Hledáme topiče pro kotle na tuhá paliva na topnou sezónu 2021/2022.

Podrobnější informace na tel. čísle 725 404 268.

Začal nám nový školní rok 2021/2022. Můžeme do školy a všichni se těšíme na společné radostné učení a na společné zážitky. Výuka bude probíhat s minimálními opatřeními, a tak si držme palce, ať to vydrží.

Provoz škol se bude řídit novým manuálem MŠMT ČR.
Důležité je, že všechny děti z MŠ i ZŠ mohou do školy. Žáci základní školy se budou učit podle běžného rozvrhu. Roušky či respirátory jsou povinné pouze ve společných prostorách školy jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy. Ve třídě toto opatření neplatí. Školní jídelna i školní družina jsou v běžném provozu. Pro žáky ZŠ je ještě povinné testování, ale u nás pouze 1. a 6.9., protože testujeme PCR testy.
Všechna ostatní nařízení se týkají dodržování zvýšených hygienických opatření a na to jsme již zvyklí.

1. září 2021 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti rodičů našich dětí, pana Ing. Otakara Jeřichy starosty obce a dalších hostů.

Do 1. ročníku jsme přivítali 13 prvňáčků.

  V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 49 žáků.
 • 1. ročník (13 žáků), tř. učitelka: V. Burianová
 • 2. ročník (11 žáků), tř. učitelka: A. Pohnánová
 • 3. + 4. ročník (17 žáků), tř. učitelka: G. Falcová
 • 5. ročník (8 žáků), tř. učitelka: M. Sedláčková

Některé hodiny v 1. ročníku a VV (4.+5. ročník) bude učit nově příchozí paní učitelka L. Klausová.
Přejeme jí, aby byla v naší škole spokojená.

Asistentky pedagoga:
Z. Wimmerová ve 2. ročníku, I. Jeřichová (přechází z MŠ do ZŠ) v 1. ročníku.

Školní družina

Školní družina: O. Bartoňová, L. Klausová, ranní družina: I. Jeřichová

Školní družina je v provozu ráno od 6:00 – 8:00 hodin a odpoledne nově od 11:30 – 16:30 hodin.

Uklízečky: J. Schimanová, K. Křemenáková (zástup za nemocnou paní Procházkovou)

Mateřská škola

V mateřské škole je v tomto školním roce zapsáno 39 dětí ve dvou smíšených třídách.
MŠ je v provozu od 6:00 – 16:30 hodin.

 • 1. třída: A. Vinařová – vedoucí učitelka, V. Stočesová
 • 2. třída: M. Repetná, P. Vystydová

Školnice, uklízečka: M. Čiháková

Školní jídelna

Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a vaříme také pro cizí strávníky.

Vedoucí ŠJ: I. Stieranková
hlavní kuchařka: E. Wágnerová
kuchařka: J. Čermáková, pomocná kuchařka: V. Bruncková

Připravujeme tyto akce na měsíc září:

 • Vítání podzimu (MŠ a 1. ročník ZŠ) - dle počasí
 • Uskuteční se také rodičovské schůzky jak v MŠ tak v ZŠ.
 • 7.9. od 16:00 hodin v MŠ – školní zahrada/li>
 • 8.9. od 16:00 hodin pro 1. ročník ZŠ
 • 16.9. od 16:00 hodin pro všechny ročníky ZŠ

Děkuji obci Dublovice za financování rekonstrukce střechy, vodovodu a odpadů v základní škole a opravu hlavního vchodu u MŠ. Vše bylo potřeba zvládnout ve velmi krátké době.
Firmy zde odvedly obrovský kus dobré práce. Kdybyste viděli školu na začátku července a pak kolem 5. srpna, asi byste nikdo nevěřil, že do 1. září bude vše hotovo. Tedy i vymalováno a uklizeno. Ještě jednou děkuji všem řemeslníkům, malířům a paní uklízečkám za skvělou práci.

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za přípravu nového školního roku 2021/2022, také děkuji rodičům za dosavadní spolupráci a přeji nám všem hlavně zdraví, pohodu a dobrou náladu.

Společně to zase určitě zvládneme.

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

zahájení nového školního roku se pro naše nové prvňáčky uskuteční 1. září 2021 od 8:00 hodin na školní zahradě. Pokud bude nepříznivé počasí, přesuneme se do haly školy.

Po slavnostním zahájení zůstaneme spolu ještě chvíli na zahradě, kde si řekneme některé důležité informace a poté se děti přesunou do své třídy, kde budou otestovány PCR testy, kterými se již testovaly v MŠ. Testovat se nemusí děti, u kterých neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci COVID-19 (tuto skutečnost potřebujeme doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Těšíme se na vás.

Mgr. Věra Burianová

ředitelka školy

Končí školní rok, jaký si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl ani představit. Pandemie, která tvrdě dopadla na celou společnost, se velmi výrazně dotkla fungování i naší školy. Moje obrovské poděkování proto patří všem zaměstnancům naší školy za skvěle odvedenou práci v uplynulém a naprosto mimořádném školním roce. Velké poděkování patří také rodičům, dětem a obci Dublovice.

23.6.2021
Informační schůzka pro rodiče a budoucí prvňáčky

Vzhledem k tomu, že zápis do 1. třídy nemohl proběhnout ve škole za přítomnosti rodičů a jejich dětí, uskutečnili jsme setkání nejen pro rodiče, ale i pro jejich děti. Rodiče se dozvěděli o provozu školy, o způsobu výuky v 1. ročníku, jaké potřeby a pomůcky prvňáčci ve škole dostanou.

A děti navštívily svoji budoucí třídu, potkaly se se svými paní učitelkami, představily se, namalovaly krásné obrázky, pochlubily se, jak jsou již do školy připravené a za odměnu si odnesly drobné dárky.

PODĚKOVÁNÍ:

Děkuji tímto paní Veronice Hejhalové, která vyrobila bez nároku na odměnu pro budoucí prvňáčky pamětní keramické medaile a zvon, který bude děti provázet po celou dobu školní docházky na dublovické škole.

Poprvé zazní 1. září při slavnostním zahájení nového školního roku.

Výsledek voleb do ŠKOLSKÉ RADY pro období 2021 - 2024

Do ŠKOLSKÉ RADY za zákonné zástupce byla zvolena: Jaroslava Vondrová, Dublovice 147
a za pedagogické pracovníky: Mgr. Markéta Sedláčková, Příčovy

29.6.2021

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

V úterý 29. 6. 2021 se na školní zahradě konala malá slavnost pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče, příbuzné a známé. Rozloučení s pátou třídou bylo pro všechny zúčastněné radostné a zároveň dojemné. Po milém vystoupení žáků 5. ročníku a jejich poděkování rodičům, všem zaměstnancům školy a po rozdání květin a dárků následoval proslov třídní učitelky Markéty Sedláčkové, paní ředitelky Věry Burianové a pana starosty obce Dublovice Otakara Jeřichy. Zněla slova chvály, uznání a poděkování. Děti dostaly na památku knihu, pamětní list a další dárky. Za samé jedničky po celou dobu školní docházky byl odměněn poukázkou do papírnictví Samba Jan Kršňák. Loučili jsme se také s paní učitelkou Aničkou Humhalovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Ještě jednou jí přejeme hodně zdraví a žákům 5. ročníku hodně úspěchů na nové škole, hodně štěstí a prima nové kamarády.

30.6.2021
Rozdávání vysvědčení


Přeji Vám pevné zdraví, krásné léto a příjemnou dovolenou. Dětem pak o prázdninách mnoho úžasných zážitků.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
je v provozu do 23.7.2021. Od 26.7. do 31.8. 2021 je provoz přerušen.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 12.7. – 16.7.2021
19.7. – 23.7.2021

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
provoz je přerušen od 26.7. do 27.8.2020 a opět se vaří od 30.8. 2021.

Začátek školního roku 2021/2022 je ve středu 1. září 2021


Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0