Co nás čeká ...

21.04.2024

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Ve čtvrtek dne 18.4.2024 kolem půl deváté ráno se stala v Dublovicích dopravní nehoda autobusu s dětmi a s paní učitelkami, které jely na plavecký výcvik do Příbrami. Autobus sjel zatím z nezjištěných příčin do příkopu a převrátil se na bok. Šest dětí a dvě paní učitelky byly převezeny k dalšímu vyšetření do příbramské nemocnice.

10.04.2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2024 od 13:30 - 16:30 hodin v mateřské škole.

Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace.

DŮLEŽITÉ !

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 3. třídu mateřské školy, pokud se naplní kapacita školy. Do této třídy, která se bude naplňovat max. do počtu deseti dětí, budeme přijímat i děti mladší 3 let.

Do mateřské školy rádi přijmeme všechny přihlášené děti do výše kapacity podle daných kritérií.

Děkujeme Vám za důvěru, že jste si vybrali právě naši školu a předpokládáme, že Vaše děti budou dále pokračovat ve vzdělávání v naší základní škole.

Moc se na Vás těšíme!

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

26.03.2024

Prázdninový provoz družiny

Vážení rodiče,

chceme Vám opět nabídnout možnost prázdninového provozu družiny, a to v týdnu od 1.7. - 5.7.2024 (5.7. – státní svátek)

Podmínky:

  • Provoz v tomto týdnu bude od 7:00 hodin - 16:00 hodin.
  • Přednost má již přihlášený žák do školní družiny.
  • Školné se bude hradit na účet školy a to 120,- Kč dle pokynů paní vychovatelky.
  • Stravné: Děti si budou nosit svačinu, oběd zajištěn ve škole a to 65,- Kč/den.
    Celkem: 260,- Kč - platby dle pokynů vedoucí školní jídelny.
  • Musí být přihlášeno 10 a více žáků, aby družina byla v provozu a budeme naplňovat do počtu 20 žáků.
  • Pokud budete mít o družinu zájem, přihlaste své dítě(děti) co nejdříve paní vychovatelce O. Bartoňové na telefonní číslo: 702 160 598
  • Pokud se počet naplní, další děti již z organizačních důvodů nemůžeme přijmout.

Děkujeme za pochopení.

19.03.2024

Škola v přírodě 2024

BOROVANSKÝ MLÝN
20.5. - 23.5. 2024

www.borovanskymlyn.cz

Podrobnější informace a výlety ještě oznámíme. Peníze na vstupy vybereme před začátkem školy v přírodě.

16.04.2024

MŠ - návštěva divadla Gong v Praze

Děti z mateřské školy 12.4.2024 navštívily v Praze Divadlo Gong. Pohádka ,,Povídání o pejskovi a kočičce“ byla hraná herci podle napsané knihy od Karla Čapka. Tyto pohádky děti znají, čteme si je ve školce před odpočinkem nebo spaním. Herci do pohádek přidali i pár humorných zápletek pro zasmání a společnou aktivitu s dětmi. Při cestě tam i zpět viděly děti krásné památky hlavního města.