15.06.2021

Divadelní představení „O statečném kováři Mikešovi“

Ve středu 9. června děti mateřské a základní školy navštívily divadelní představení O statečném kováři Mikešovi, a to v divadle HOGO FOGO v Drážkově. Dětem se představení a celková atmosféra divadla moc líbila.

A jaké byly jejich reakce po první návštěvě? Přece – bezprostřední!

15.06.2021

Hledání pokladu ve školní družině

Ve středu 9. června jsme ve školní družině připravily den nazvaný ,, Hledání pokladu“. Žáci si udělali dvojice, každý do dvojice dostal tužku a papír s tajenkou, kde by se měl poklad nacházet, a poté se mohlo vyrazit. Žáky čekalo vyřešení několika úkolů, procvičili si své vědomosti a také spolupráci s kamarádem ve dvojici. Na konci jejich cesty a po vyřešení úkolů, čekala na žáky sladká odměna, v podobě melounu. :-)

Všichni žáci byli nadšeni. Bylo to příjemné a dobrodružné odpoledne.

O. Bartoňová a A. Humhalová

11.06.2021

Recyklohraní

09.06.2021

Informace k provozu naší školy od 8. června 2021

Všechny děti mohou chodit do MŠ, žáci 1. - 5. ročníku se učí prezenčně. Školní jídelna i školní družina jsou v provozu!

Od 8.6. děti i pedagogové nemusí při výuce nosit roušky či respirátory. Během přestávek a ve společných prostorách školy toto opatření však platí i nadále.

08.06.2021

Sběr papíru

Svázaný papír můžete nosit do školy do pátku 18. 6. 2021.
Děkujeme.
07.06.2021

ŠKOLA HROU

V pátek 4. června se vydal 2. a 3. ročník do Drážkova. A jak probíhalo naše vyučování?