PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem rodičům a našim důchodcům, kteří přispěli do tomboly na Dětský maškarní karneval.

 • 27.2. – 3.3. – Jarní prázdniny pro žáky ZŠ.
  Vzhledem k tomu, že byl velmi nízký zájem o předškolní vzdělávání, byl provoz v MŠ v tomto týdnu přerušen. V provozu zůstala školní jídelna, která vaří pro cizí strávníky.
 • 9.3. – uvidí děti MŠ a žáci ZŠ v divadle v Sedlčanech muzikál Tři bratři. Podle stejnojmenné filmové předlohy nastudovali žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany.
 • 16.3. – ZŠ – Růže pro Marii Š. - soutěž souborů v oboru mluveného slova v Městské knihovně v Sedlčanech. Budeme držet našemu souboru palce, v loňském roce obdržel 1. místo.
 • 17.3. – MŠ, ZŠ - Mobilní dopravní hřiště
  Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží také dopravní výchova ve škole. Vhodným místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, je bezpochyby dopravní hřiště. Protože je pro nás obtížné se na dopravní hřiště dostat, přijede tedy za námi… a to již poněkolikáté.
 • 17.3. – Matematický klokan – ZŠ – mezinárodně koordinovaná soutěž v matematice.
  Soutěž se poprvé konala v ČR v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
 • 30.3. - ZŠ - Sedlčanská růže – soutěž v recitaci jednotlivců v 1. ZŠ Sedlčany. I mezi našimi malými recitátory se vždy objeví někdo na prvních místech, tak budeme věřit, že tomu bude i letos.
  Hodně štěstí.
 • MŠ a 1. ročník ZŠ – Vítání jara – termín bude upřesněn podle počasí.

 • 10.2. – prvňáčci se zúčastní preventivního programu „Veselé zoubky“.
  Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.
  Proč právě „Veselé zoubky“?
  Zdá se to neuvěřitelné, ale zubní kaz patří i ve třetím tisíciletí k celosvětově nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Právě ve věku od 6 let si děti vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Chceme přispět k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o své zoubky dobře starat.
  K dětem patří šťastný úsměv, k němu náleží zdravé zuby. Oboje pomůže zajistit dm preventivní program „Veselé zoubky“.
 • 21.2. – přijede k nám pan Zdeněk Zaoral s preventivním programem „Chování a šikana“ pro žáky ZŠ. Pro děti MŠ to bude povídání o správném a nesprávném chování. Součástí programu bude také vystoupení cvičeného psa Sorbona.
  Pan Zaoral nabídne řešení, jak se v takovém případě chovat, na koho se obrátit. V různých modelových situacích si malí posluchači vyzkouší vhodné reakce v případě napadení. Přednášející použije i vlastní příklady ze své praxe.
  Prevence šikany je na místě především tam, kde k ní dosud nedochází. Velmi nám záleží na tom, aby se všichni na naší škole cítili dobře a bezpečně.
  Prevence na naší škole spočívá hlavně v tom, že učitel důsledně sleduje strategii založenou na podpoře outsiderů. Záměrně si všímá dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných, méně chápavých, méně výřečných, méně sympatických, izolovaných. Využívá každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčem vyniknout, zapojil je do společné činnosti. Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany u nás je příjemná atmosféra ve škole, ve třídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. A to v prostředí, kde jsou vztahy založeny na partnerství, umožňují mít jiný názor, umožňují vzájemné přijetí, kooperaci, pomáhání si, porozumění.
 • 21.2. - Dětský maškarní karneval – POZOR ZMĚNA!!! v hostinci „NA NOVÝ“ od 16: 00 hodin.
  Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na tradiční dětský maškarní karneval. Čeká na Vás spousta zábavy, legrace, písniček a samozřejmě také tombola.

  Děkujeme předem všem za příspěvky do dětské tomboly.

 • 23.2. – sportování s DABOU v tělocvičně – 3.-5. ročník
 • 27.2.- 3. 3. - jarní prázdniny pro žáky ZŠ
  MŠ a ŠJ jsou v provozu.

Sběr papíru nyní probíhá v tomto a příštím týdnu, nejpozději do 16.1.2017.
Děkujeme.

 • 6.1. – MŠ i ZŠ navštíví „Tři králové“
 • 17.1. – MŠ – divadlo Příbram - pohádka „ Kocour Modroočko“
 • 24.1. – ZŠ + MŠ – Divadélko pro školy Hradec Králové „Bajky pana Ezopa“, vstupné: 40,-Kč
 • 31.1. – žáci ZŠ - vysvědčení
 • 3.2. – pololetní prázdniny pro žáky ZŠ, MŠ a ŠJ jsou v provozu

Projekt pro předškoláky „Škola nanečisto“ bude přesunut až na měsíc březen, protože zápis k povinné školní docházce do 1.ročníku ZŠ se bude nově konat v měsíci dubnu 2017.

V novém roce ať se to na Vás jen valí: zdraví, štěstí, samý úspěch, bohatství, optimismus a žádný zádrhel.

PHP 7.4.12 & Oracle Database 10g XE & Ludus 4.0