• 7.5.2024 - Zápis do MŠ. Podrobné informace budou na stránkách školy.

 • Duben - Kurz dopravní výchovy – 4. ročník

 • 1.4.2024 - Žáky 3. a 5. ročníku čeká během měsíce dubna on-line národní testování (SCIO). Zjistí tak, co se již naučili.
 • 3.4.2024 - 13. ročník vybíjené smíšených družstev v Sedlčanech - pro žáky 4. – 5. tříd
 • 4.4.2024 - Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14:00 hodin do 17:00 hodin v budově školy. Podrobnější informace k zápisu najdete na stránkách školy.

  Blíží se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a my děkujeme Vám rodičům, kteří se k nám se svými dětmi chystáte. Škola je důležitou součástí života obce a těší nás, že si vážíte toho, že v naší obci škola je, že ji obec podporuje a využíváte tak výhod pro Vaše děti, které nabízí.

  Ty pak plynule mohou pokračovat ve vzdělávání, které získaly v naší mateřské škole.

  Těšíme se na vás!

 • 5.4.2024 - „Etické dílny“ – pro žáky 4. ročníku.
 • 9.4.2024 - 13. ročník vybíjené smíšených družstev v Sedlčanech - pro žáky 1. – 3. tříd
 • 12.4.2024 - MŠ – Divadlo GONG – Praha. Děti pojedou na pohádku Pejsek a kočička.
 • 17.4.2024 - Žáci 1. a 2. ročníku začnou jezdit na povinný plavecký výcvik do Příbrami a společně s nimi pojedou i starší děti z MŠ.
 • 17.4.2024 - Pedagogická rada
 • 22.4.2024 - „Den Země“- celoškolní projekt. Zapojí se i děti z mateřské školy.
 • 22.4.2024 - Třídní schůzky dle rozpisu.
 • 30.4.2024 - „Čarodějnický den“ ve škole i v družině.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0