27.09.2022

MŠ - vítání podzimu

V pátek 23.9. jsme se spolu s rodiči vydali „ Vítat podzim“. Žáci 1.třídy nám značili cestu fáborkami. Cestou jsme plnili řadu úkolů, které prověřovaly naše znalosti hlavně o podzimu. Na konci trasy nám prvňáčci schovali poklad a my měli najít je i poklad. Chvíli nám to trvalo. Nakonec jsme našli poklad i všechny děti. V pokladu byla pro každého medaile za splnění úkolů a oplatka. Prvňačci pro nás měli připravené krátké pásmo o podzimu a pak už jsme si mohli pochutnat na špekáčcích, které pro nás mezi tím opekli rodiče. Celé dopoledne jsme si moc užili a byli jsme rádi, že nám vydrželo počasí a nepršelo.
26.09.2022

Vítání podzimu

První podzimní den, v pátek 23. 9., jsme v rámci projektového dne přivítali podzim. Žáci prvního ročníku den předem společně připravili plakát, který ukazuje změny v přírodě na podzim a také nacvičili krátkou říkanku a básničku o podzimu. V pátek ráno jsme s prvňáčky jako dárek pro děti z mateřské školy „zavařili“ podzim a připravili úkoly. Po cestě Na kameny jsme dětem vyznačili cestu a schovali lístky s úkoly, které měly splnit.

22.09.2022

Lyžování Monínec

Opět nabízíme možnost přihlásit se na výuku lyžování na Monínci pro děti MŠ a žáky ZŠ.

22.09.2022

Plavecký kurz na Srní – Šumava

V termínu 31.10.-04.11.2022 se přihlášení žáci naší školy zúčastní intenzivního plaveckého kurzu v hotelu Srní na Šumavě. Pravidelnou výuku plavání pro první stupeň budeme tak nově realizovat formou školy v přírodě s výukou plavání. V rámci tohoto týdne žáci odplavou povinných 20hodin výuky, výuku vedou lektoři Plavecké školy Srní.

Informace o hotelu zde: www.hotely-srni.cz

Určitě zbyde čas i na odpolední či podvečerní vycházky.

22.09.2022

Vítání podzimu

23.9.2022 proběhne „Vítání podzimu“, společná akce dětí z mateřské školy a prvňáčků.
22.09.2022

Třídní schůzky

Školní rok se rozběhl a již máme za sebou schůzky jak v MŠ, tak v ZŠ. Proběhlo společné setkání učitelů a rodičů. Tyto schůzky mají především informační charakter.