišujeme a na závěr potřebujeme pomoci s přiděláním prvků, které na místě budou. Brigáda se uskuteční v úterý 24. 5. od 16 hod. Kdo budete mít zájem nám pomoci, přijďte, budeme moc rádi. Drobné nářadí s sebou vítáno. Podrobnější informace o akci u p. uč. Markéty Sedláčkové.

12.05.2022

MŠ - návštěva včelaře p. Dvořáka

Dne 27.4.2022 navštívil naši mateřskou školu včelař pan Dvořák. Tento den jsme se my děti a paní učitelky dozvěděly mnoho nového o včelách. Poznaly jsme nová slova z tohoto života / včela matka, dělnice, kojička atd/. Víme jak voní propolys, ochutnaly jsme med, zahrály si hry na včelky, zasoutěžily si. Zajímavé bylo pozorování včelek v úlu. Na závěr jsme si všichni vyrobily svíčky ze včelího vosku. Co nás děti nejvíce překvapilo? Bez včeliček by nebyl život.