• 1.4.2024 - Žáky 3. a 5. ročníku čeká během měsíce dubna on-line národní testování (SCIO). Zjistí tak, co se již naučili.
 • 3.4.2024 - 13. ročník vybíjené smíšených družstev v Sedlčanech - pro žáky 4. – 5. tříd
 • 4.4.2024 - Zápis do 1. ročníku ZŠ od 14:00 hodin do 17:00 hodin v budově školy. Podrobnější informace k zápisu najdete na stránkách školy.

  Blíží se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a my děkujeme Vám rodičům, kteří se k nám se svými dětmi chystáte. Škola je důležitou součástí života obce a těší nás, že si vážíte toho, že v naší obci škola je, že ji obec podporuje a využíváte tak výhod pro Vaše děti, které nabízí.

  Ty pak plynule mohou pokračovat ve vzdělávání, které získaly v naší mateřské škole.

  Těšíme se na vás!

 • 5.4.2024 - „Etické dílny“ – pro žáky 4. ročníku.
 • 9.4.2024 - 13. ročník vybíjené smíšených družstev v Sedlčanech - pro žáky 1. – 3. tříd
 • 12.4.2024 - MŠ – Divadlo GONG – Praha. Děti pojedou na pohádku Pejsek a kočička.
 • 17.4.2024 - Žáci 1. a 2. ročníku začnou jezdit na povinný plavecký výcvik do Příbrami a společně s nimi pojedou i starší děti z MŠ.
 • 17.4.2024 - Pedagogická rada
 • 22.4.2024 - „Den Země“- celoškolní projekt. Zapojí se i děti z mateřské školy.
 • 22.4.2024 - Třídní schůzky dle rozpisu.
 • 30.4.2024 - „Čarodějnický den“ ve škole i v družině.

 • 4.3.-10.3. - Jarní prázdniny – pro žáky ZŠ.

  ŠJ – bude v provozu, MŠ – v provozu, Školní družina provoz přerušuje z organizačních důvodů.

 • 12.3.2024 - „Škola nanečisto“

  Od 12.3.2024 začíná „Škola nanečisto“ pro děti z mateřské školy. Vždy v úterý a ve čtvrtek přijdou předškoláci do základní školy na jednu vyučovací hodinu. Postupně navštíví všechny třídy ZŠ. Cílem těchto setkání je, aby se děti před zápisem do školy blíže seznámily s prostředím školy, s budoucími pedagogy a kamarády a vyzkoušely si, jaké to je být ŠKOLÁKEM.

  Zveme i rodiče, přijďte se podívat, jak se Vaše dítě zapojuje do jednotlivých činností a jak se mu daří.

  1. setkání – 12.3. – Hrajeme si s písmenky
  2. setkání – 14.3. – Pracujeme interaktivně
  3. setkání – 19.3. – Z pohádky do pohádky
  4. setkání - 21.3. - Všechno hravě spočítáme
  5. setkání – 26.3. – Společně tvoříme a vyrábíme

 • 13.3.2024 - Zvířecí obludky“ – přírodovědný program pro děti MŠ a žáky ZŠ.
 • 22.3.2024 - Matematický klokan – ZŠ – mezinárodní matematická soutěž pro žáky školy od 2. ročníku.

  Soutěžící jsou rozděleni podle věku do kategorií a úlohy žáci řeší ve škole.

 • 22.3.2024 - „Deskovky“ s paní Kučerovou ve školní družině od 14:00 hodin.
 • Březen - MŠ a 1. ročník ZŠ – „Vítání jara“ – termín bude upřesněn podle počasí.
 • 25.3.2024 - Školní kolo recitační soutěže „Sedlčanská růže“ a nejlepší recitátoři z jednotlivých kategorií pak postoupí do oblastního kola v Sedlčanech, které se uskuteční 11. dubna.
 • 28.3.2024 - Velikonoční prázdniny pro žáky ZŠ.

  Mateřská škola - v provozu.
  Školní jídelna - v provozu.
  Školní družina provoz přerušuje z organizačních důvodů.

 • 2.2.2024 - Pololetní prázdniny pro žáky ZŠ
  MŠ a ŠJ budou v provozu, ŠD – podle zájmu rodičů.
 • 14.2.2024 - „Devatero pohádek“ -ZŠ a MŠ – divadlo ve škole - Hradec Králové
 • 15.2.2024 - „Etické dílny“ pro žáky ZŠ – preventivní program.
 • 16.2.2024 - „DESKOVKY“ ve školní družině s paní Kučerovou.
 • 20.2.2024 - „Finanční gramotnost“ pro žáky ZŠ – Ing. M. Hejhalová
 • 20.2.2024 - Beseda s rodiči na téma „Budeme mít školáka“ se uskuteční v mateřské škole od 16:00 hodin.

  Bude to setkání s ředitelkou školy, zástupkyní školy, budoucí třídní učitelkou ZŠ, učitelkami MŠ a předsedou školské rady.

  Seznámíme Vás se způsobem výuky na naší škole, metodami výchovně vzdělávací práce a zodpovíme Vaše dotazy. Těšíme se na Vás.

 • 29.2.2024 - „Dětský maškarní karneval“ v sále pohostinství NA NOVÝ od 16:00 hodin.

  Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na tradiční dětský maškarní karneval. Čeká na Vás spousta zábavy, legrace, písniček a samozřejmě také tombola.

  Děkujeme předem všem za příspěvky do dětské tomboly.

 • Leden 2024 - Začal nám nový rok 2024. Přejeme si, abychom byli zdraví a měli dostatek sil vše zvládnout, aby nám také přinesl klid a pohodu do další práce.

  Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům naší školy za odvedenou práci, kterou vykonávají velmi dobře a s láskou. Dále děkuji obci Dublovice a paní starostce za velkou podporu a pomoc.

  Vám rodičům našich dětí děkuji za skvělou spolupráci a těším se na tu další v novém roce.

 • 8.1.2024-12.1.2024 - Lyžařský kurz na Monínci pro přihlášené děti z MŠ a ZŠ
 • 24.1.2024 - Divadelní představení – „Příhody lišky Bystroušky“
 • 31.1.2024 - Žáci ZŠ dostanou vysvědčení s hodnocením za první pololetí, prvňáčci úplně to své první.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0