Končí školní rok, jaký si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl ani představit. Pandemie, která tvrdě dopadla na celou společnost, se velmi výrazně dotkla fungování i naší školy. Moje obrovské poděkování proto patří všem zaměstnancům naší školy za skvěle odvedenou práci v uplynulém a naprosto mimořádném školním roce. Velké poděkování patří také rodičům, dětem a obci Dublovice.

23.6.2021
Informační schůzka pro rodiče a budoucí prvňáčky

Vzhledem k tomu, že zápis do 1. třídy nemohl proběhnout ve škole za přítomnosti rodičů a jejich dětí, uskutečnili jsme setkání nejen pro rodiče, ale i pro jejich děti. Rodiče se dozvěděli o provozu školy, o způsobu výuky v 1. ročníku, jaké potřeby a pomůcky prvňáčci ve škole dostanou.

A děti navštívily svoji budoucí třídu, potkaly se se svými paní učitelkami, představily se, namalovaly krásné obrázky, pochlubily se, jak jsou již do školy připravené a za odměnu si odnesly drobné dárky.

PODĚKOVÁNÍ:

Děkuji tímto paní Veronice Hejhalové, která vyrobila bez nároku na odměnu pro budoucí prvňáčky pamětní keramické medaile a zvon, který bude děti provázet po celou dobu školní docházky na dublovické škole.

Poprvé zazní 1. září při slavnostním zahájení nového školního roku.

Výsledek voleb do ŠKOLSKÉ RADY pro období 2021 - 2024

Do ŠKOLSKÉ RADY za zákonné zástupce byla zvolena: Jaroslava Vondrová, Dublovice 147
a za pedagogické pracovníky: Mgr. Markéta Sedláčková, Příčovy

29.6.2021

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

V úterý 29. 6. 2021 se na školní zahradě konala malá slavnost pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče, příbuzné a známé. Rozloučení s pátou třídou bylo pro všechny zúčastněné radostné a zároveň dojemné. Po milém vystoupení žáků 5. ročníku a jejich poděkování rodičům, všem zaměstnancům školy a po rozdání květin a dárků následoval proslov třídní učitelky Markéty Sedláčkové, paní ředitelky Věry Burianové a pana starosty obce Dublovice Otakara Jeřichy. Zněla slova chvály, uznání a poděkování. Děti dostaly na památku knihu, pamětní list a další dárky. Za samé jedničky po celou dobu školní docházky byl odměněn poukázkou do papírnictví Samba Jan Kršňák. Loučili jsme se také s paní učitelkou Aničkou Humhalovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Ještě jednou jí přejeme hodně zdraví a žákům 5. ročníku hodně úspěchů na nové škole, hodně štěstí a prima nové kamarády.

30.6.2021
Rozdávání vysvědčení


Přeji Vám pevné zdraví, krásné léto a příjemnou dovolenou. Dětem pak o prázdninách mnoho úžasných zážitků.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
je v provozu do 23.7.2021. Od 26.7. do 31.8. 2021 je provoz přerušen.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 12.7. – 16.7.2021
19.7. – 23.7.2021

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
provoz je přerušen od 26.7. do 27.8.2020 a opět se vaří od 30.8. 2021.

Začátek školního roku 2021/2022 je ve středu 1. září 2021


Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

Ve středu 16. června se žáci Základní školy Dublovice zúčastnili celodenního výletu do zoologické a botanické zahrady v Plzni. Hned od samého rána byli všichni natěšeni na nové zážitky a společné prožitky.

Cesta do Plzně nám utekla, a tak než jsme se nadáli, byli jsme v cíli cesty. Jakmile jsme přijeli do Plzně, žáci viděli trolejbusy, vlak a několik poutačů na DinoPark Plzeň.

Při vstupu do ZOO byly děti plny nadšení a energie. Po zopakování prevence a bezpečného chování mimo školu, se vydaly na cestu po jednotlivých okruzích v areálu. Tyto oblasti byly uspořádány podle světadílů a podnebí.

Děti hned zaujal okruh Afrika, kde mohly vidět hrošíka, různé sudokopytníky, velblouda dvouhrbého anebo například gibony. Poté se žáci přesunuli na statek s hospodářskými zvířaty a historickou kovárnou, truhlárnou i zemědělskými stroji. Žákům se však nejvíce líbila prolézačka ve staré stodole, jejíž součástí byla i klouzačka.

V odpoledních hodinách jsme navštívili DinoPark. Celá expozice je zde zaměřena na vývoj, stavbu těla a historii jednotlivých druhů dinosaurů. Žáci si mohli vyzkoušet střelbu vodou na dinosaura, dihohurikán, odkrývání kostí dinosaura i další hry. Na konci prohlídky jsme navštívili kino, ve kterém jsme zhlédli 3D film Zachraňte mládě.

Výlet se všem velmi líbil a společně jsme načerpali mnoho nových zážitků.

Ve středu 9. června děti mateřské a základní školy navštívily divadelní představení O statečném kováři Mikešovi, a to v divadle HOGO FOGO v Drážkově. Dětem se představení a celková atmosféra divadla moc líbila.

A jaké byly jejich reakce po první návštěvě? Přece – bezprostřední!

  • V Divadle HOGO FOGO se mi líbí atmosféra, jsou tam skvělá představení. Je tam kavárna a dobré zákusky. Divadlo je prostě skvělé. Honza
  • Moc se mi to líbilo, bylo to vtipné a hezky hráli. Rozárka
  • V divadle se líbilo mně i mojí malé sestře. Představení bylo vtipné, smály se i paní učitelka. HOGO FOGO je nejlepší divadlo, nebyla jsem tam poprvé. Divadlo mám moc ráda a nejvíc tohle. A nebyla bych to já, abych se s herci nevyfotila. Natálka
  • Divadlo HOGO FOGO je prostě nejlepší. Justýnka
  • Pohádka byla krásná, čarodějnice to pěkně rozjela a my jsme si to užili. Domča
  • Bylo to nejlepší. Pohádka se líbila úplně všem. Hurá, zase jsme mohli být v divadle. Beátka

Samotné vzpomínky a zážitky z představení si děti promítly ve výtvarné výchově při tvorbě z modelíny.

Ve středu 9. června jsme ve školní družině připravily den nazvaný ,, Hledání pokladu“. Žáci si udělali dvojice, každý do dvojice dostal tužku a papír s tajenkou, kde by se měl poklad nacházet, a poté se mohlo vyrazit. Žáky čekalo vyřešení několika úkolů, procvičili si své vědomosti a také spolupráci s kamarádem ve dvojici. Na konci jejich cesty a po vyřešení úkolů, čekala na žáky sladká odměna, v podobě melounu. :-)

Všichni žáci byli nadšeni. Bylo to příjemné a dobrodružné odpoledne.

O. Bartoňová a A. Humhalová

Všechny děti mohou chodit do MŠ, žáci 1. - 5. ročníku se učí prezenčně. Školní jídelna i školní družina jsou v provozu!

Od 8.6. děti i pedagogové nemusí při výuce nosit roušky či respirátory. Během přestávek a ve společných prostorách školy toto opatření však platí i nadále.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0