Co nás čeká ...

05.06.2024

Nástup do MŠ - doporučení pro rodiče

19.07.2024

Letní slavnost 2024 - celý záznam

19.07.2024

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny při ZŠ a MŠ Dublovice bude od 22.07.2024 do 23.08.2024 přerušen.

Provoz bude opět zahájen 26.08.2024.

04.07.2024

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

V červenci proběhlo vyúčtování a vrácení přeplatků na účet rodičů odcházejícím dětem/žákům. Ostatním se zůstatek peněz automaticky převede na následující školní rok.
01.07.2024

Stále něco končí a jiné začíná…

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci Letní slavnosti, která nám již tradičně uzavírá školní rok. Celou slavností nás provázela radost, veselí, nadšení, uznání, ale také loučení…

Milá vystoupení, rozzářené oči, společná setkání, ocenění a spokojenost, to všechno dává smysl pro další práci. Díky společnému úsilí, trpělivosti a odhodlání jsme překonali všechny výzvy, které nám tento rok přinesl.

Všem žákům děkuji za jejich úsilí, píli i vytrvalost a ještě jednou gratuluji oceněným žákům za výbornou reprezentaci naší školy.

Předškoláčkům přeji, ať se jim po prázdninách daří v 1. třídě a odcházejícím páťákům pak hodně úspěchů v dalším studiu na nových školách.

28.06.2024

MŠ - výlet do Ochrany fauny Hrachov

V pondělí 24.6. jsme se jeli podívat na zvířátka do nedaleké ochrany fauny Hrachov. Po příchodu do krásného areálu fauny jsme si opekli špekáčky. S opékáním nám pomáhali zaměstnanci fauny. Celou dobu se okolo nás pohyboval malý kohoutek. My jsme se ho ale nebáli, protože on útočil jen na naše paní učitelky. Potom jsme se vydali na prohlídku zvířátek s paní průvodkyní. Ukázala nám všechna zvířátka, o která se starají, vyprávěla o tom jak se do ochrany fauny dostala, co se jim přihodilo i něco málo o jejich způsobu života. Také jsme mohli do ohrady ke kozám a muflonce a mohli je i nakrmit. Po prohlídce s výkladem jsme si už sami prohlédli akvária s rybami a vyzkoušeli aktivity, které areál nabízí. Na závěr jsme si ještě zadováděli na dětském hřišti pod areálem fauny. Na oběd do školky jsme se vraceli celkem unaveni, ale spokojeni a plný krásných dojmů.