• Červen - Děti z mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku pokračují v plaveckém výcviku v Příbrami.

  Byl změněn dopravce a vyšetřování příčin havárie autobusu s našimi dětmi dále pokračuje.

 • 7.6.2024 - MŠ – výlet do ZOO Hluboká
 • 13.6.2024 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků od 16:00 hodin v ZŠ
 • 18.6.2024 - MŠ – vyřazení předškoláků a závěrečná besídka na OÚ Dublovice od 15:00 hodin
 • 25.6.2024 - Letní slavnost na školní zahradě - od 16:00 hodin

  Vystoupení našich dětí, rozloučení s žáky 5. ročníku, vyřazení předškoláků, program pro děti a jejich rodiče, disco a samozřejmě nesmí chybět občerstvení!

  Těšíme se na Vás!

 • 27.6.2024 - ZŠ - Závěrečné zkoušky – cyklista - pro žáky 4. ročníku za účasti Policie ČR jízdy zručnosti pro všechny žáky naší školy.
 • 28.6.2024 - Rozdávání vysvědčení a ukončení školního roku

  Přejeme Vám všem krásné sluníčkové léto, pokud možno prázdniny plné hezkých zážitků a rodičům příjemnou dovolenou.

  Všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

 • Zápis do ZŠ - Jak to dopadlo? Do základní školy bylo celkem zapsáno 10 dětí, dvě z nich budou mít odklad školní docházky o jeden rok.

  Už teď se těšíme na nové prvňáčky.

 • Sedlč. růže - V recitační soutěži „Sedlčanská růže“ naši žáci velmi dobře reprezentovali dublovickou školu. A. Čermáková ze 2. třídy a J. Mácha ze 4. třídy získali ve své kategorii Čestná uznání.

  Také ve smíšené vybíjené byli naši žáci úspěšní. Starší (4. a 5. ročník) se umístili na pěkném 5. místě a mladší žáci (2. a 3. ročník) vybojovali krásné 2. místo. Od prvního místa je dělil pouze jeden jediný bod. Gratulujeme

 • Květen - Pokračujeme v plaveckém výcviku v Příbrami s novým dopravcem. www.vanekautobusy.cz
 • 7.5.2024 - Zápis do MŠ. Podrobné informace budou na stránkách školy.
 • 7.5.2024 - ZŠ – fotografování
 • 7.5.2024 - Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří od 13:30 hodin – podrobnější informace na stránkcáh školy.
 • 16.5.2024 - MŠ – Besídka ke Dni matek od 15:30 hodin a od 16:00 hodin ve druhé třídě.
 • 16.5.2024 - „Dublovický slavík“ – naše škola pořádá pěveckou soutěž od 8:30 hodin na OÚ Dublovice.

  Soutěž je přístupná i pro veřejnost, a proto jste všichni srdečně zváni. Přijďte podpořit naše malé zpěváčky.

 • Květen - SCIO testy - V květnu bude ještě probíhat zjišťování výsledků (testování) žáků 3. a 5. ročníku.
 • 20.5.2024-23.5.2024 - Škola v přírodě aneb poznáváme naši vlast – Borovanský mlýn

  Podrobnější informace na stránkách školy.

 • 24.5.2024 - Ředitelské volno pro žáky ZŠ.
 • 31.5.2024 - Den dětí a dublovické sportovní hry

 • Duben - Kurz dopravní výchovy – 4. ročník

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0