Děti z MŠ i žáci ze ZŠ mohou být stále ve škole a prezenčně se vzdělávat. Každé pondělí probíhá testování žáků ZŠ, zatím je naplánováno do konce února 2022. Některé třídy si také prošly karanténou, ale přesto se podařily uskutečnit všechny podzimní akce, které jsme měli naplánované.

Těšili jsme se také na setkání s Vámi při vánoční besídce a jarmarku, doufali jsme, že letos už to musí vyjít, ale bohužel tyto akce neuskutečníme. Moc nás to mrzí.

V pátek 3.12. přijde za dětmi Mikuláš s čerty a anděly. Určitě přinese nějaké dobrůtky.

Máme naplánovaný výlet do Prahy do muzea Karla Zemana a pak přes Karlův most na Staroměstské náměstí, ale zatím s velkým otazníkem.

Vánoční prázdniny ZŠ: od 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022.

Vyučování začíná v pondělí 3. 1. 2022

Mateřská škola, školní družina i školní jídelna přerušují provoz od 23. 12. 2021 a opět zahájí provoz také 3. 1. 2022.

Může se stát, že se situace změní, změní se i nařízení a změní se i některé tyto informace. Je dobré sledovat stránky naší škol, kde najdete opravdu informace aktuální.

Ať první svíčka adventní rozžehne ve vašich srdcích lásku a klid, které vás budou provázet celým předvánočním časem, o Vánocích i po celý další rok…

Ve čtvrtek 18. 11. a v pátek 19. 11. 2021 v MŠ a v ZŠ Dublovice proběhl preventivní výukový program nadačního fondu Albert. Lektorka Barbora Pavlíková zábavnou formou seznámila děti se základy správné výživy. Pomocí praktických úkolů si děti obohatily své znalosti o potravinách. Věnovaly se 5 základním zásadám správného stravování - správnému složení jídelníčku pomocí výživového talíře, pitnému režimu, základům správného nákupu, důležitosti výživy pro lidské tělo a přípravě zdravé svačinky. Program byl zajímavý a přínosný. Paní lektorka chválila děti za jejich znalosti a aktivitu. Všechny dostaly na závěr malou odměnu.

Informace k testování, které vyplynuly z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

  • Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29.11.2021
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
  • Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorách)

Bližší informace v přiloženém souboru zde.

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

V dnešní digitální době je pro pedagogy, vychovatele, ale i samotné rodiče velkou výzvou udržet pozornost a koncentraci dětí předškolního i školního věku. Vhodným nástrojem, jak získat pozornost dětí zpět, jsou praktická cvičení, které podporují kreativitu, rytmiku a hlavně týmovost.

Mezi taková cvičení pro děti patří i program Milujeme bubnování, kterého se zúčastnily děti z naší MŠ i všichni žáci ze základní školy. Program proběhl 16.11. v tělocvičně školy.

Výhodou tohoto programu je, že děti mohou hrát ihned bez jakékoliv přípravy a bez znalosti not.

A co se děti na programu naučily?

  • pomocí hravých technik si vštípily základy rytmu
  • naučily se základy hraní na africký buben Djembe
  • dozvěděly se něco o historii těchto bubnů
  • během lekce se naučily jak samostatnou hru, tak zvládly sjednotit rytmus se skupinou

A hlavně, po celou dobu bubnovaly!

Ve čtvrtek 11. listopadu v naší škole probíhal projekt „SVATÝ MARTIN“ a žáci ve třídách zpracovávali jednotlivá témata. Čtvrtou vyučovací hodinu proběhla v tělocvičně prezentace celého projektu.

Prvňáčci si vyrobili krásné papírové koníky na tyči, zpívali písničku a naučili se básničku. Děti z druhého ročníku nás seznámily s pranostikami a tradicemi, které také vysvětlily i namalovaly. Třeťáci vytvořili a vyprávěli legendu o Martinovi pomocí obrázkové osnovy a čtvrťáci nás seznámili s rozdílem mezi křesťanstvím a pohanstvím. Přiblížili nám některé pohanské bohy, řekli nám také, co je bible, jaké jsou symboly křesťanství a co je desatero přikázání. Pátý ročník skvěle připravil dramatizaci celé pověsti o Martinovi.

Odpoledne paní kuchařky upekly výborné rohlíčky, kterými jsme obdarovali všechny návštěvníky akce, která začala v 16 hodin před školou. Svatý Martin (David Vylít) přivítal všechny přítomné a ostatní páťáci všem stručně připomněli legendu o sv. Martinovi. Děti zpívaly písničku, říkaly říkanku a nechybělo ani bubnování.

Pak se všichni seřadili a průvod pomalu vyrazil za Martinem, který měl přijet na koni a přivézt pro děti poklad. Za hlasitého bubnování a zpěvu jsme dorazili NA KAMENY. Za chvíli jsme opravdu spatřili Martina v červeném plášti na svém koni. Chvíli jezdil po louce, pak dětem pokynul, aby šly hledat ukrytý poklad a odjel do dáli…Děti poklad našly během chviličky a každý dostal svůj podíl sladkostí.

Martin však ani letos na bílém koni nepřijel!

Za našimi dětmi ze základní školy i z mateřské školy přijelo 2. listopadu po dvouleté odmlce MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Program probíhal celé dopoledne v tělocvičně, kde se postupně střídaly všechny skupiny dětí. Hravou formou se učily dopravní značky a dopravní předpisy. Během programu si vyzkoušely role chodců, policistů a řidičů autíček nebo čtyřkolek. Bylo to zábavné, ale i poučné. Že to na silnicích může být i hodně tvrdé, obzvlášť pro naše děti, tak tomu nasvědčoval i drsný "chlapácký" přístup organizátorů. I když přišly i nějaké pokuty, dočkaly se děti i zasloužené pochvaly.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0