Co nás čeká ...

29.11.2022

MŠ - projekt „Myslivec“

Projekt „Myslivec“ se uskutečnil 24.11. tj. čtvrtek. Od pondělka v obou třídách probíhalo „Zamykání lesa“. Manželé Duškovi měli pro nás připravený pestrý program, který byl poučný nejen pro děti, ale i paní učitelky. Nejvíce děti zaujaly trofeje a lovečtí psi.
25.11.2022

Beseda s mistrem světa v sajdkárkrosu Ondrou Čermákem

Ondřej Čermák je z Dublovic, pochází z Příbrami a pracuje jako záchranář. Vedle svého zaměstnání se věnuje také sadkárkrosu, ve kterém se stal prvním českým mistrem světa jako spolujezdec nizozemského jezdce Etienna Baxe. A protože je to i tatínek prvňačky Amálky, pozvali jsme ho v pátek 25. listopadu k nám do školy. Z besedy, která proběhla, bylo vidět, že Ondřej svůj veliký koníček miluje, protože povídání s ním bylo velmi zajímavé. Na závody začal jezdit jako malý kluk se svým tatínkem, závodit začal v šestnácti letech. Informace o netradičním sportu zaujaly i nejmenší děti, a proto nebyla o dotazy nouze. Viděli jsme také fotky a krásná videa, přibližující tento sport. Nakonec si všichni žáci odnesli podepsané plakátky mistrem světa v sajdkárkrosu a malou sladkost. Moc děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy bez zranění.

Markéta Sedláčková

16.11.2022

Podzimní hrátky v MŠ

Fotografie z některých našich podzimních činností. Babí léto- tvoření pavučinek z pet víček, zdobení dýní před halloweenem a v týdnu věnovanému svátku sv. Martina – drhání peří a pečení svatomartinských rohlíčků.
16.11.2022

MŠ - Recyklohrátky se zvířátky

Ve středu 9.11. nás navštívila zvířátka z recyklohraní. Přijel ježek se žabičkou. Ježkovi jsme pomáhali roztřídit spoustu odpadků, které se okolo něho objevily když odpočíval. Odpadky jsme dávali do barevných tašek podle druhu odpadu – modrá, zelená, žlutá … Se žabičkou jsme odváželi na kolečku vybité baterie do sběrné krabice a vyhledávali hmatem malé knoflíkové baterie v záhadné krabici. Společně jsme potom třídili odpadky na obrázcích do barevných kontejnerů. Všichni jsme si odnesli diplom za správné splnění úkolů.
16.11.2022

MŠ - dopravní hřiště 2022

Dne 8.11. jsme se stali „ účastníky silničního provozu“ Do tělocvičny ZŠ přijelo mobilní dopravní hřiště. Nejdříve jsme si celé hřiště s panem instruktorem prošli. Pan instruktor nám vysvětlil, kudy máme jezdit, co která značka znamená, co je stezka pro chodce, jak správně přecházet na přechodu, jak jezdit na kruhovém objezdu a připomněl barvy na semaforu. Potom jsme měli každý svůj úkol. Jedni se stali policisty, někdo jezdil v autě a někdo na čtyřkolce. V těchto činnostech jsme se střídali. Policisti kontrolovali dodržování dopravních pravidel a rozdávali pokuty formou razítek. A měli opravdu hodně práce. Spousta řidičů nezastavilo na stopce, vjelo na stezku pro chodce a dokonce se stala i bouračka. Řidičům zase dalo hodně práce nejen respektovat dopravní značky, ale jezdit vpravo a na silnici! Moc jsme si to užili a už se těšíme na příští rok, až k nám zase dopravní hřiště přijede.
15.11.2022

PROJEKT SVATÝ MARTIN

Ve čtvrtek 10. listopadu ve škole proběhl jako každý rok projekt SVATÝ MARTIN.

Dopoledne jsme celý projekt v jednotlivých třídách připravovali. Prvňáčci si vyrobili papírové koníky a naučili se nové písničky. Druhý ročník měl za úkol zjistit všechny pranostiky a zvyky, které se k tomuto období vztahují. Třetí ročník maloval obrázkovou osnovu pověsti o svatém Martinovi. Žáci čtvrtého ročníku zjistili rozdíly mezi pohanskou a křesťanskou vírou. Nejstarší žáci připravili dramatizaci pověsti. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme celý tento projet prezentovali v tělocvičně před dětmi z mateřské školy. Po obědě děvčata z páté třídy pomáhala ve školní jídelně péci rohlíčky.