Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 6.4.2021 je umožněn návrat části dětí MŠ a žáků 1. stupně ZŠ k prezenční výuce takto:

MŠ - pouze předškoláci, případně děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci…)

Vzhledem k počtu předškoláků v naší MŠ budou děti rozděleny do 2 skupin.

Děti nemusí mít krytí nosu a úst.

Provoz MŠ zůstává stejný: 6:00 – 16:30.

ZŠ – celý 1. stupeň prezenčně, splňujeme podmínku počtu žáků do 75.

Žáci musí mít alespoň chirurgickou roušku.

ŠD – pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

1. skupina: žáci 1. ročníku - v prostorách družiny, provoz do 16:00 hodin.

2. skupina: žáci 2. a 3. ročníku - ve škole, ve 2. třídě, provoz do 15:30 hod

Žáci 4. a 5. ročníku družinu mít z provozních důvodů nebudou. Děkujeme za pochopení

ŠJ – pro děti a žáky v prezenční výuce. Přihlásíme všechny děti, kterých se návrat týká. Pokud víte, že vaše dítě/žák nenastoupí do školy, tak si stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Testování

Děkujeme všem rodičům za výbornou dosavadní spolupráci a přejeme vám všem zdraví, pohodu a úspěšné zvládnutí současné nelehké situace.

Také přejeme krásné jarní dny!

A už se moc těšíme a připravujeme na návrat našich dětí a žáků do školy!


Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy

Přílohy

Základní škola i mateřská škola jsou stále uzavřeny. Od 29.3. je opět v provozu školní jídelna, která nyní vaří pro cizí strávníky.

Žáci základní školy se učí distančně a stejně tak i naši předškoláci, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Všichni to zvládají velice dobře a ráda bych opět poděkovala všem rodičům za výbornou spolupráci a pomoc svým dětem v této nelehké době.

Zatím nevíme, jestli se opravdu opět školy v druhé polovině dubna otevřou, jak je avizováno. Až budeme znát přesné informace k provozu těchto zařízení, vše důležité se dozvíte na stránkách školy.

 • 1.4. – velikonoční prázdniny pro žáky ZŠ, pátek 2.4. je státní svátek.
  On-line výuka začne opět po Velikonocích, a to v úterý 6. dubna.

 • Blíží se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a my děkujeme všem rodičům, kteří přihlásí své děti právě do naší školy, která je tu pro ně, která je přátelská, rodinná a nachází se v místě, kde všichni společně žijeme.

  Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ bude na naší škole probíhat od 7. dubna 2021 do 30. dubna 2021 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  Podrobné informace jsou zde na stránkách školy.

 • Plavecký výcvik v Příbrami pro děti MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ se vzhledem k současným opatřením neuskuteční.

 • Pokud se děti budou moci opět vrátit do školy, proběhne:
 • 22.4. – „Den Země“- celoškolní projekt
 • 30.4. – „Čarodějnický den“ ve škole i v družině

 • Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 se uskuteční v první polovině května 2021 a to bez přítomnosti dětí.
  Podrobné informace budou na stránkách naší školy.


  Krásné velikonoční svátky plné jarního sluníčka, mnoho zdraví a štěstí, pohody a lásky

  Vám ze srdce přejí

  všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

  PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0