Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 7. května 2024 od 13:30 - 16:30 hodin v mateřské škole.

Prosím, pečlivě si přečtěte všechny informace.

DŮLEŽITÉ !

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 3. třídu mateřské školy, pokud se naplní kapacita školy. Do této třídy, která se bude naplňovat max. do počtu deseti dětí, budeme přijímat i děti mladší 3 let.

Do mateřské školy rádi přijmeme všechny přihlášené děti do výše kapacity podle daných kritérií.

Děkujeme Vám za důvěru, že jste si vybrali právě naši školu a předpokládáme, že Vaše děti budou dále pokračovat ve vzdělávání v naší základní škole.

Moc se na Vás těšíme!

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

Před Velikonocemi máme vždy hodně práce. Musíme vyrobit dárečky a přání pro rodiče a na koledování po vesnici. Sejeme jarní travičku a na škaredou středu pečeme jidáše. V naší fotogalerii jsou fotky právě z pečení jidášů.

V pátek 22.3. jsme byli vítat jaro. Sešli jsme se i s rodiči před devátou hodinou u školky a vyrazili jsme. Sebou jsme nesli „Babu Zimu“ kterou jsme v týdnu vyrobili ve školce. Cestu s úkoly pro nás připravili prvňáčci spolu s paní učitelkou. Každý úkol byl označen fáborkem a křídou namalovaným dopisem. Úkoly se týkaly znalostí o jaru, zazpívání jarních písní a přednesu básní. Na konci cesty jsme měli najít prvňáčky a s nimi i ukrytý poklad. Vše jsme zdárně zvládli a tak nás čekala odměna. Rodiče pro nás opekli špekáčky a každý dostal medaili a sladkou odměnu. Nakonec jsme spálili „Babu Zimu“ aby už to jaro opravdu nastalo.

Ve čtvrtek 29.2.2024 pořádala naše škola po děti Maškarní karneval v hospodě ,,Na Nový“ v Dublovicích. Zúčastnilo se mnoho dětí z mateřské i základní školy v krásných maskách za doprovodu svých rodičů i prarodičů. Potěšila nás i návštěvnost rodin s dětmi z okolních vesnic. Tradičně hudbu obstarali diskžokejové Hochmaulovi. Zahájení se ujala starostka Dublovic paní Jana Dufková spolu s učitelkou MŠ Marcelou Repetnou. Ta seznámila přítomné s průběhem karnevalu. Děti se nejvíce zapojily nejen do tance, ale i do soutěže a k nákupu bohaté tomboly. Tu dětem společně s učitelkami připravili rodiče dětí, za což jim moc děkujeme. Všichni si zábavné odpoledne užili, odměnou za účast byly sladkosti věnované Obecním úřadem Dublovice, ale i bohaté občerstvení obstarané panem Rážem.

Minulý týden jsme ve školce absolvovali výukový program ochrany fauny Hrachov pod názvem Krteček a kamarádi. Seznámili jsme se s krtkovými kamarády – zajícem a ježkem. Dozvěděli jsme se něco z jejich způsobu života a vyzkoušeli si jak se krtek cítí v noře (prolézání tunelem) a při hledání potravy (měli jsme zakryté oči a rukama hledali drobné živočichy v písku). Na závěr jsme sbírali listí a připravili ježka na zimu. Za odměnu nám paní ukázala a nechala pohladit morče, které přivezla sebou. Těšili jsme se sice na ježka, ale ten už usnul zimním spánkem.

Na podzim jsme v mateřské škole dělali spoustu různých výtvarných a pracovních prací. Vyprávěli si o podzimu a všem co s ním souvisí – ovoce, zelenina, babí léto, odlet ptáků, houby, drak, sklizeň na poli,listnaté stromy. Zde jsou ukázky z našich činností – malování jablíček, ohýnek (trhání novinového papíru) a brambory, následují naše první hry ve třídě začátkem školního roku a jedna z prvních svačinek, dále tiskání bramborovými tiskátky – drak a naše nástěnky – princeznička na bále, zavařené švestky, podzimní hruška a košík s ovocem, houby, šípkový keř a společná práce – bramborová princezna. Poslední fotografie jsou ze hry s listy a jehličím, počítání a přiřazování a ježek v listí.

Ve čtvrtek 21.9. jsme byli Vítat podzim. Školáci z 1.třídy nám značili trasu s úkoly. Ty se týkaly znalostí o podzimu, básniček, různých pohádek i orientace. My jsme potom vyrazili spolu s rodiči po vyznačené cestě. Všechny úkoly se nám podařilo splnit. Na konci jsme museli najít všechny školáky a hlavně poklad, ten nás zajímal nejvíce. Po krátkém běhání po lese jsme našli děti i poklad. Rodiče nám mezitím opekli špekáčky a my jsme se do nich s chutí pustili. Ohniště jsme si připravovali sami v předešlých dnech. Po takovéhle svačince jsme si ještě zazpívali společně s prvňáčky a jejich paní učitelkou, která nás doprovodila na kytaru. Potom už jsme si rozdali vytoužený poklad – medaile s houbičkou za splnění úkolů a oplatka. Dopoledne jsme si moc užili, počasí nám vyšlo a my se unaveni a spokojeni vraceli do školky a do školy.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 18c XE & Ludus 4.0