Možnost pokračovat ve společné spolupráci při pořádání letních příměstských táborů.

Paní projektová koordinátorka Hana Kámenová z Attaveny nám napsala.

Z důvodu ukončení dotačního období jsme předpokládali, že letos žádné příměstské tábory pořádat nebudeme.

Z minulého roku máme na tábory pořádané na vaší škole kladné ohlasy a ze zpětné vazby to vypadá, že by zde byla ochota ze strany rodičů uhradit tábor v plné výši.

Nevím, zda škola či obec bude v letošním roce pořádat své příměstské tábory, které budou pro rodiče vašich dětí taktéž cenově dostupné. (V. Burianová: škola ani obec neplánuje své příměstské tábory pořádat.)

V případě, že tomu tak není a máte pocit, že je tato služba natolik potřebná, nabízíme možnost zkusit vypsat alespoň jeden termín příměstského tábora u vás v ZŠ. Rodiče by si jej však museli hradit v plné výši.

Cena příměstského tábora by byla 2900Kč + obědy/ týden/ dítě. Sourozenec by dostal slevu 15% z ceny tábora.

Tábory by byly pro děti ve věku 6 -13let. Čas 7 -17hod. Minimální počet dětí pro otevření tábora 12. Tábor by vedli 2 vedoucí.

Výhodou je, že nejsme omezeni nařízeními projektu. V důsledku toho by mohl být bohatší program tábora.

Zda by se našlo dost rodičů, kteří by byli ochotni tábor v plné výši hradit. Termín bychom rádi nechali stejný jako loňský rok nebo jej sladili dle možnosti školy a nejlevnějšího stravování.

Svázaný papír můžete nosit do školy do pondělí 16. 1. 2023.

Děkujeme.

Začal nám nový rok 2023. Nevíme přesně, co nám přinese, čím nás překvapí, ale toho špatného už bylo dost. Přejeme si, abychom byli zdraví a měli dostatek sil vše zase společně zvládnout.

Abychom nemuseli mít strach otevřít svá srdce a dokázali vnímat všechnu tu krásu, kterou nám život přináší, která je v nás všech a všude kolem nás.

Jsme moc rádi, že provoz školy byl bez omezení a my jsme tak mohli uskutečnit i akce, které se v posledních letech konat nemohly.

Tak si ještě budeme přát, aby nám rok 2023 přinesl větší klid a pohodu.


Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům naší školy za každodenní obětavou práci a Vám rodičům našich dětí za skvělou spolupráci.

Ať je ten nový rok 2023 klidný a úspěšný!!!

To z celého srdce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

14. 12. 2022 jsme měli ve škole vánoční besídku, bohatý jarmark, vánoční kavárnu a byli jsme nesmírně potěšeni společným setkáním.

V loňském roce jsme besídku nemohli uskutečnit a na stránkách školy jste se mohli podívat pouze na video. Třeba si ho opět po roce můžete znovu pustit. A četli jste text: Ovšem my všichni pevně věříme a doufáme, že je to naposledy, kdy si nemůžeme z očí do očí popřát krásné Vánoce, kdy vás děti nemohou dojmout k slzám krásnými písničkami a nemůžete vidět, jak báječné, vtipné a roztomilé děti máte, kdy si nemůžeme podat ruku a navzájem si popřát pevné zdraví do nového roku.

Věřili jsme a doufali… a tak se stalo, že letos jsme si již mohli popřát z očí do očí krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce a vy jste mohli vidět vaše báječné děti…

A opět věříme a doufáme, že to tak bude i příští rok.

Děkujeme.

15. 12. 2022 jsme s dětmi navštívili Perníkářství pana Hejhala v Počepicích. Paní Pacovská nás provedla celým provozem, kde děti viděly, jak medové perníčky přicházejí na svět a zručné ruce je dokáží mistrně nazdobit. I děti si tuto činnost mohly vyzkoušet, a dva perníčky si nazdobily a odnesly domů. Prvňáci s druháky se také podívali do počepické školy a společně si všichni zazpívali koledy.

Další návštěva byla ve Vysokém Chlumci ve skanzenu. Zde se děti v chalupě z Mašova věnovaly různým zimním domácím činnostem. Bylo pro ně přichystáno 5 stanovišť, kde např. vyráběly papírový řetěz na stromeček, lily vosk do studené vody, zdobily perníčky či vyráběly ovečky. Z kynutého těsta udělaly čerta a upekly. Ten jim pak moc chutnal. Po programu jsme si ještě všichni prohlédli celý areál skanzenu. Bylo krásné počasí, zasněžená krajina, sluníčko svítilo a nám bylo příjemně.

V pondělí 5.12. navštívili naši školu Mikuláš, andělé a devět čertů.

Nejdříve rozdali dárečky v mateřské škole, kde Mikuláš přečetl dětem, zda byly hodné či někdo trošičku zazlobil. V základní škole pak Mikuláš se svou družinou obešel jednotlivé třídy a děti jim zazpívaly a řekly básničky. Mikuláš dětem vyprávěl krátké příběhy a rozdal všem perníčky. Všechny děti si dopolední nadílku moc hezky užily.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0