08.07.2021

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny při ZŠ a MŠ Dublovice bude od 26.07.2021 do 29.08.2021 přerušen.

Provoz bude opět zahájen 30.08.2021.

02.07.2021

Konec školního roku 2020/2021

Končí školní rok, jaký si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl ani představit. Pandemie, která tvrdě dopadla na celou společnost, se velmi výrazně dotkla fungování i naší školy. Moje obrovské poděkování proto patří všem zaměstnancům naší školy za skvěle odvedenou práci v uplynulém a naprosto mimořádném školním roce. Velké poděkování patří také rodičům, dětem a obci Dublovice.

22.06.2021

Školní jídelna - odhlášení, vyúčtování

Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů

Odhlášení obědů na 29.6. a 30.6.2021 z důvodu vyúčtování je možné do 28.6.2021 do 7:00 hod.

Oběd na 30.6.2021 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.


Vyúčtování přeplatků stravného

Rodičům, kteří platí stravné trvalým příkazem, se v červenci přeplatek vrací zpět na účet rodičů.

Přeplatky stravného, které byly placeny v hotovosti, si prosím, dne 30.6.2021 vyzvedněte v kanceláři vedoucí školní jídelny v době od 7:00 do 12:30 hod.

Děkuji

Iveta Stieranková
vedoucí školní jídelny

21.06.2021

Výlet do zoologické a botanické zahrady Plzeň

Ve středu 16. června se žáci Základní školy Dublovice zúčastnili celodenního výletu do zoologické a botanické zahrady v Plzni. Hned od samého rána byli všichni natěšeni na nové zážitky a společné prožitky.

15.06.2021

Hledání pokladu ve školní družině

Ve středu 9. června jsme ve školní družině připravily den nazvaný ,, Hledání pokladu“. Žáci si udělali dvojice, každý do dvojice dostal tužku a papír s tajenkou, kde by se měl poklad nacházet, a poté se mohlo vyrazit. Žáky čekalo vyřešení několika úkolů, procvičili si své vědomosti a také spolupráci s kamarádem ve dvojici. Na konci jejich cesty a po vyřešení úkolů, čekala na žáky sladká odměna, v podobě melounu. :-)

Všichni žáci byli nadšeni. Bylo to příjemné a dobrodružné odpoledne.

O. Bartoňová a A. Humhalová

15.06.2021

Divadelní představení „O statečném kováři Mikešovi“

Ve středu 9. června děti mateřské a základní školy navštívily divadelní představení O statečném kováři Mikešovi, a to v divadle HOGO FOGO v Drážkově. Dětem se představení a celková atmosféra divadla moc líbila.

A jaké byly jejich reakce po první návštěvě? Přece – bezprostřední!