Děti z mateřské školy se koncem školního roku aktivně zapojily do plaveckého výcviku v příbramském bazénu. Seznamují se hravou formou s pohybem ve vodě, učí se dýchat do vody, potápět se a lovit předměty ze dna bazénu. Zdatnější děti si zkusí plavat ve velkém bazénu s pomocí rukávků. Za odměnu se děti po hodině vždy ohřejí ve vířivce.

Děti z mateřské školy 12.4.2024 navštívily v Praze Divadlo Gong. Pohádka ,,Povídání o pejskovi a kočičce“ byla hraná herci podle napsané knihy od Karla Čapka. Tyto pohádky děti znají, čteme si je ve školce před odpočinkem nebo spaním. Herci do pohádek přidali i pár humorných zápletek pro zasmání a společnou aktivitu s dětmi. Při cestě tam i zpět viděly děti krásné památky hlavního města.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2024 od 13:30 - 16:30 hodin v mateřské škole.

Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace.

DŮLEŽITÉ !

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 3. třídu mateřské školy, pokud se naplní kapacita školy. Do této třídy, která se bude naplňovat max. do počtu deseti dětí, budeme přijímat i děti mladší 3 let.

Do mateřské školy rádi přijmeme všechny přihlášené děti do výše kapacity podle daných kritérií.

Děkujeme Vám za důvěru, že jste si vybrali právě naši školu a předpokládáme, že Vaše děti budou dále pokračovat ve vzdělávání v naší základní škole.

Moc se na Vás těšíme!

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

Před Velikonocemi máme vždy hodně práce. Musíme vyrobit dárečky a přání pro rodiče a na koledování po vesnici. Sejeme jarní travičku a na škaredou středu pečeme jidáše. V naší fotogalerii jsou fotky právě z pečení jidášů.

V pátek 22.3. jsme byli vítat jaro. Sešli jsme se i s rodiči před devátou hodinou u školky a vyrazili jsme. Sebou jsme nesli „Babu Zimu“ kterou jsme v týdnu vyrobili ve školce. Cestu s úkoly pro nás připravili prvňáčci spolu s paní učitelkou. Každý úkol byl označen fáborkem a křídou namalovaným dopisem. Úkoly se týkaly znalostí o jaru, zazpívání jarních písní a přednesu básní. Na konci cesty jsme měli najít prvňáčky a s nimi i ukrytý poklad. Vše jsme zdárně zvládli a tak nás čekala odměna. Rodiče pro nás opekli špekáčky a každý dostal medaili a sladkou odměnu. Nakonec jsme spálili „Babu Zimu“ aby už to jaro opravdu nastalo.

Ve čtvrtek 29.2.2024 pořádala naše škola po děti Maškarní karneval v hospodě ,,Na Nový“ v Dublovicích. Zúčastnilo se mnoho dětí z mateřské i základní školy v krásných maskách za doprovodu svých rodičů i prarodičů. Potěšila nás i návštěvnost rodin s dětmi z okolních vesnic. Tradičně hudbu obstarali diskžokejové Hochmaulovi. Zahájení se ujala starostka Dublovic paní Jana Dufková spolu s učitelkou MŠ Marcelou Repetnou. Ta seznámila přítomné s průběhem karnevalu. Děti se nejvíce zapojily nejen do tance, ale i do soutěže a k nákupu bohaté tomboly. Tu dětem společně s učitelkami připravili rodiče dětí, za což jim moc děkujeme. Všichni si zábavné odpoledne užili, odměnou za účast byly sladkosti věnované Obecním úřadem Dublovice, ale i bohaté občerstvení obstarané panem Rážem.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0