Svázaný papír můžete nosit do školy do úterý 1. 2. 2022.

Děkujeme.

 • Mateřská škola – děti, pokud nejsou nemocné či v karanténě, mohou chodit do MŠ, nenosí roušky a netestují se.
 • Základní škola - žáci ZŠ se učí ve škole, pokud nebudou v karanténě vyhlášené KHS. Výuka probíhá prezenčně, žáci v karanténě se učí distančně.
 • Testování – všichni žáci ZŠ se od 3. ledna 2022 testují antigenním testem 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testování se nově týká všech dětí, tedy i těch, které byly očkovány nebo prodělaly COVID-19.
  Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat 1x týdně v pondělí.
 • Žáci s negativním výsledkem antigenního testu nemusí při výuce nosit roušky.
 • Během přestávek a ve společných prostorách se roušky a respirátory nosí i nadále. Dbáme také na zvýšenou hygienu (mytí rukou), opatření (větrání tříd).
 • Školní jídelna (ŠJ) - je v běžném provozu při dodržení hygienických opatření.
 • Školní družina (ŠD) je v běžném provozu při dodržování hygienických opatření.

Přečtěte si, prosím, tento informační leták.

A ještě další dokumenty, které by vás mohly zajímat.

Rok 2021 je již téměř minulostí a před námi se otevírá nový rok 2022…

Rok 2021 byl zase jiný a opět jsme zažívali situace, které, jak jsme všichni společně doufali, už nepřijdou.

Krátké ohlédnutí, jak to bylo v naší škole. Až do poloviny dubna 2021 se děti opět učily distančně. Nejdříve jen 3.-5. ročník, pak všichni žáci.
Zápisy do ZŠ i MŠ se opět konaly bez přítomnosti dětí. Většinu společných akcí, a to nám velmi chybí, jsme dle hygienických nařízení nemohli uskutečnit. Až v červnu děti vyjely za pohádkou do divadla a do ZOO Plzeň na společný výlet. Také jsme zrealizovali krátké, ale velmi příjemné setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.
Proběhlo i slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na školní zahradě, které bylo opět velmi milé a emotivní.

Ani o prázdninách se nezahálelo. Obec Dublovice nechala opravit střechu a zrekonstruovat vodu a odpady v základní škole, které byly již v havarijním stavu. Investice za cca 1 400 000,- Kč. Děkujeme.
A ještě oprava vodovodního potrubí od studny ke škole v září a opět těsně před vánočními svátky. Tomu se říká pech. Ale vzhledem k rychlé práci řemeslníků děti musely zůstat doma jen jeden školní den. Velké díky.

V novém školním roce se zatím stále učíme prezenčně, každé pondělí probíhá testování žáků. Jen v době karantény některých tříd se děti opět, ale jen na krátkou dobu, musely vrátit k distanční výuce.
Na podzim se nám podařilo uskutečnit všechny plánované akce. Děti si užily Vítání podzimu, Drakiádu, Martinské slavnosti či Mikuláše s čerty a další vzdělávací výukové programy.

Vánoční besídka již proběhnout nemohla, a tak jsme pro vás všechny, kdo se chcete potěšit, natočili vánoční přání a mateřská škola vánoční vystoupení. Děkujeme již nyní za milé ohlasy.

Také mi dovolte, abych poděkovala všem zaměstnancům naší školy za každodenní obětavou práci a Vám rodičům našich dětí za skvělou spolupráci.

 • 4.1. a 6.1. – MŠ - výchovné programy – Hrachov – „Z ptačí perspektivy“ a „Zimní spáči“
 • 31.1.2022 - pololetní vysvědčení
 • 4.2.2022 - pololetní prázdniny. MŠ a ŠJ v provozu, ŠD dle zájmu rodičů.

Tak si budeme znovu přát, aby nám rok 2022 přinesl, pokud možno, hodně dobrého a všechny nové situace abychom společně dokázali zvládnout. A k tomu všemu přejeme hlavně pevné zdraví.


Věra Burianová, ředitelka školy

Vážení rodiče, milí přátelé,

dnes 16. 12. jsme měli mít ve škole vánoční besídku, jarmark a těšili jsme se na společné setkání. Bohužel nám to zatím situace nedovolila. Ovšem my všichni pevně věříme a doufáme, že je to naposledy, kdy si nemůžeme z očí do očí popřát krásné Vánoce, kdy vás děti nemohou dojmout k slzám krásnými písničkami a nemůžete vidět, jak báječné, vtipné a roztomilé děti máte, kdy si nemůžeme podat ruku a navzájem si popřát pevné zdraví do nového roku. Máme pro vás všechny tedy tento vzkaz, vánoční přání…a tak zpívejme písně, vždyť jsou krásný, neříkej, že zpívat neumíš, i andělé přestali být vážní, možná, že jednoho z nich uvidíš… uvidíš!

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM

Jako každý rok přišel i letos do naší školy Mikuláš. Doprovod mu dělal anděl a několik čertíků. Nejdříve navštívili děti v mateřské škole, kde byl na některých vidět opravdový strach. Děti se však opravdu snažily, byly statečné, i když sem tam ukápla i slzička. Mikuláš promluvil s každým chlapečkem i holčičkou o tom, co se jim daří, i o tom, v čem by bylo dobré se zlepšit. Všechny děti dostaly mikulášský balíček a se vzácnou návštěvou se rozloučily písničkou. Potom se Mikuláš s andělem a čerty přesunul do základní školy. V průběhu dopoledne navštívili všechny třídy, Mikuláš měl pro každý ročník připravený poučný příběh. I děti ze školy ale byly asi hodné, protože v pytli do pekla si čerti nikoho neodnesli. Ve třídách se pro návštěvu zpívaly písničky, tančily tanečky a přednášely básničky. Mikuláš s andělem i čerty byli spokojeni a každému nadělili mikulášské perníčky. Všichni jsme si tento den moc užili a na Mikuláše, anděla a čertíky se těšíme zase v příštím roce.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0